SCP-427
scp427locket.JPG
^^ภาพถ่ายตอนที่ SCP-427 ถูกปิดอยู่ ^^

วัตถุ# SCP-427

ระดับ: Safe* (ดูขั้นตอนการกักกัน)

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-427 ไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหว หรือเจตนาใดๆ ที่เป็นอันตรายในเวลานี้ และอยู่ในการกักกันระดับต่ำ เนื่องจาก SCP-427 นั้นมีผลค้างเคียงในทางลบ จึงมีก็เพียงเจ้าหน้าที่ระดับ 3 หรือสูงกว่าที่จะจัดการ หรือใช้งานมันได้

บุคลากรทุกคนที่ใช้ SCP-427 จะต้องมีการบันทึกเวลาการใช้งานมันทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการกลายพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์

*มีกรณีของ SCP-427-1 (ที่ถูกเรียนกว่า "ไอ้ตัวเหม็น") มันถูกสร้างขึ้นมาจาก SCP-427 ซึ่งทำให้มันถูกฆ่าโดยทันทีโดยที่มันยังไม่ได้สื่อสารหรือมีการทดลองกับพวกเขา ด้วยเหตุนี้เอง SCP-427-1 จึงถูกจัดให้เป็น Keter

รายละเอียด: SCP-427 มีขนาดเล็ก กลม เป็นจี้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม ทำจากวัสดุสีเงินขัดเงา ดูเหมือนว่าลวดลายแกะสลักไม่ได้มีอะไรพิเศษ มันเป็นที่รู้กันว่ากรอบของ SCP-427 ได้ถูกสร้างจากความรู้สึกหรือไม่ และมันมีรัศมีกว้างประมาณ 3 ซม.

SCP-427 ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่มีการวางเม็ดยาของ SCP-500 ลงในช่องของ SCP-914 และตั้งค่าเป็น Fine เมื่อเปิดช่องออกก็พบลูกตาเล็ก ๆ ที่แวววับปรากฏขึ้นมาตรงกลางช่อง ลูกตานี้ไม่มีการแผ่รังสีหรือพลังงานนอกจากแสงสเปกตรัมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เมื่อ SCP-427 ถูกเปิด และสัมผัสกับเนื้อเยื่อชีวภาพ มันจะทำการสร้างเซลล์ที่ถูกทำลายขึ้นใหม่อย่างรวจเร็ว และอะไรก็ตามป้องกันการบุกรุกหรือการติดเชื้อ รวมทั้งวิธีการตามปกติของอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ มันจะใช้เวลา 3 ถึง 10 วัน ทำงานผ่านระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ และในที่สุดก็ความเจ็บป่วยจะถูกขจัดออก การจะเปิด SCP-427 จะมีผลให้เวลาลดลงไป 2-4 นาที ซึ่งจะช่วยให้การบำบัดมีทิศทางที่แน่นอน ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของลูกตานั้นไม่เกิดผลกระทบตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับมันในระยะยาวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงทำให้จี้เกิดความเสียหายด้วย สิ่งนี้จะไปการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานปกติของร่างกาย ทำให้ต้านทานต่อโรค และต่อสารพิษเพิ่มขึ้นอีก 500% เมื่อเทียบกับมาตฐานของแอลดี 50 หรือลดอัตราการตายหลังจากนั้นทั้งหมดใน 10 นาทีของการสัมผัส และ 1000% หลัง 15 นาที หลังจากผ่านไป 15 นาทีของการสัมผัส จะทำให้ระบบกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพเพิ่มความแข็งแรงขึ้น ทนทานต่ออาการเจ็บป่วย 200-300% รวมถึงระบบอื่น ๆ ทั้งหมดของร่างกายด้วย คลาสD ที่สัมผัสกับสิ่งนี้นานร่วมชั่วโมงจะก่อให้เกิดกรรมวิธีสร้างมวลเนื้อเยื่อที่ไม่มีรูปแบบขึ้นมา และมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันรวจเร็วหากสัมผัส SCP-427 อย่างต่อเนื่อง

"ไอ้ตัวเหม็น" (เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกนั้น) ที่ถูกสร้างจาก SCP-427 จะก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ มันจะเข้าโจมตีทุกสิ่ง และบุคลากรทุกคนที่มันเห็นอย่างรุนแรง พวกมันทนต่ออาวุธที่ใช้โจมตีอย่างมาก แต่ก็สามารถหยุดการทำงานของมันได้ด้วยการช็อดมันหรือใช้ความร้อนที่เกิน 1100 องศาเซลเซียล (2000 องศาฟาเรนไฮต์) ความฉลาดของมันไม่สามารถประเมินค่าได้อย่างถูกต้อง แต่การทำแผนที่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอื่น ๆ ในร่างกาย แสดงให้เห็นถึงไอคิวที่อาจจะเกิดกว่าระดับที่มนุษย์จะวัดได้

ในปัจจุบันมีการใช้ SCP-427 เพื่อแทนการใช้บางส่วนของ SCP-500 ในขณะที่มันสามารถรักษาอะไรต่ออะไรได้มากกว่า SCP-500 ทุกอย่างที่จะ "เพิ่มประสิทธิภาพ" จะถูกเพิ่มโดย SCP-427 อย่างทวีคูณ การควบคุมดูแลถือว่าเป็นผลข้างเคียงของ "ความเสี่ยงที่ยอมรับได้" แต่ยังไงผู้ที่ใช้จะต้องระมัดระวัง ต้องมีการบันทึกเวลาในช่วงการสัมผัสของพวกเขาอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์จนถึงขั้นละเมิด

SCP-427-OLD.jpg
ภาพของ "ไอ้ตัวเหม็น" ในขณะที่พยายามจะหนี
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License