SCP-447

วัตถุ# SCP-447

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-447-1 ต้องถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติกปริมาตรห้าสิบแกลลอนตลอดเวลา และพนักงานระดับความปลอดภัยระดับ 3 หรือสูงกว่าคอยเฝ้าดูผ่านกล้องเพื่อป้องกันการล้น พื้นที่นี้ต้องได้รับการดูแลสถานะความสะอาดระดับ 1 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสสารภายนอก และต้องอยู่ในเขตทดสอบที่ห่างจากสุสาน, ห้องเก็บศพ และห้องดับจิต ห้ามให้ SCP-447 สัมผัสกับศพไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

เพราะว่า SCP-447-1 ผลิตเมือกเหนียว (SCP-447-2) ตลอดเวลาในอัตราชั่วโมงละ 10 ซีซี จึงให้มอบหมายรายละเอียดกับบุคลากรระดับเดลต้าหนึ่งคนที่สภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อเก็บเมือกที่ถูกผลิตออกมาอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง สามารถเก็บเมือกด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่เหมาะสม ตราบใดที่ทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการเสียชีวิตในเขตทดสอบ เมือกที่ได้สามารถเคลื่อนย้ายด้วยโหลแก้วหรือกล่องพลาสติกธรรมดาผ่านทางการขนส่งทั่วไป ตราบใดที่ไม่มีความเสี่ยงที่เมือกดังกล่าวจะสัมผัสกับศพในระหว่างทาง

แม้ว่าจะมีกลิ่นเหม็น เมือกที่เก็บได้จาก SCP-447-1 นั้นไม่มีพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และไม่มีการแผ่รังสีใดๆ ในความเป็นจริง มันปลอดภัยตราบใดที่มันไม่ได้สัมผัสกับศพ เมือกนั้นกินได้ และได้รับการรายงานว่าเป็นน้ำสลัดที่ดี การเพิ่ม SCP-447-2 จำนวน 10 ซีซี ลงในน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งแกลลอนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ขึ้น 150% ยิ่งไปกว่านั้น SCP-447-2 สามารถนำมากลั่น (ดูภาคผนวก 447-C: กระบวนการกลั่น) ให้เป็นสารหล่อลื่นและได้อนุมัติให้ใช้ได้ทุกที่ในองค์กรฯ ตราบใดที่สารหล่อลื่นดังกล่าวไม่ถูกนำมาใช้หล่อลื่นศพ

พนักงานทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล SCP-447 ต้องถูกตรวจสอบหาแนวโน้มการฆ่าตัวตาย การมีเพศสัมพันธ์กับศพ และการฆาตกรรมผ่านเครื่องจับเท็จ นอกจากนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีสุขภาพดี อยู่ในสภาพร่างกายที่แข็งแรง และทำตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตทดสอบตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่ SCP-447 (รวมถึงเมือกที่มันผลิต) จะสัมผัสกับศพให้น้อยที่สุด

รายละเอียด: SCP-447-1 คือทรงกลมสีเขียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีพื้นผิวคล้ายฟองน้ำและมีน้ำหนัก 1.37 กิโลกรัม วัตถุดังกล่าวอุ่น มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ แต่ว่าอุณหภูมิของแกนกลางมีมากกว่าเล็กน้อย บุคลากรที่ถือ SCP-447-1 รายงานว่าไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ ตราบใดที่ SCP-447-1 ไม่ได้สัมผัสกับศพ

SCP-447 ได้ถูกกู้คืนมาโดยเจ้าหน้าที่องค์กรที่ ███████ ในเมือง ██████████ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่จะตามมาหากนำ SCP-447 มาสัมผัสกับศพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ภาคผนวก 447-A: รายงานการกู้คืน

อันตรายที่เกิดขึ้นจากการให้ SCP-447-1 หรือ -2 สัมผัสกับศพถูกบันทึกไว้เป็นอย่างดี รายงานจากผู้พบเห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดสามารถพบได้ในภาคผนวก 447-B: เหตุการณ์ในอดีต แต่สามารถสรุปได้ดังนี้: ผลเริ่มแรกประกอบด้วย [ข้อมูลถูกลบตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ระดับ O5. ไม่อนุญาตให้ทำการวิจัยในสาขานี้โดยสิ้นเชิง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกกำจัดทันทีหรือถูกลดขั้นเป็นบุคลากร Dคลาส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ดูแลของท่าน]

ภาคผนวก 447-a: SCP-447 ถูกลดระดับจาก Keter เป็น Safe ตราบใดก็ตามที่มาตรการรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันไม่ให้ SCP-447 ได้สัมผัสกับศพ กรุณาดูบันทึกการทดลอง 447-A สำหรับการประยุกต์ใช้ SCP-447 ในด้านอื่นๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License