SCP-499

วัตถุ# SCP-499

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-499 ถูกกักกันไว้ในพื้นที่กักกันที่เป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เมตร โดยมีร่องตื้นๆขนาด 110 ซม. รอบๆขอบห้องเพื่อไว้ใส่ SCP-499-2 จะไม่มีการเข้าไปในห้องนี้ช่วงกลางวันยกเว้นในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งยวด หากจำเป็นต้องเข้าไปในห้อง บุคลากรต้องสวมชุดป้องกันความร้อนระดับ C และเครื่องป้องกันดวงตาที่เหมาะสม

ระหว่างเวลากลางคืน SCP-499 จะได้รับเครื่องนอนและถาดตื้นๆที่ใส่ทราย ขี้เลื่อย และทรายแมวผสมกัน อาหาร น้ำ และยาจะถูกจัดให้ตามความเหมาะสม (ดังบันทึกไว้ในเอกสาร 499-CE) ตามเวลา และสิ่งของที่เหลือในห้องจะต้องถูกเอาออกก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ไม่อนุญาตให้รบกวนพฤติกรรมของ SCP-499 ในเวลากลางวัน

รายละเอียด: SCP-499 เป็นมนุษย์เพศชายไม่ทราบเชื้อชาติสูง 1.75 เมตรและอายุประมาณ 80 ปี มีร้อยแผลไหม้อย่างหนักทั่วร่างกาย หลักๆจะเป็นที่หน้า มือ แขนและหน้าอก ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการได้รับแสงมากเกินไปและระบบหายใจก็เสียหายด้วยการสูดควันเข้าไป ส่งผลให้เขาตานอดสนิทและเป็นใบ้ SCP-499 จะเฉื่อยต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงรูปแบบต่างๆ

ด้วยตามอายุของเขาเอง SCP-499 มีอาการทางร่างกายตามความชราโดยปกติ ประกอบด้วยหัวใจอ่อนแอ สายตาที่แย่ และข้ออักเสบอย่างรุนแรง ผลการเอ็กซเรย์แสดงถึงร่อยรอยกระดูกแตกและหักที่สมานแล้วจำนวนยี่สิบเอ็ดรอย ส่วนใหญ่อยู่ที่ซี่โครงและขาซ้าย บันทึกว่า SCP-499 มีความทนทานของความร้อนมากผิดปกติ เขาสามารถทนต่ออุณหภูมิเหนือจุดเดือดได้หลายชั่วโมง

SCP-499-2 เป็นวัตถุทรงกลมทำจากโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 เมตร ทำจากเหล็กผสมนิกเกิลเป็นหลัก ผิวหน้าสลักลวดลายที่ไร้รูปร่างทั่วทั้งพื้นผิวของมัน วัตถุนี้มีความหนาแน่นสูงมาก หนักประมาณ 5900 กก. ทั้งๆที่หนักแบบนั้น SCP-499-2 สามารถทำให้ขยับได้ด้วยแรงคน แม้จะค่อนข้างยากลำบากอย่างมาก

เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เวลาท้องถิ่น SCP-499-2 จะเริ่มเปล่งแสงขนาดประมาณ 100,000 ลูเมนส์และความร้อนประมาณ 120 องศาเซลเซียส SCP-499 ก็จะเริ่มผลัก SCP-499-2 เป็นวงกลมขนาดกว้าง โดยตำแหน่งของ SCP-499-2 เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเมื่อทำมุมกับทิศเหนือจะสัมพันธ์กับมุมสัมพัทธ์ของดวงอาทิตย์กับเส้นขอบฟ้าในเวลาท้องถิ่น เมื่อพระอาทิตย์ตก เวลาท้องถิ่น SCP-499-2 จะกลับสู่สภาวะปกติ แต่ละวงกลมที่ครบรอบจะใช้เวลาประมาณ 48 ชม.

ภาคผนวก-01: เมื่อวันที่ ██/██/20██ เวลา 14.33 น. SCP-499 หมดสติไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่พยาบาลรีบเข้ามากู้ชีพตัวอย่างหลังจากยี่สิบแปดนาที ซึ่งจุดนี้ SCP-499 ก็เริ่มวัฏจักรของตัวเองต่อ ระหว่างยี่สิบแปดนาทีที่หยุดไปนั้น พบว่าดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กับที่ที่มุมเดิมกับเส้นขอบฟ้าโดยไม่เปลี่ยนไป เมื่อ SCP-499 ดำเนินกิจวัตรของตัวเองต่อ ดวงอาทิตย์ก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมของมันและเคลื่อนที่ต่อไป มาตรการปกปิดข้อมูลที่สมควรทำได้ดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากนั้นทันที

ภาคผนวก-02: เมื่อวันที่ ██/██/2012 เจ้าหน้าที่ทำวคามสะอาดพบข้อความที่เขียนโดย SCP-499 โดยใช้อุจจาระของตัวเอง โดยเท่าที่ตีความได้ ข้อความมีดังที่เขียนต่อไปนี้:

ลูกชายฉันอยู่ไหน? คนอื่นๆอยู่ไหน? แล้วไหน [อ่านไม่ออก]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License