SCP-451

วัตถุ# SCP-451

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากสภาพของ SCP-451 จึงไม่สามารถทำการกักกันทางกายภาพได้ การศึกษาข้อมูลทางจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่เจ████ อย่างละเอียดทำให้นักวิจัยสามารถชักนำเขาให้อยู่ในศูนย์-19 ได้ ให้ยามสองคนที่ทราบระบบความปลอดภัยอย่างละเอียดติดตาม SCP-451 ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือปล่อยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายซึ่งเก็บไว้ในศูนย์ การวิจัยใดๆเกี่ยวกับ SCP-451 ให้จำกัดเพียงเพื่อการหาวิธีกักตัวหรือสื่อสารกับเขาเท่านั้น

รายละเอียด: SCP-451 อดีตเจ้าหน้าที่ ม█████ จ████ เป็นชายเชื้อสายคอเคเซียน อายุ 33 ปี สูง 1.6 เมตร SCP-451 ไม่สามารถรับรู้ถึงการคงอยู่หรือการกระทำของมนุษย์คนอื่นได้ เขาจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงเว้นแต่จะหันไปสนใจอย่างอื่นสักครู่หนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพรอบตัว SCP-451 มักจะถูกเข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการพยายามสื่อสารกับเขาและร่องรอยการกระทำของมนุษย์ที่ชัดเจน น่าจะต้องทำการศึกษาเพื่อจะได้ทราบว่าเขาจะรับรู้อะไรได้บ้าง

SCP-451 มาที่ศูนย์-19 หนึ่งเดือนหลังจากที่เขาถูกขึ้นบัญชีMIAหลังจากที่ล้มเหลวในการกักเก็บวัตถุอันตราย การกระทำของ SCP-451 ตรงกับพฤติกรรมเวลาเครียดในข้อมูลจิตเวชของเจ้าหน้าที่ จ████ รายงานเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยและ ”การเห็นผี” ระหว่างตำแหน่งของวัตถุกับศูนย์-19 บ่งชี้ว่า SCP-451 เดินเท้ามาเองโดยหยิบเอาสิ่งที่จำเป็นมาระหว่างทาง ตัววัตถุเองนั้นยังอยู่ที่เดิม

ภาคผนวก 451-1: ระยะหลังนี้ SCP-451 มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปทางที่จะฆ่าตัวตาย ไม่ว่าพนักงานจะรู้สึกเห็นใจเขาแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหาทางให้เขาได้ปลิดชีพตนเองง่ายๆ ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนั้น SCP-451 เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีค่ามาก และถ้าการรับรู้ของเขากลับมาเขาก็จะเป็นแบบเดิม

ภาคผนวก 451-2: จาก รายงานเหตุการณ์ 451-1 หากมีการพยายามโน้มน้าวให้ SCP-451 ฆ่าตัวตายอีกจะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถูกพักงานทั้งหมด เราจัดระดับเขาเป็น Euclid เพราะมีเหตุผลนะ

ภาคผนวก 451-3: แม้การสื่อสารโดยตรงกับ SCP-451 จะทำไม่ได้ แต่การพยายามหลอกล่อเขานั้นประสพความสำเร็จในระดับต่างๆกัน ขณะนี้ใส่โปรแกรมที่จะระบุตัวตนปลอมของ SCP-451 ไว้แล้ว ข้อมูลทางจิตเวชของเขาบ่งบอกว่าเขาจะสร้างเรื่องราวได้จากหลักฐานนี้ ”เรื่องราว” นี้มีไว้เพื่อให้ SCP-451 ยังอยู่ในศูนย์-19 ซึ่งสามารถทำการจับตาดูเขาได้ ทั้งนี้ได้เตรียมแผนสำรองสำหรับกรณีที่เขามองข้ามหรือตีความข้อมูลผิดไปแล้วด้วย

รายงานเหตุการณ์ 451-1: วันที่ 07/08/20██ SCP-451 พบปืนที่พนักงานของศูนย์-19 วางไว้ให้เขา SCP-451 ไปที่ห้องพักผ่อนหลัก อมปืนไว้ แล้วเหนี่ยวไก กระสุนพุ่งผ่าน SCP-451 โดยไม่ทำให้บาดเจ็บใดๆ แล้วไปโดนนักวิจัยระดับ 2 แทน นักวิจัยสามารถสื่อสารกับ SCP-451 เป็นเวลาสั้นๆ ได้ก่อนจะเสียชีวิต โชคร้ายที่ไม่ได้บอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ SCP-451 ไปเลย

เอกสาร 451-A: เนื้อหาในบันทึกของ SCP-451

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License