SCP-445
paper.JPG
ภาพด้านข้างของ SCP-445

วัตถุ# SCP-445

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: การเข้าถึงและการทดลองที่จำทำกับ SCP-445 จะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่กวาดล้างระดับ 2 หรือสูงกว่า และการขอแต่ละครั้งต้องมีรายการการทดลองที่จะดำเนินการด้วย การทดลองใด ๆ จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 คนอยุ่ในการทดลองด้วย การกระทำการใด ๆ นอกเหนือจากในรายการที่ขอ จะส่งผลให้ต้องหยุดการทดลองทันที และจะถูกตำหนิอย่างรุนแรง

บทเสริม: ในวันที่ 06/██/20██, SCP-445 ถูกเก็บแยกขาดจากตัวอย่างของ SCP-445-α ดังที่กล่าวไว้ในโปรโตคอลการแยกขาด IP-445-01 การเข้าถึงและการทดลองดังกฎระเบียบข้างต้นสำหรับ SCP-445 และทำแบบเดียวกันกับ SCP-445-α รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่เอกสาร 445-01

รายละเอียด: SCP-445 ประกอบไปด้วย กระดาษขาว 3 รีม ขนาด 11" x 17" ในแต่ละแผ่นมีข้อความว่า "กระดาษมหัศจรรย์ของด็อกเตอร์วันเดอเทนเมนต์!" ตราไว้มุมซ้ายล่าง เมื่ออยู่ในสถานะปกติ SCP-445 จะไม่สามารถฉีกหรือเผาทิ้งได้ น้ำก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับมัน และกาว หรือเทป จะไม่สามารถใช้ติด SCP-445 ได้ จากการสังเกตพบว่าเส้นใยของ SCP-445 สีทึบกว่ากระดาษธรรมดาอยู่ 3000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ ชั้นไมรโครเลเยอร์ มีสารไม่ทราบประเภทเคลือบอยู่ในแต่ละเส้นใย

เมื่อ SCP-445 ถูกพับเพื่อเลียนแบบวัตถุ SCP-445 จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเป็นเหมือนวัตถุนั้น ๆ เมื่ออยู่ในลักษณะที่ถูกพับ SCP-445 สามารถคลี่ออกมาอยู่ในสถานะเดิมได้โดยคนที่พับมันตั้งแต่แรก SCP-445 สามารถรีด และมันจะคงรูปอยู่อย่างนั้นถ้ามีแรงมากระทำไม่มาก การวาดรูปบน SCP-445 ไม่ก่อให้เกิดผลผิดปกติใด ๆ เว้นแต่ว่ามันจะเป็นรายละเอียดของสิ่งที่พับ/รีด ขึ้น

ความแตกต่างของ SCP-445 ถูกเรียกว่า SCP-445-α ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 06/██/20██ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างของ SCP-445 ไปเป็น SCP-073 โดยทางกายภาพแล้ว SCP-445-α แทบจะเหมือน SCP-445 แต่สิ่งที่ต่างกับเพียงอย่างเดียวคือรอยพับที่มีใน SCP-445-α อย่างไรก็ตาม SCP-445-α จะมีพฤติกรรมแตกต่างจาก SCP-445 เมื่อถูกพับ (ดูเอกสาร 445-01เพื่อดูรายละเอียด)


ภาคผนวก: 10/15: บันทึกผลการทดลองโดย ดร.█████

พับเป็น : ท่อ - เมื่อมองผ่านปลายด้านหนึ่ง SCP-445 แสดงตัวเป็นกล้องส่องทางไกล เพิ่มระยะการมองเห็นวัตถุได้เป็นระยะทาง 25 ฟุต

พับเป็น : ต้นคริสมาส - คงรูปตั้งตรงอยู่อย่างนั้น เมื่อวาดหลอดไฟสีเขียวและแดงลงไป พวกมันก็ส่องแสงประเภทกายภาพออกมา

พับเป็น : มีดเล่มเล็ก - กลายเป็นของมีคมและแข็งมาก ทำให้นักวิจัยหลายคนโดนกระดาษบาดขณะพยายามถือมัน สามารถต้านทานอาวุธของจริงได้

พับเป็น : กรวย - กลายเป็นโทรโข่ง แม้ว่าจะขยายได้เฉพาะเสียงของผู้ที่พับ เมื่อวาดปุ่มควบคุมเสียงลงไป สามารถปรับความดังของเสียงได้

พับเป็น : ถ้วย - กลายเป็นของแข็ง สามารถใช้ใส่ของร้อนหรือของเหลวได้โดยไม่มีทีท่าว่าจะฉีกขาดหรือละลาย

พับเป็น : นกกระสา - ขยับได้ ดูแล้วเหมือน SCP-368 แม้ว่าจะช้ากว่าและสามารถจับได้ง่าย สงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างของสองสิ่งนี้

พับเป็น : เรือ/หมวก - เมื่อวางบนน้ำ กลายเป็นเรือที่วิ่งได้ด้วยตัวเอง ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อวางไว้บนหัว ทัศนวิสัยของอาสาสมัครเพิ่มขึ้น เมื่อทำการทดลองพร้อมกัน ผลแสดงออกมาทั้งสองอย่าง โดยมีรายงานมาว่าดูเหมือน "dead sexy" ขณะที่เคลื่อนที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ในน้ำ

พับเป็น : ขยำเป็นก้อน - [ข้อมูลถูกลบ] ทำให้ คลาส-D 3 คนเสียชีวิต จบการทดลอง

พับเป็น : ตัวแทนของ SCP-682 - เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อพับได้ครึ่งทาง ทำให้ ดร.จี บาดเจ็บหนัก จบการทดลอง

ทิ้งท้าย: อย่าพยายามจะลองมันอีกดีกว่า - ดร.จี


ภาคผนวก: 06/██/20██ ดร.ส████ ขออนุญาตทดลองกับตัวอย่างของ SCP-445 ในความเกี่ยวข้องกับ SCP-085 เขายังได้ขออนุญาตนำตัวอย่างของ SCP-445 ไปเป็น SCP-073 เพื่อตรวจสอบว่าความสามารถของ SCP-073 ที่จะทำลายกระดาษธรรมดาโดยการสัมผัส จะส่งต่อไปยัง SCP-445 หรือไม่


เอกสาร 445-01:

06/██/20██: ได้รับอนุญาตให้มีการทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ SCP-445 กับ SCP-073, SCP-073 ถูกนำมาไว้ในห้องที่มี SCP-445 อยู่ 1 แผ่น และ สั่งให้แตะกระดาษ ตัวอย่างของ SCP-445 แสดงให้เห็นว่าไม่มีการสูญเสียโครงสร้างโดยสมบูรณ์เมื่อสัมผัสกับ SCP-073 อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างมีการเปลี่ยนสี แสดงให้เห็นว่ามีสีแดงเล็กน้อย ภายในเวลาประมาณ 30 วินาทีที่สัมผัสอยู่กับ SCP-073 เปลี่ยนให้ SCP-445 ถูกทำให้เป็น SCP-445-α ดร.ส████ แนะนำว่าให้ลองสำรวจลักษณะทางกายภาพและเคมีของ SCP-445 เพิ่มเติม SCP-445-α ถูกแยกเก็บในห้องที่แยกไว้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

06/██/20██: SCP-445 1 แผ่น ถูกนำมาพบกับ SCP-445-α ตัวอย่างของ SCP-445 มีการเปลี่ยนสีจนเหมือนกับ SCP-445-α ภายใน 90 วินาที นับตั้งแต่สัมผัสกัน หลังจากนั้นประมาณ 600 วินาที ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างของ SCP-445 เหมือนกันกับ SCP-445-α จนแยกไม่ออก ทำให้มีโปรโตคอลการแยกอย่างเป็นทางการ IP-445-01 จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนระหว่าง SCP-445 และ SCP-445-α

07/██/20██: SCP-445 8 แผ่น ถูกนำมาพบกับ SCP-445-α เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนครั้งที่แล้ว ทำให้จำนวนทั้งหมดของ SCP-445-α อยู่ที่ 10 แผ่น ดร.ส████ ทำการทดลองกับ SCP-445-α ภายใต้โปรโตคอลการทดลองซึ่งถูกใช้เมื่อ 10/15/████ โดย ดร.ส█████ และ จี

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License