SCP-500-TH-ARC
rating: +3+x
soundlab1255.jpg

SCP-500-TH-ARC

วัตถุ# SCP-500-TH-ARC

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกัน: SCP-500-TH-ARC ถูกกักกันไว้ในห้องที่ปิดกั้นทางเสียงที่แน่นหนาที่สุดขนาด 14 x 16 เมตร ภายในห้องจะต้องปราศจากเสียงรบกวนใดๆนอกจากเสียงที่เกิดจากการประมวลผลของ SCP-500-TH-ARC เท่านั้น หากการประมวลผลถูกรบกวน SCP-500-TH-ARC จะปล่อยคลื่นความถี่ออกมารบกวนการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร (ดู ปูม เหตุการณ์-500-a1) และคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาจาก SCP-500-TH-ARC จะถูกอัดเก็บเข้าเครื่องอัดเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นเสียงจาก SCP-500-TH-ARC และใช้ฟังในคลื่นความถี่ปกติของมนุษย์ได้ นอกจากนั้นในพื้นที่ใกล้กับห้องกักกัน SCP-500-TH-ARC จะมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเอาไว้จำนวนหนึ่ง เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีโซนประสาทหูที่ไวต่อเสียงที่มนุษย์ไม่อาจได้ยิน หากมีคลื่นเสียงจากวัตถุรั่วไหลออกจากห้อง สัตว์เหล่าก็นี้จะตายโดยทันที

รายละเอียด: SCP-500-TH-ARC เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab Room) ขนาด 10 X 12 เมตร ภายในห้องประกอบไปด้วย

  • เครื่องควบคุมรายการและ โต๊ะวาง
  • ชุดเครื่องเสียงของผู้เรียน จำนวน 50 ชุด
  • ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน จำนวน 50 ชุด
  • ลำโพง จำนวน 2 ตู้
  • โต๊ะคูหาของผู้เรียน จำนวน 50 ที่นั่ง
  • โปรเจคเตอร์และจอ จำนวน 1 ชุด
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด (ซึ่งเชื่อมต่อแต่ละจุดที่เป็นของ SCP-500-TH-ARC โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงาน)
  • เครื่องปรับอากาศไร้เสียง จำนวน 2 เครื่อง (อุปกรณ์นี้ทางสถาบันเป็นผู้นำมาติดไว้ในห้องเพื่อลดความร้อนที่เกิดจาก SCP-500-TH-ARC)

จากการตรวจสอบอย่างคร่าวๆทำให้พบว่าอุปกรณ์ของ SCP-500-TH-ARC ทุกชิ้นผลิตมาจากโรงงาน ██████████████ ซึ่งโรงงานแห่งนี้เคยมีอยู่ และเป็นของพวกนาซี ก่อนจะถูกปิดตัวลงไปแล้วเมื่อปี 1945 หลังจากถูกฝ่ายพันธมิตรเข้าทำลาย

นอกจากนี้แล้วอุปกรณ์ที่เป็นของ SCP-500-TH-ARC ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานใดๆ (เช่น ไฟฟ้า) และจะทำงานด้วยตัวของมันเองตลอดเวลาด้วยวิธีที่ไม่รู้จักและไม่สามารถปิดการทำงานได้ จนถึงตอนนี้คนของสถาบันยังไม่สามารถเข้าไปภายในห้องเพื่อทำการศึกษา SCP-500-TH-ARC อย่างจริงๆจังๆได้หรือแม้แต่จะรู้ว่าตอนนี้ SCP-500-TH-ARC กำลังเล่นเพลงอะไรอยู่เนื่องจากผลกระทบที่ร้ายแรงของมัน

ความผิดปกติของ SCP-500-TH-ARC นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่ห้องถูกปิดตายและไม่มีใครอยู่ภายในห้อง SCP-500-TH-ARC จะส่งเสียงคลื่นความถี่ระดับต่ำที่ไม่เป็นที่รู้จักออกผ่านทางลำโพงขนาดใหญ่ที่สามารถส่งคลื่นความถี่ได้ไกลถึง 2-3 กม. เพื่อไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ทำให้การจ่ายไฟผิดปกติ มีผลกระทบที่รุนแรงต่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ และมีผลทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในกลุ่มของคนที่อายุระหว่าง 8-12 ปี นอกจากนั้นอาจมีผลต่อบุคคลที่มีภาวะทางจิตด้วย วิธีการเหล่านี้นั้นไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็สามารถได้ยินด้วยหูปกติเป็นบางครั้งบางคราว การแปลงเสียงที่เกิดจาก SCP-500-TH-ARC ดู เอกสาร-500-Sound-██

ประวัติ: วันที่ ██/██/20██, เป็นครั้งแรกที่ค้นพบ SCP-500-TH-ARC ภายในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมือง ████████████████ หลังจากที่มีนักเรียนจำนวน 124 คน ที่เข้าใช้ SCP-500-TH-ARC มีอาการปวดหัว หูอื้อ และบอกว่ามีเสียงคนพูดแทรกอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่เสมอ จนเป็นเหตุให้เด็กจำนวน ██ คน ที่เข้าใช้งาน SCP-500-TH-ARC ในคลาสเรียนภาษาจีนตัดสินใจร่วมกันโดดลงมาจากชั้น 7 พร้อมๆกัน รวมทั้งครูผู้สอนที่มาผูกคอตายในภายหลัง จากนั้นเมื่อ SCP-500-TH-ARC ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งโดย██████ ที่พยายามจะใช้อุปกรณ์ที่ต่อกับ SCP-500-TH-ARC โหลดเพลงเข้ามือถือของตัวเอง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนและพื้นที่บริเวณ 3 กม.ดับไปเป็นเวลา 32 ชม. ไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุครั้งนั้น นอกจากนั้นยังได้รับแจ้งถึงเสียงหึ่งๆที่รบกวนชาวบ้านจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ถึง 2 สัปดาห์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะเข้าไปตรวจสอบและพบกับ SCP-500-TH-ARC ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์-500-a1: ขณะที่มีการขนย้าย SCP-500-TH-ARC มาไว้ที่เอเรีย-██ SCP-500-TH-ARC ได้เปิดใช้งานขึ้นเองอีกครั้ง ส่งผลให้ไฟฟ้าในเอเรียดับเป็นเวลา 10 ชม. และอุปกรณ์ในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีเสียงบางอย่างที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาออกมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร (เช่น วิทยุ โทรศัพท์) เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการรั่วไหลของ SCP-███ และ SCP-███ และบุคลากรบางคนได้เห็นภาพหลอนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชนิดภายในเอเรียที่คาดว่าเกิดจาก SCP-500-TH-ARC อีกด้วย ภายหลังจากที่ย้ายมาไว้ในเอเรีย SCP-500-TH-ARC ก็ไม่เคยหยุดการทำงานอีกเลย ตอนนี้ให้บุคลากรคอยจับความเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในห้อง รวมทั้งเสียงที่สามารถบันทึกได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License