SCP-457
scp-457-new.png
SCP-457ที่แยกเป็นสองตัวกำลังสังเกตการกล้องที่ใช้ในการทดลอง

วัตถุ# SCP-457

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ขังSCP-457ไว้ในห้องขนาด 5 x 5 เมตรซึ่งพื้นผิวทั้งหมดจะต้องบุวัสดุกันไฟแบบต่างๆ (กระเบื้องแร่ใยหิน แผ่นเพอร์ไลต์) รวมกันหนาไม่น้อยกว่า 22.9 เซนติเมตร และมีหน้าต่างกันกระแทกสำหรับสังเกตการพร้อมติดตั้งแผ่นกันกระแทกฉุกเฉินไว้ ทางเข้าห้องนี้ต้องประกอบด้วยห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างน้อยสองห้องและห้องกันอากาศซึ่งสามารถปิดได้ในกรณีฉุกเฉิน ห้องของSCP-457ควรจะได้รับการควบคุมให้ความชื้นอยู่ในระดับสูงโดยมีระบบระบายน้ำอยู่ที่พื้น และติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบเป็นฝอยซึ่งจะเปิดไว้ตลอดเวลา กับสายฉีดน้ำฉุกเฉินที่สามารถฉีดน้ำด้วยแรงดันอย่างน้อย 2.1 เมกะปาสกาลได้ SCP-457นั้นได้รับอนุญาตให้ผนังส่วนหนึ่งของห้องขังของมันไม่เปียกน้ำ แต่ก็เพื่อเป็นการป้องกันขั้นต่ำและรักษารูปทรงไว้เท่านั้น

บุคลากรทุกคนที่เข้าไปในห้องขังSCP-457นั้นควรจะสวมชุดกันไฟแบบปิดทั้งตัวที่มีการควบคุมอุณหภูมิระดับAเป็นอย่างน้อย และเข้าไปเป็นกลุ่มสามคน โดยสองคนนั้นให้ถือโล่กันแรงกระแทกระดับสูงกับเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินไว้ บุคลากรนั้นควรจะเข้าไปในห้องของSCP-457ก็ต่อเพื่อการนำเชื้อเพลิงประจำวันไปให้มัน หรือตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของห้องหรือระบบฉีดน้ำเท่านั้น

หากว่าSCP-457มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในลักษณะคุกคาม ก็ให้ทำการควบคุมด้วยเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินและสายฉีดน้ำ จนกระทั่งมันถอยกลับไปในห้องปลอดภัย

ในกรณีที่SCP-457หลุดจากการกักกัน ระบบฉีดน้ำฉุกเฉินจะทำงานและเหล่าบุคลากรจะได้รับเครื่องดับเพลิงกับโล่กันกระแทก

รายละเอียด: กล่าวโดยรวมตามลักษณะและพฤติกรรมแล้ว SCP-457ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีสำนึกที่ประกอบขึ้นจากเปลวไฟ ยังไม่ทราบองค์ประกอบที่แท้จริงของSCP-457และพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้ด้วยวิธีใดๆ แต่มีรูปทรงจากเปลวไฟที่มันปล่อยออกมา ซึ่งปกตินั้นจะเป็นรูปร่างแบบมนุษย์ถ้ามีเชื้อเพลิงเพียงพอให้ใช้รูปร่างนั้นได้ รูปร่างพื้นฐานที่สุดของSCP-457นั้นดูเหมือนเปลวไฟเปลวเดียวซึ่งมีขนาดเทียบได้กับก้านไม้ขีด ในสภาพนี้SCP-457จะมีทิศทางที่เรียบง่ายที่สุดและไม่มีลักษณะผิดปกติจากเปลวไฟธรรมดา นอกจากที่ว่ามันมักสั่นไหวอย่างฉับพลันเพื่อลวกมือคน และสามารถ'กระโดด'ไปยังวัตถุที่ติดไฟได้ดีกว่าเดิมหรือเปลวไฟอื่นซึ่งมันจะรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อSCP-457มีขนาดใหญ่ขึ้น มันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้ และสติปัญญาของมันก็เพิ่มขึ้นตามขนาดและแหล่งเชื้อเพลิง SCP-457เกิดสติปัญญาได้อย่างไรนั้นยังไม่ทราบ แต่เมื่อมันมีขนาดพอๆกับมนุษย์ SCP-457ก็แทบจะใช้รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ถูกห้อมล้อมและประกอบขึ้นจากเปลวไฟทุกครั้ง จากการสังเกตการนั้นSCP-457จะสื่อสารโดยการใช้ไฟของมันเขียนตัวอักษรโดยเผาผนังหรือพื้นผิวอื่นๆให้ไหม้เป็นถ่าน และน้อยครั้งก็จะใช้เสียงพูดซึ่งสร้างจากอากาศร้อนสูงแรงดันสูงกับเสียงประทุของไฟ เมื่อSCP-457มีขนาดและเชื้อเพลิงมากพอถึงจุดที่ยังไม่อาจระบุได้ SCP-457ก็จะแยกเป็นสองตัวและเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่SCP-457หลายตัวนั้นก้าวร้าวต่อกันมากและจะพยายามกลืนหรือไม่ก็ดับตัวอื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีเชื้อเพลิงจำกัด

พฤติกรรมของSCP-457นั้นส่วนใหญ่แล้วก็สามารถคาดการได้ เพราะความต้องการของมันมีเพียงการหาเชื้อเพลิงให้มากขึ้นและลุกลามออกไป อันตรายของSCP-457นั้นมาจากที่สติปัญญาของมันจะเพิ่มขึ้นตามขนาดและดูเหมือนจะมีความสามารถในการเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งนี่เคยทำให้มันจงใจทำให้ระบบฉีดน้ำเสียหายและนานๆครั้งก็วางกับดักที่นับได้ว่าซับซ้อน มันยังเคยพยายามหลอกหรือใช้เหตุผลทำให้พนักงานปล่อยตัวมันหรือให้มันเข้าถึงเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบที่ซับซ้อน ระดับสติปัญญาที่ผันแปรได้ และลักษณะที่ไม่ให้ความร่วมมือของSCP-457 สภาพจิตของมันอาจจะไม่สามารถประเมินได้ด้วยการเทียบกับมนุษย์

SCP-457 ถูกค้นพบที่██████, █████ ในฤดูร้อนปี 2007 หลังจากที่ระบุได้ว่าไฟป่าจำนวนมากเป็นฝีมือของมัน ยังไม่ทราบว่า SCP-457 เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใดหรืออย่างไร โอกาสที่ SCP-457 อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่อื่นๆนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

บทสัมภาษณ์ระหว่างดร.████กับSCP-457

ดร. ████: ตอนนี้แกพูดได้มั้ย?

SCP-457: ได้

ดร. ████: ดี จะว่าอะไรมั้ยถ้าฉันจะถามคำถามแกหน่อย?

SCP-457: [[ไม่ตอบ]]

ดร. ████: ฉันถือว่านั่นหมายความว่าไม่นะ รู้สึกยังไงที่ถูกขังอยู่นี่?

SCP-457: [[เสียงประทุ]] ไม่ชอบ ไม่มีเชื้อเพลิง ไม่มีอากาศ

ดร. ████: เราให้อากาศกับเชื้อเพลิงพอให้แกยังอยู่ได้นะ

SCP-457: ไหม้ไม่ได้ ไม่มีเชื้อเพลิง

ดร. ████: แกจะบอกว่าแกโตขึ้นไม่ได้เหรอ?

SCP-457: โต ต้องการ ต้องโต [[457เคลื่อนไหวไปรอบพื้นที่กักกันเหมือนหาอะไร]]

ดร. ████: รู้สึกยังไงบ้าง?

SCP-457: หิว

ดร. ████: รู้สึกยังไงบ้าง นอกจากหิวน่ะ?

SCP-457: [[ไม่ตอบ 457เคลื่อนเข้าหาแผ่นกันกระแทกที่กันมันไว้จากดร.████]]

ดร. ████: แกคิดยังไงกับมนุษย์?

SCP-457: พวกนั้นไหม้ [[457เข้าใกล้แผ่นกันกระแทกกว่าเดิม ดูเหมือนจะตรวจดูหน้าต่างกับดร.████]]

ดร. ████: คิดยังไงกับเชื้อเพลิง?

SCP-457: มันไหม้ [[457วาง'มือ'ลงบนแผ่นกันกระแทกโดยไม่เกิดอะไรขึ้น]]

ดร. ████: ช่วยถอยไปจากหน้าต่างหน่อย ไม่งั้นเราก็จำเป็นต้องลดขนาดตัวนายลงนะ

SCP-457: [[ไม่ตอบ และไม่มีท่าทีว่าเข้าใจ ไม่ขยับตัว]]

ดร. ████: …คิดยังไงกับน้ำ?

SCP-457: [[ส่งเสียงกรีดร้องเป็นเสียงแหลมของลมร้อนและกดตัวเองลงกับแผ่นกันกระแทก]]

ดร. ████: ช่วยถอยไปจากหน้าต่างด้วย ไม่งั้นเราจะเปิดระบบฉีดน้ำอีกทีล่ะ

SCP-457: [[ถอยออกจากหน้าต่าง ยังกรีดร้อง คำราม และตะโกน]]

ดร. ████: เข้าใจไหมล่ะ? ออกไปจากหน้าต่าง แล้วนายก็จะไม่ถูกราดน้ำ

SCP-457: [[เงียบและนิ่งอยู่หลายวินาที ก่อนเข้ามาทางหน้าต่างอีก หยุดอยู่ห่างออกไปหลายฟิต]]

ดร. ████: เข้าใจไหม?

SCP-457: อยากได้เชื้อเพลิง อยากได้อากาศ อยากจะลุกไหม้ อยากจะลุกไหม้ อยากจะลุกไหม้ อยากจะลุกไหม้ [[กล่าวซ้ำๆอย่างดังขึ้นเรื่อย และเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบพื้นที่กักกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับกำลังหาทางออกตามผนังและเพดาน]]

ดร. ████: ไม่มีทางออกหรอก ถ้ายังไงก็ช่วย…มันกำลังทำอะไรน่ะ? มันกำลังหาทางออกหรื-

[[ถึงตรงนี้ SCP-457ก็ทำให้ระบบฉีดน้ำเสียหายไปอย่างมากและทำลายส่วนหนึ่งของระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ทำให้มันคงสภาพที่มีสติปัญญาไว้ ทำให้มันเข้าถึงน้ำมันปริมาณหลายแกลลอนได้ บันทึกการสัมภาษนี้เก็บมาได้จากภาพของระบบรักษาความปลอดภัยก่อนจะเกิดการระเบิด การกักกันรั่วไหลชั่วคราวของSCP-457ครั้งนี้เกิดจากการที่มันอาศัยวัสดุอุดกันรั่วที่เชื่อมแผ่นกันกระแทกเข้ากับส่วนอื่นๆของห้อง SCP-457ทราบและใช้จุดอ่อนนี้ได้อย่างไรนั้นยังไม่ทราบ และหลังจากนั้นมันก็ถูกย้ายไปยังห้องที่มีการควบคุมหนาแน่นขึ้น]]

ข้อมูลเพิ่มเติม 2: เนื่องจากการกักกัน SCP-457นั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาก ในขณะนี้จึงให้ความสำคัญกับการหาเชื้อเพลิงที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้อย่างถาวร ซึ่งข้อเสนอจนถึงตอนนี้นั้นส่วนหนึ่งประกอบด้วย:

  • ใช้ผงแป้งที่ได้มาจากมันฝรั่งของ SCP-1689
  • ใช้ SCP-124 ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

การอนุมัติข้อเสนอเหล่านี้นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License