SCP-450
SCP450.jpg
SCP-450

วัตถุ# SCP-450

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ปิดล็อกและเฝ้าระวังพื้นที่ของSCP-450ไว้ตลอดเวลา เว้นแต่เพื่อการดูแลรักษาและทำความสะอาดประจำเดือนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง พลเรือนหรือบุคลากรที่เข้าไปในSCP-450นอกจากเวลาดังกล่าวนั้นให้ถือว่าสูญเสียไปแล้วและจะไม่มีการพยายามช่วยเหลือใดๆ

รายละเอียด: SCP-450คือแดนประหารในเรือนจำกลาง ██████████ที่ถูกทิ้งร้างใน█████████, ██ ระยะทางระหว่างทางเข้าถึงห้องประหารนั้นยาวประมาณ 166.5 เมตร บนผนังหลังเก้าอี้ไฟฟ้านั้นมีลวดลายที่ซับซ้อนซึ่งเขียนด้วยเลือดมนุษย์อยู่ ลวดลายนี้จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามการผุพังของสภาพแวดล้อม และต้องทำการรักษาสภาพอยู่เสมอ

พื้นที่ห้องขังนั้นดูเหมือนจะเป็นที่อยู่อาศัยของตัวตนแบบภูติผีที่เป็นอันตรายอยู่หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น การเรียกความสนใจจากสิ่งที่กล่าวไปนี้จะทำให้ถึงแก่ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจจะเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้หรือไม่ก็ได้:

  • เข้าไปในพื้นที่ด้วยทางอื่นนอกจากประตูหลัก
  • เคลื่อนไหวด้วยความเร็วมากกว่า 0.25 เมตรต่อวินาที
  • อยู่ในพื้นที่ห้องขังนานกว่า 25 นาทีในแต่ละครั้ง
  • เข้าไปในพื้นที่ห้องขังมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
  • เปิดใช้เครื่องไฟฟ้าใดๆ
  • เสียงที่ดังกว่า 25 เดซิเบล

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการรักษาสภาพของลวดลายนั้นจะได้รับคำสั่งให้เดินไปตามทางเดินอย่างเงียบๆ ช้าๆแต่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณสิบเอ็ดนาทีในการเดินไปยังห้องประหารด้วยความเร็วมากที่สุดที่ยังปลอดภัย บุคลากรจะมีเวลาเพียงสามนาทีที่จะทำงานกับลวดลายและยังมีเวลาพอที่จะรับประกันได้ในระดับหนึ่งว่าจะเดินกลับมาได้อย่างปลอดภัย

ภาพหลอนและเสียงหลอน (รวมทั้งเสียงที่ไม่มีตัวตน ผนังที่มีเลือดออก และปรากฏการณ์โพลเตอไกสต์) นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าไม่มีเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องกังวล บุคลากรไม่ควรจะตรวจสอบศพ ปรากฏการประหลาด หรือเศษผุเน่าใดๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License