SCP-505
scppen.jpg

SCP-505 ขณะมีน้ำหมึกไหลออกมา

วัตถุ# SCP-505

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-505 ถูกกักกันภายในห้องขนาด 50X40X40 เมตร ภายในไซต์-██ พื้นที่กักกันของ SCP-505 จะถูกปิดสนิทด้วยประตูแอร์ล็อค นอกเหนือจากท่อที่ทำการระบาย SCP-505-1 ที่ไปยังถังเก็บ ในกรณีที่ SCP-505-1 สูงถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อการกักกัน เครื่องพ่นโซดาไฟขนาด 4 เมตรที่ติดตั้งอยู่ในส่วนที่เหลือของไซต์-██ จะทำงานเพื่อสกัดการรั่วไหลของวัตถุ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของ SCP-505-1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะต้องถูกปกคลุมด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับทันที(ปัจจุบันได้ใช้เป็นกระดาษที่ใช้ในเชิงพาณิชย์) โดยใช้แอลกอฮอลล์และอาซิโทนเป็นส่วนประกอบในกรณีที่ไม่สามารถใช้โซดาไฟในการจัดการกับวัตถุได้ในทันที การใช้โซดาไฟเป็นทางเลือกในการกักกันและจัดเก็บ SCP-505-1 การเผาทำลายวัสดุที่ได้รับผลกระทบสามารถปฏิบัติได้หากมีแนวโน้มความสำเร็จในการกักกันสูง

ขณะนี้ มีกรณีตัวอย่างของ SCP-505-1 ที่เขตปนเปื้อนวัตถุในระดับรองลงมานอกพื้นที่กักกันของ SCP-505 การกักกันพื้นที่ๆได้รับผลกระทบสามารถพึงกระทำได้ โดยพยายามกักกันพื้นที่ให้คล้ายคลึงกับไซต์หลักมากที่สุดหากมีความเป็นไปได้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรองลงมาเหล่านี้จำนวน ██ ยังไม่สามารถกักกันได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของ SCP-505-1 ทั่วระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบ ไซต์เหล่านี้ จะต้องทำการตรวจสอบตลอดเวลาและมีการพัฒนามาตรการการรับมือขั้นสูงสุด สำหรับรายชื่อสถานที่กักกันรองของ SCP-505-1 ดูที่เอกสาร 505-14A-████

รายละเอียด: SCP-505 เป็นแบบจำลอง ████ ของปากกาหมึกซึมยี่ห้อ Faber Castell ที่ผลิตในปี 2001 สำหรับเอกสารประกอบการซื้อ กิจการโดยสถาบัน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 505-2 รูปลักษณ์ภายนอกของวัตถุเหมือนกับปากกาหมึกซึมมาตรฐานทั่วไปเว้นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ SCP-505-1, SCP-505-1 เป็นหมึกซึมที่ถูกสร้างขึ้นโดย SCP-505 ซึ่งมีคุณสมบัติในการจำลองรูปแบบตัวเอง SCP-505-1 กระจายตัวในอัตราที่แปรเปลี่ยนกับสารที่สัมผัสกับปริมาณของ SCP-505-1 ในปัจจุบัน ปริมาณของ SCP-505-1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยระหว่าง 0.5-540 มิลลิลิตรต่อวินาที สารเคมีกำจัดหมึกแบบมาตรฐานสามารถกำจัด SCP-505-1 ได้บางส่วนและสามารถยับยั้งการแพร่กระจายได้ อย่างไรก็ตามโซเดียมไฮดรอไซต์มีความสามารถในการกำจัด SCP-505-1 ได้อย่างสมบูรณ์และแสดงให้เห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในกรณีที่สภาพแวดล้อมมี SCP-505-1 ปริมาณความเข้มข้นสูง แม้ว่าผลกระทบที่ได้จากการสังเกตการณ์จะไม่ค่อยเด่นชัดในกรณีส่วนมาก ปรากฎการณ์การแพร่กระจายแบบผกผันนี้เป็นคำอธิบายเฉพาะสำหรับการกักกันบางส่วนของ SCP-505-1 แม้จะมีกรณีการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งคาดว่าสามารถก่อให้เกิดสถานการณ์ระดับ-NK

ในขณะที่ SCP-505-1 ไม่มีคุณสมบัติใดๆนอกจากการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและความต้านทานบางส่วนในการกำจัดการแพร่กระจายนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในการควบคุมปริมาณของวัตถุ SCP-505-1 จะไหลผ่านพื้นผิวที่ไม่ดูดซับและจะไหลซึมพื้นผิวที่มีรูพรุนรูปแบบเดียวกับหมึกซึมทั่วไป ของเหลว ของแข็งหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่สัมผัสกับ SCP-505-1 จะถูกปนเปื้อน SCP-505-1 สามารถยึดติดกับวัตถุพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนอย่างเช่นโลหะได้ แต่สารผลิตภัณฑ์ของ SCP-505-1 จะยังคงไหลออกมาจากวัตถุอย่างต่อเนื่อง วัสดุที่ไม่มีรูพรุนจึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแพร่กระจายของ SCP-505-1 และการปนเปื้อน SCP-505-1 ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องถูกซับด้วยวัสดุที่มีรูพรุน เป็นกระดาษซับหมึกด้วยเหตุผลนี้ SCP-505-1 ไม่สามารถบรรจุได้อย่างถาวรในภาชนะที่ไม่มีรูพรุน เนื่องจากปริมาณวัตถุภายในภาชนะกักกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก่อให้เกิดความดันในการแพร่กระจายตามมา ภาชนะทั้งหมดที่ใช้กักกัน SCP-505-1 จะต้องทำการระบายทิ้งเป็นระยะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุ

scpblackwater.jpg

SCP-505-1 ที่ปนเปื้อนภายในระบบนิเวศภายในไซต์อัลฟ่า-505-██ ซึ่งแสดงให้เห็นพืชที่ตายแล้วและกำลังจะตายเพราะผลกระทบของวัตถุ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ SCP-505-1 นั้นมีรูปแบบคล้ายกับหมึกปากกาหมึกซึมมาตรฐานทั่วๆ ไป การสัมผัสกับ SCP-505-1 นำไปสู่การเสียชีวิตของสิ่งมีชีวิต พืชจะล้มตายลงเนื่องจากถูกยับยั้งการสังเคราะห์แสงในขณะที่สัตว์จะเสียชีวิตเนื่องจากสารเคมีเป็นพิษ ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้น การแพร่กระจายของ SCP-505-1 จะกระจายบนผิวหนังไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงช่องโหว่หรือผิวหนังที่เป็นรอยแผลแตกลงไป SCP-505-1 จะแพร่กระจายผ่านทางเส้นเลือดและมีผลกระทบร้ายแรงต่ออวัยวะทุกชนิดภายในร่างกาย เนื่องจากมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถขับออกทั้งระบบปัสสาวะได้ สาเหตุของการเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่ จากอวัยวะภายในหลายชนิดล้มเหลวพร้อมกันแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะถูกขจัดสารพิษออกจากร่างกายก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม ขั้นตอนการกักกันในส่วนนี้ให้ดูที่ภาคผนวก 505-1

SCP-505-1 ยังคงมีอัตราการแพร่กระจายที่เข้มข้นผ่านของเหลวที่มีความหนืดปกติอย่างเช่นน้ำ ซึ่งคาดการณ์ว่ามีรูปแบบที่คล้ายกับน้ำหมึกแบบปกติ การปนเปื้อนระหว่างน้ำใต้ดินกับ SCP-505-1 จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบการผลิตกระจายที่มีความเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์ระดับ-NK โดยปัจจุบันไม่ทราบว่าปริมาณที่กล่าวมาข้างต้นของ SCP-505-1 อัตราการแพร่กระจายตามสัดส่วนที่ปรากฏในของเหลวหรือไม่เนื่องจากการทดลองกับ SCP-505-1 จำนวนมากเป็นสิ่งที่ถูกสั่งห้ามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการปนเปื้อนของ SCP-505-1 มีแหล่งน้ำทำให้เกิดความล้มเหลวในการระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

ภาคผนวก 505-1: ขั้นตอนในการจัดการการปนเปื้อนของ SCP-505-1 ในมนุษย์

การใช้ถ่านไม้ในปริมาณมากทำให้อัตราการแพร่กระจายของ SCP-505-1 ในมนุษย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่สามารถหยุดกระบวนการการแพร่กระจายได้ ทีเดียวที่ได้ผลในการรักษาผลกระทบของ SCP-505-1 คือการผ่าตัดผิวหนังบริเวณที่ได้รับผลกระทบออก หรือการใช้เอทานอลทาบริเวณผิวหนังที่ได้รับผลกระทบ การรักษาด้วยเอทานอลเฉพาะที่จะไม่ทำให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถส่งผ่าน SCP-505-1 ไปยังพื้นผิวส่วนอื่นได้ และเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ยกเว้นกรณีของบุคลากรที่จำเป็น หากเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการกักกัน SCP-505-1 ที่ปนเปื้อนกับวัตถุอื่นๆ ในทางทฤษฎีการกำจัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นมาตรฐานของการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ แต่การปนเปื้อนของเครื่องมือผ่าตัดและการปนเปื้อนของบุคลากรยังคงเป็นปัญหาอยู่ กรณีการปนเปื้อนที่เกิดจาก SCP-505-1 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่เกิดขึ้นในมนุษย์นอกเหนือจากบุคลากรในสถาบันที่จำเป็น ต้องจัดการตามขั้นตอนมาตรฐานของการกำจัดโดยใช้เครื่องฉีดโซดาไฟขนาด 4 เมตร และการทำการกำจัดศพโดยการเผาตามขั้นตอนการกักกันข้างต้น

scpduck.jpg

เป็ดตัวหนึ่งที่ถูกผลกระทบจาก SCP-505-1 สัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจะต้องถูกกำจัดเพื่อทำลาย SCP-505-1 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายผลกระทบต่อไป

ภาคผนวก 505-2: ข้อมูลการเก็บกู้ SCP-505

SCP-505 กูเก็บกู้โดยสถาบันภายในเมือง █████ ประเทศโอมาน ภายในเมืองดังกล่าวถูกกักกันโดยรัฐบาลโอมาน เนื่องจากมีรายงานว่ามีของเหลวสีดำไหลทะลักออกมาจากที่ทำการไปรษณีย์ของเมืองและก่อให้เกิดการตายของประชากรในเมืองจำนวนมาก ที่เกิดเหตุนั้นมีความแห้งแล้งและห่างไกลจากตัวเมือง เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างของ SCP-505-1 สถาบันได้ทำการเก็บกู้ SCP-505-1 โดยมีผู้เบาดเจ็บและเสียชีวิตถึง ███ คน นอกจากนี้ไม่มีการตรวจพบคุณสมบัติที่ผิดปกติของที่ทำการไปรษณีย์หรือตัวเมือง การสืบสวนใดใดเพิ่มเติมมีความจำเป็นต้องทำการยุติ █████ โดยพลเรือนของเมือง █████ มีแนวโน้มว่าอาจจะปนเปื้อน SCP-505-1 ไปด้วย เหตุการณ์นี้ได้รับรายงานว่าเป็นการรั่วไหลของกลุ่มสารเคมีแบบพิเศษ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License