SCP-431
dr.gideon.jpg
^^เอกสาร 431-██ ดร.กิเดียน (กลางขวา) ที่ถ่ายกับดร.█████ (ซ้าย), ดร█████ (กลางซ้าย) และดร.████ (ขวา) ^^

วัตถุ# SCP-431

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: สำเนาเอกสารสำรองทั้งหมดทางสถาบันได้เก็บรักษาเอาไว้ที่ไซต์ ██ เอกสารและ/หรือภาพของ SCP-431 ที่ถูกพบจะถูกเก็บเอาไว้ในระบบฐานข้อมูลที่ไซต์██ และแทนที่ด้วยข้อมูลสำรองของพวกเขา บุคลากรคนใดที่แจ้งว่าจำ SCP-431 ได้จะถูกสอบสวนโดยทันที ห้องทำงาน ██ -25 จะได้รับการตรวจสอบทุกวันกับวัตถุทุกอย่างที่เพิ่มเข้าใสใหม่ เอกสารทุกชิ้นในสถาบันจะต้องมีการตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือเอกสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SCP-431

รายละเอียด: SCP 431 คือชื่อที่ใช้เรียกดร.กีเดียน เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นนักวิจัยของสถาบัน เนื่องจากมีสถานะอยู่ในระบบข้อมูลปัจจุบัน มันไม่มีใครรู้จักว่าถ้าหากกีเดียนนั้นคือชื่อจริงของเขา การมีอยู่ของ SCP 431 ถูกพบครั้งแรกในช่วงที่ดูเหมือนจะมีการแฮคระบบฐานข้อมูลของสถาบัน; มีจำนวนของเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีชื่อของนักวิทยาศาสตร์ "ดร.กีเดียน" อยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย SCP ในหลาย ๆ ตัว อย่างไรก็ตามก็สรุปได้ว่าเอกสารการสอบถามไม่ได้ถูกเข้าถึงในช่วงเวลาที่มีการถูกแก้ไข

นับตั่งแต่ที่มีการอ้างอิงถึงดร.กีเดียนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเพิ่มเติม ██ ทุกครั้งที่เอกสารถูกเปลี่ยนแปลงได้แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา มีเอกสารใหม่ ๆ หลายอันปรากฏขึ้นเป็นจำนวนของเอกสารเกี่ยวกับ SCP ที่สถาบันยังไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมทั้ง [ข้อมูลปกปิด] และอีกหนึ่งรายการที่เป็น [ข้อมูลปกปิด] ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในขณะนี้ว่าอยู่ในความครอบครองของ MC&D

มีการค้นพบวัตถุภายในห้องทำงาน ██-25 ซึ่งเป็นห้องว่างในตอนนี้ มันไม่เคยเป็นที่รู้จักจนเมื่อวัตถุได้ปรากฏขึ้นภายในห้องนั้น มีการตรวจสอบห้องทำงานได้มีป้ายชื่อว่า "ดร.กีเดียน" ปรากฏอยู่ที่หน้าประตูห้อง เอกสาร ██ ที่อยู่ในห้องนั้นได้ถูกเก็บรวมถึงภาพถ่าย จากเอกสาร 431-██ (ในภาพประกอบ) เป็นภาพของดร.กีเดียนที่อยู่ข้างคนสาม(3)คนที่เป็นบุคลากรของสถาบัน ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่ ██/██/██ ได้แสดงให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นดร.กีเดียนกำลังพูดคุยกับพวกนักวิจัย ไม่มีการรายงานของนักวิจัยที่เคยทำงานกับคนที่ชื่อ กีเดียน และไม่มีการแสดงออกที่สอดคล้องถึงการใช้ยาลบความทรงจำ

ทางสถาบันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้างดร.กีเดียน ไม่มีเอกสารใด ๆ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าดร.กีเดียน ถูกไล่ออกหรือถูกกำจัดหรือทั้งสองอย่าง มีเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งที่เก็บมาได้จากห้องทำงาน ██-25 ที่ดูเหมือนจะมีรอยนิ้วมือปรากฏอยู่ซึ่งเป็นรอยนิ้วมือที่ไม่ตรงกับข้อมูลของสถาบันหรือข้อมูลลายนิ้วมือของข้าราชการคนใดเลย ในเอกสารของข้าราชการไม่มีใครที่มีชื่อตรงกับ กีเดียน ตามที่บรรยายเอาไว้ในเอกสาร 431-██ รวมทั้งการเกิด การตาย ในข้อมูลการสำรวจมะโนประชากรหรือในข้อมูลภาษี

ตามวันที่ในเอกสารสุดท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบันระบุว่า ดร.กีเดียนได้รับการกำหนดระดับของวัตถุให้เป็นหมดสภาพแล้ว; อย่างไรก็ตามมีเอกสารที่อ้างถึงวัตถุที่หมดสภาพนั้นใน SCP-███ การกำหนดใช้งานไม่ได้ในปัจจุบัน ไม่มีเอกสารใดที่ปรากฏว่าเป็น SCP-███ อยู่เลย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License