SCP-500

วัตถุ# SCP-500

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-500 จะต้องถูกเก็บไว้ในที่ๆ แห้งและเย็นซึ่งห่างจากแสงสว่าง การเข้าถึง SCP-500 นั้นให้จำกัดไว้เฉพาะบุคลากรที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยระดับ 4 เท่านั้นเพื่อป้องกันการนำไปใช้แบบผิดๆ

รายละเอียด: SCP-500 เป็นขวดพลาสติกขนาดเล็กซึ่งในขณะที่เขียนรายงานนี้บรรจุยาเม็ดสีแดงไว้ 47 เม็ด ยาหนึ่งเม็ดนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะสามารถรักษาโรคทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสองชั่วโมง โดยเวลาที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงและปริมาณของอาการของผู้ที่รับประทานยา แม้จะได้ทำการทดลองอย่างมากมายแล้ว การพยายามสังเคราะห์เพิ่มของสิ่งที่คาดว่าเป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ของยานี้ก็ไม่ประสพความสำเร็จทั้งสิ้น

หมายเหตุจาก ดร.ไคลน์:
ต่อจากนี้ไปจะไม่ให้บุคลากรระดับต่ำกว่า 3 ดูแล SCP-500 โดยเด็ดขาด มันไม่ได้มีไว้แก้เมาค้าง ไปติดเอดส์มาซะ แล้วค่อยมายื่นคำร้อง

คำร้อง 500-1774-K
ดร.[500-0022F] ได้ขอใช้ SCP-500 หนึ่งเม็ดในการทดลองกับ SCP-038 คำขอได้รับการอนุมัติ

คำร้อง 500-1862-B
ดร.เกียร์ได้ขอใช้ SCP-500 หนึ่งเม็ดสำหรับในการทดลองกับ SCP-914 คำขอได้รับการอนุมัติ

คำร้อง 500-2354-F
ดร. █████████ ได้ขอใช้ SCP-500 หนึ่งเม็ดในการทดลองกับ SCP-253 คำขอถูกปฏิเสธ

คำร้อง 500-5667-e
ดร.กิบบอนส์ ได้ขอ SCP-500 จำนวน 2 เม็ดไปเก็บไว้ในล่วมยาส่วนตัว คำขอถูกปฏิเสธ

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-1: อนุมัติให้ใช้ยา 2 เม็ดกับ SCP-008 จากการทดลองหลายๆอย่างกับผู้ทดลองคลาส D ที่ติดเชื้อ SCP-008 นั้นก็ดูเหมือนว่ายาหนึ่งเม็ดนั้นจะสามารถรักษาได้อย่างสมบูรณ์แม้จะมีอาการของโรคในขั้นรุนแรงแล้ว ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 57 เม็ด - ดร. [500-0021D]

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-2 : อนุมัติให้ใช้ยา 1 เม็ดกับ SCP-409 ได้ใช้ SCP-500 ทดลองกับผู้ทดลอง 409-D5 ซึ่งถูกผลกระทบของ SCP-409 การรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วยดี ดู ข้อมูลเพิ่มเติม 409-1 ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 56 เม็ด - ดร. [500-0021D]

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-4 : อนุมัติคำร้อง 500-1774-k ได้นำยา 5 เม็ดมาทดลองกับ SCP-038 ซึ่งได้ประเมินว่า SCP-038 นั้นจะสามารุถทำซ้ำ SCP-500 ได้ ทว่า ความสำเร็จในการใช้ยาที่ทำซ้ำนี้อยู่ในระดับที่จำกัด ยาทำซ้านี้มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ทดลองเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งโอกาสที่การรักษาจะสำเร็จนั้นจะลดลงไปตามเวลานับตั้งแต่ที่ทำซ้ำมา จากกรณีที่การติดเชื้อเป็นแบบถาวรนั้น มีอยู่ 60% ที่อาการของการติดเชื้อจะยังคงอยู่แม้ว่าจะยับยั้งการติดเชื้อเพิ่มได้ ขอแนะนำให้ใช้ยาที่จำลองด้วย SCP-038 ซ้ำๆกับบุคลากรทุกคนที่มีปัญหาจากอาการซึ่งไม่อาจรักษาได้ เพราะ SCP-500 นั้นยังคงใีจำนวนที่จำกัดอยู่มาก ตัวอย่าง SCP-500 ทั้งห้านั้นได้นำกลับคืนแล้ว ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 56 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-5: ระหว่างการทดลองกับ SCP-038 ยาหนึ่งเม็ดถูกบุคลากร D-██████ ขโมยไปเพื่อ"แก้เมาค้าง" ได้มีการเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตัวอย่างของ SCP-500 ซึ่งส่งไปให้โครงการอื่น บุคลากร D-██████นั้นถูกกำจัดแล้ว ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 55 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-6: ได้ใช้ยาหนึ่งเม็ดกับ SCP-231-4 ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 54 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-7: ได้ใช้ยาหนึ่งเม็ดใน การทดลอง 447-a ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 53 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-8: ได้ใช้ยาหนึ่งเม็ดกับ SCP-208 ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 52 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-9: อนุมัติคำร้อง 500-1862-b ได้ใส่ SCP-500 หนึ่งเม็ดเข้าไปใน SCP-914 โดยปรับค่าไปที่ "Fine" วัตถุที่ออกมานั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็น SCP-427 ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 51 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-10: ได้นำยา 5 เม็ดไปใช้ในโครงการโอลิมเปีย แต่ได้ใช้ไปเพียง 2 เม็ดเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 3 เม็ดจะส่งคืนมาโดยเร็ว ซึ่งหลังจากที่คืนมาแล้วจะเหลือยา 49 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-11: ได้ใช้ยา 2 เม็ดใน การทดลอง 217-█████-█████ ในขณะที่เขียนส่วนนี้ มียาเหลืออยู่ 47 เม็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม 500-12: ปฏิเสธคำร้องที่ให้ทำการตรวจสอบ SCP-500 ถึงผลกระทบทางจิตที่ทำให้เกิดความหมกมุ่นเนื่องจากไม่มีความสำคัญนัก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License