SCP-495
thingmaker.png
SCP-495

วัตถุ# SCP-495

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เมื่อไม่ได้ใช้ SCP-495 ต้องเก็บรักษาไว้ในห้องล็อคกุญแจ ต่อเข้ากับปลั๊กไฟ 120 โวลต์ทั่วไป ในกรณีที่เกิดไฟดับ ให้บุคลากรที่มีระดับความปลอดภัยระดับ1 อย่างน้อย 1คน เข้าไปในห้องเก็บวัตถุ และคอยจับตาดูการทำงานใดๆจนกว่าไฟฟ้าจะกลับมา นักวิจัยที่อยากใช้ SCP-495 ต้องส่งแผนการทดลองพร้อมรายละเอียดให้ดร. ███████ สืบเนื่องจากผลการทดลอง SCP-495-██ แม่พิมพ์ และวัสดุทุกอันต้องได้รับการอนุมัติการใช้งานจากบุคลากรระดับ3 หรือสูงกว่านั้นอย่างน้อย 1คน ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 1คนที่มีความประสบการณ์ในการจัดการกับรอยกัดและต่อยของสัตว์มีพิษเตรียมพร้อมอยู่เสมอระหว่างการทดลอง

รายละเอียด: SCP-495 มีลักษณะเหมือนกับชุดเตาอบของเล่นของทอยแม็กซ์ “Creepy Crawlers” ผลิตในปี 1992 เว้นแต่สติกเกอร์ “Creepy Crawlers” ถูกแทนที่ด้วยเมทิล "Thingmaker" hot-plate ผลิตในปี 1964 (ของเล่นที่มีลักษณะการทำงานแบบเดียวกันกับเวอร์ชั่นล่าสุดของทอยแม็กซ์ ซึ่งในภายหลังยกเลิกการผลิตไปในช่วงปี 70 เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย)

ขณะที่ SCP-495 ต่อเข้ากับปลั๊กไฟ 120 โวลต์ มันจะทำงานเหมือนกับ “Creepy Crawlers” ทั่วๆไป แต่เมื่อไม่ได้ต่อปลั๊กไฟไว้ SCP-495 มีลักษณะผิดปกติดังนี้

  • เมื่อใส่แม่พิมพ์ที่เติมยางไว้เต็มหรือเกือบเต็มลงไป สวิตช์ของเครื่องจะเลื่อนไปที่ปุ่มเปิดโดยอัตโนมัติ หลอดไฟให้ความร้อนภายในเครื่องดูจะไม่ได้ทำงาน แต่ตัวเตาอบกลับได้ความร้อนโดยไม่ทราบที่มา จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 257.2 เซลเซียต (วัดด้วยกล้องจับความร้อน) หลังจากผ่านไปราวๆ 8 นาที สวิตช์ของเครื่องจะเลื่อนไปที่ปุ่มปิดโดยอัตโนมัติ ฝาของเครื่องจะเปิดออกโดยทันที ตรงข้ามกับเตาอบของทอยแม็กซ์ “Creepy Crawlers” ทั่วไปที่จะปิดสนิทระหว่างที่แม่พิมพ์เย็นตัวลง
  • วัตถุทุกชนิดจะมีชีวิตขึ้นมาทันทีเมื่อเอาออกจากเตาอบ ขยับไปมาราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ วัตถุที่มีชีวิตขึ้นมานั้นมีรายละเอียดทางกายภาพสูงเกินกว่าที่ตัวแม่พิมพ์จะทำได้ โดยทางกายภาพแล้วมีลักษณะเหมือนกับตัวจริงไม่ผิดเพี้ยน เว้นแต่ความผิดปกติทางสีสันจากวัสดุที่ใช้หล่อ เมื่อได้ผ่าพิสูจน์ดูเผยให้เห็นเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในทั้งหมดสร้างขึ้นมาจากวัสดุใดๆที่ใช้หล่อตัวมันขึ้นมา
  • สสารและแม่พิมพ์ใดๆที่ใช้กับ SCP-495 จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน แม่พิมพ์แกะมือหรือสสารใดๆนอกเหนือจากของทอยแม็กซ์หรือเมทิล "Plasti-Goop" (อย่างเช่นช็อคโกแลตหรือแว็กซ์) จะได้วัตถุที่มีชีวิตเหมือนกัน

ภาคผนวก: แค่เพราะพวกมันทำจากพลาสติกไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีพิษมีภัยนะ พิษมาจากไหน อันนี้ฉันก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ ██████ อยู่ที่ห้องพยาบาล หลังจากพยายามไปแหย่งูพิษสีม่วงตัวเล็กๆเล่น ช่วยปฏิบัติกับผลิตผลของ SCP-495 อย่างที่คุณทำกับสัตว์มีพิษทั่วไปด้วย

-ดร. ███████

ภาคผนวก: ไม่มีทางที่เราจะใช้แม่พิมพ์ของ "682" "Cthulhu" หรือข้อเสนอคล้ายๆกันเป็นอันขาด ใช้หัวสมองส่วนไหนคิดกัน จำการทดลอง SCP-495-██ กันไม่ได้รึไง

-ดร. ███████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License