SCP-493-TH
rating: +22+x
493.jpg

SCP-493-TH

วัตถุ# SCP-493-TH

ระดับ: Euclid Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-493-TH ถูกจัดเก็บใส่ไว้ในหีบขนาด 16x11x14 นิ้ว ตัวหีบถูกขีดเขียนด้วยอักขระโบราณทุกๆด้าน และบริเวณฝาปิดจะถูกเขียนด้วยอักขระที่มีขนาดใหญ่กว่าพิเศษ 3 ตัว จากกองพิสูจน์ลายลักอักษรพอที่จะแปลได้ออกมาคร่าวๆ [ดูคำแปลที่ภาคผนวก A-01]

ตัวหีบที่ได้บรรจุ SCP-493-TH เอาไว้นั้น ได้ถูกเก็บไว้ยังห้องนิรภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ตัวห้องนั้นมีขนาด 13x11 เมตร ในไซต์-██ ถูกฉาบด้วยปูนหนาและถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ จากเหตุการณ์ R-31 [อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาคผนวก B-01] บริเวณด้านในของตัวห้องนิรภัยได้เกิดอักขระขึ้นจำนวนมากเต็มภายในห้อง และด้านนอกของห้องนิรภัยก็มีอักขระเกิดขึ้นเช่นกัน แต่มีเพียงแค่ อักขระเดียว อย่างละ 4 ด้าน และมีขนาดใหญ่มาก จากการวิเคาระห์ข้อมูลและเหตุผลต่างๆ จึงทำให้ตั้งผลสรุปว่าเป็นผลมาจากหีบที่บรรจุ SCP-493 ซึ่งผลจากรอยอักขระเหล่านั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการแปลใดๆทั้งสิ้น และยังไม่พบความผิดปกติใดๆที่สร้างความเสียหายแก่สถาบัน

ปัจจุบันได้มีการเพิ่มหน่วยรักษาความปลอดภัยภายในไซต์-██ มากขึ้น และมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น นอกจากนี้ SCP-███, SCP-███ และ SCP-███ ก็ถูกใช้มาตรการกักกันพิเศษที่แน่นหนาขึ้น รวมไปถึง SCP อื่นๆด้วยเช่นกันที่ได้อยู่บริเวณไซต์-██

รายละเอียด: SCP-493-TH เป็นแหวนที่ทำมาจากทองคำ 60.32% อะลูมิเนียม 32.42% และ ตะกั่ว 7.26% ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีคนหนึ่งพร้อมกับหีบบรรจุของมัน เขาได้นำแหวนนั้นไปขายต่อให้เศรษฐีผู้ชอบสะสมของโบราณคนหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของเราได้พบกับข่าวนักโบราณคดีเสียชีวิตจากการถูกแมลงสคารับกัดกินจนเหลือแต่กระดูก จึงสืบหาต้นต่อและได้พบกับวัตถุที่น่าสงสัยภายในบ้านของเศรษฐีผู้นั้น หลังจากนั้นไม่นานเศรษฐีคนดังกล่าวก็ได้เสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันกับนักโบราณคดี และเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเคลื่อนย้าย SCP-493-TH ออกไป

เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้นำ SCP-493-TH กลับสู่สถาบันแล้ว นักวิจัยหลายๆคนต่างให้ความเห็นเดียวกันว่าคนที่ใส่ SCP-493-TH จะเกิดความผิดปกติ คือ นอนไม่หลับ มีอาการกินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ กะสับกะส่าย และหายใจติดขัด จนกระทั่งร่ายกายมีลักษณะคล้ายศพ เป็นผลให้ความผิดปกติครั้งสุดท้าย คือมีฝูงแมลงสคารับออกมาตามช่องว่างต่างๆและกัดกินผู้ที่สวมใส่จนเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสวมและถอดออกหรือสวมใส่ตลอดก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น ทุกๆคนต่างลงความเห็นให้ SCP-493-TH อยู่ในระดับ Euclid ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ R-31 เป็นเวลาต่อมา

มีการขออนุญาต 05-██ เพื่อใช้ในการทดสอบ คำขอได้รับอนุญาตเพียงไม่กี่เดือนต่อมา [ดูผลการทดสอบได้ที่ภาคผนวก C-01] การทดสอบกับคลาส-D ได้ผลเป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ จนกระทั่ง นักวิจัย███ ได้คิดที่จะลอง SCP-493-TH นี้กับ SCP-███ เพื่อใช้ในการทดสอบดูบ้างจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ SCP-███-CB [อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาคผนวก B-02] เป็นผลทำให้นักวิจัย███ ถูกใช้ยาลบความทรงจำระดับ A และส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดของเขาในทันที
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พบกับสิ่งที่ทำให้ SCP-493-TH นั้นมีความอันตรายถึงขีดสุด จึงได้เลื่อนระดับเป็น Keter ไม่อนุญาตให้มีการทดสอบใดๆอีกอย่างเด็ดขาด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License