SCP-4744
rubble.jpg

ซากของ“ไซต์-233”

วัตถุ# SCP-4744

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่โดยรอบ SCP-4744 โดยไม่ให้มีบุคคลผ่านเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะมีการทดสอบ ชุดเก็บสะสมของภาพวาดขนาดเล็กถูกติดตั้งไว้ที่ด่านกักกั้นนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะถูกใช้เพื่อเก็บกู้บุคคลที่ติดอยู่ในพื้นที่

รายละเอียด: SCP-4744 เป็นความผิดปกติที่ส่งผลต่อจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตภายในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นไซต์-233 ตามที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของสถาบัน การอยู่ใน SCP-4744 เป็นระยะเวลาสองถึงห้านาที (แตกต่างกันไปในแต่ละคน) จะทำให้บุคคลดังกล่าวเข้าสู่สภาวะโคม่าอย่างผิดธรรมชาติ

บุคคลที่เข้าสู่ SCP-4744 สามารถป้องกันผลกระทบดังกล่าวได้โดยการพกวัตถุที่ถือว่าเป็นงานศิลปะไว้กับตัว ภาพวาดและงานประติมากรรมขนาดเล็กได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับรูปถ่ายจำนวนไม่มากนักก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเช่นกัน อาการโคม่าที่เกิดจาก SCP-4744 สามารถรักษาได้โดยการวางงานศิลปะบนร่างของบุคคลนั้น

คนที่ฟื้นจากผลกระทบของ SCP-4744 ได้รายงานว่าตนเองมีอาการฝันร้ายที่มีภาพชัดเจนระหว่างที่อยู่ในสภาวะโคม่า เนื้อหาของความฝันเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ ความมืด,ความเบื่อหน่าย,การถูกหลอมรวม โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่ตื่นขึ้นจากอาการโคม่าของ SCP-4744 เปรียบว่าเหมือนตนเองถูกดึงขึ้นจากน้ำลึก

SCP-4744 ได้ถูกค้นพบเมื่อสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติของไซต์-233ได้ดังขึ้น ก่อนที่จะมีการระเบิดที่ไม่ทราบที่มาขึ้นที่ไซต์ ตัวไซต์ถูกพบว่าถูกทำลายทั้งหมด พร้อมกับศพรูปร่างมนุษย์อีก25ร่าง ไซต์-233ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นพื้นที่กักเก็บความผิดปกติประเภทงานศิลปะเป็นหลัก ไม่มีรายงานว่าพบวัตถุที่กักเก็บในซากปรักหักพัง

อัปเดต 4744/01: จากการสืบสวนซากของไซต์-233 ได้ข้อสรุปว่า สถานที่ดังกล่าวไม่เคยเป็นศูนย์ปฏิบัติการของสถาบัน และการก่อสร้างตัวอาคารก็แล้วเสร็จเพียงไม่กี่วันก่อนจะถูกทำลาย จากการสอบสวนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับไซต์-233ก่อนที่จะถูกทำลาย และไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีคนอาศัยในอาคาร การชันสูตรร่างที่เก็บกู้ได้พบว่าเป็นเพียงโครงสร้างเทียม และไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เคยมีชีวิต

RAISA (The Recordkeeping and Information Security Administration - กองอำนวยการบันทึกรายงานและความปลอดภัยสารสนเทศ) กำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์-233ในฐานข้อมูลของสถาบัน การวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งบอกว่า ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกฝังไว้ในระบบของสถาบันก่อนที่ไซต์จะถูกทำลาย

อัปเดท 4744/2: บางส่วนจากการสืบสวนไซต์-233ที่กำลังดำเนินอยู่ ได้พบส่วนของผนังที่ยังคงรูปบางส่วน โดยมีข้อความเขียนอยู่บนนั้นด้วยการสลักลงบนกำแพงและทาด้วยสีดำ เป็นข้อความต่อไปนี้

“ภายใต้คุกแห่งฝันร้าย ศิลปะเป็นสิ่งเดียวที่จะปลดปล่อย”

และด้านล่างมีการพ่นด้วยสีสเปร์ยสีแดงอย่างหยาบๆ

“พวกเราเจ๋งอ๊ะยัง?”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License