SCP-422

วัตถุ# SCP-422

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-422 ถูกกักกันอยู่ในห้องขนาด 3.5 X 3.5 เมตร ห้องจะถูกทำให้โล่ง โดยมีที่นอนของ SCP-422 จานใส่น้ำ และของเล่นของสุนัขทำนำเข้ามาไว้โดยดร. ██████

SCP-422 จะได้รับอาหารที่คุมน้ำหนักวันละสองครั้งอย่างเคร่งครัด SCP-422 อาจจะได้รับอาหารเป็นเนื้ออื่นๆตามความเหมาะสมสำหรับสุนัขขนาดกลางถึงใหญ่ ต้องระวังเนื้อที่มีประดูกหากมันใช้เวลากินกระดูกนานไปอาจทำให้เกิด [ข้อมูลปกปิด] และความผิดปกติอื่นๆที่ซ่อนอยู่ใน SCP-422

SCP-422 จะถูกเฝ้าสังเกตจากกล้องที่ติดไว้ในห้องของมันเช่นเดียวกับที่ต้องมียามติดปืนยิงยาสลบอยู่สองคนประจำอยู่ที่ประตู สิ่งมีชีวิตไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการหลบหนีหรือการเป็นศตรูโดยไม่มีเหตุผล แต่มันก็อาจทำแบบนั้นได้

รายละเอียด: SCP-422 เป็นสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ สูง 83 เซนติเมตรจากหัวไหล่ และหนัก 53 กิโลกรัม แต่ขนาดและน้ำหนักนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ร่างกายของ SCP-422 นั้นประกอบไปด้วยอวัยวะของสัตว์ชนิดต่างๆที่เย็บต่อเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยของกล้ามเนื้อและมีร่องรอยข้อต่อของกระดูก อวัยวะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ อวัยวะพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอวัยวะแต่ละชิ้น (เช่น หัวใจก็ถูกสร้างจากการเชื่อต่อกันของห้องหัวใจ และอื่นๆขึ้นมาจนเป็นหัวใจ) ใบหน้าของมันแบนราบ ตาข้างหนึ่งสีเขียวเหมือนแมวส่วนอีกข้างเป็นสีน้ำตาล จมูกของมันเป็นช่องเล็กๆอยู่ใต้ตา และปากก็กว้างผิดปกติ มีการเย็บที่มุมปากเพื่อให้มันดูเหมือนยิ้ม ขาหลังยาวกว่าขาหน้าเหมือนและมีจำนวนข้อต่อที่ผิดปกติ

ร่างกายของ SCP-422 นั้นไม่คงที่ อวัยวะของมันจะเปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆสุดหลังจากหกชั่วโมงและนานสุดหลังจากผ่านไปยี่สิบชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีรูปแบบแต่อวัยวะเดียวกันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งครั้งระยะเวลา 18 ชั่วโมง อวัยวะจะตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกเป็นครั้งคราวเช่น ผลิตขนหนาเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

สมองของ SCP-422 ถูกสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นๆที่มีการพัฒนาการในแบบที่แปลกๆ สมองบางส่วนแตกต่างกันเคลื่อนที่ไปมาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นเพราะสร้างขึ้นจากสมองอันเดิม แต่ก็ยังคงทำงานได้อยู่ ดังนี้:

  • การเดินเหินแย่
  • ความจำสั้นมาก มันจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหลายวันไม่ได้
  • หูหนวกบ่อยๆไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง
  • แขนขาชาไร้ความรู้สึก ทำให้มันทนต่อความเจ็บปวดได้อย่างผิดธรรมชาติ
  • จำตัวเองไม่ได้ทำให้เวลาส่องกระจกมันมักจะกลัวเงาสะท้อนของตัวเอง
  • ตาบอดสี มีความบกพร่องทางสติปัญญา

นอกจากนั้นสติปัญญาของ SCP-422 เฉลี่ยแล้วเท่ากับเด็กเจ็บขวบ โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ห้าหรือหกปี ดร.██████ ได้กำลังเก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่ในสมองของ SCP-422 รวมทั้งลักษณะทางกายภาพและอวัยวะต่างๆบนตัวมัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของดร.██████ นั้นสามารถดูได้ที่ [ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License