SCP-416

วัตถุ# SCP-416

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากความผิดปกติเชิงโครงสร้างแบบทอพอโลยีและอันตรายต่อพลเรือน จึงให้กัน SCP-416 ออกจากพื้นที่สาธารณะ ผู้ดูแลของสถาบันได้ทำการจำกัดการเข้าถึงด้วยทางเท้าและกำหนดพื้นที่ห้ามบินในระยะ 5 กิโลเมตรจากขอบเขตซึ่งทีมสำรวจเบื้องต้นได้วัดไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล████████

รายละเอียด: SCP-416 เป็นป่ารูปร่างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งอยู่ใน█████████ █████████ ทางภาคเหนือของ████████, ██████ ███████ แม้ว่าจะไม่ทราบขอบเขตที่แท้จริงของมัน (และจริงๆแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานะแปรปรวนอย่างสม่ำเสมอ) ก็ประเมินว่ามันมี "ศูนย์กลาง" ที่ ██°██ เหนือ ██°███ ตะวันตก มันมีลักษณะความผิดปกติของพื้นที่ที่เด่นชัด โดยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือไม่สามารถออกมาโดยการเดินเท้าได้ บุคลากรซึ่งสามารถออกจากพื้นที่ใน SCP-416 นั้นได้ทีมสำรวจทางอากาศพาตัวออกมา แม้ว่าเมื่อมองจากทางอากาศแล้ว SCP-416 จะดูเหมือนป่าสนที่อยู่โดยรอบมันก็มีความหลากหลายของพืชอย่างมาก โดยที่พบนั้นมีอย่างเช่น ต้นโจชัวทรี (Yucca brevifolia) ต้นเบาบับแกรนดิเดียร์ (Adansonia grandidieri) ต้นสนวอลลีเมีย (Wollemia nobilis) และต้นแมนชินีล (Hippomane mancinella) ไม่มีคำอธิบายว่าสายพันธุ์เหล่านี้มาถึงและแพร่พันธุ์ได้อย่างไร จากการสังเกตการณ์ทั้งหมดนั้นบ่งชี้ว่า SCP-416 นั้นปราศจากสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์ เห็ดรา และแมลงโดยสิ้นเชิง บุคลากรที่ลงพื้นที่ใน SCP-416 รายงานว่าทั้งพื้นที่นั้นมีหมอกปกคลุมเสมอแม้ว่าจะขัดแย้งกับหลักฐานจากดาวเทียมก็ตาม

บันทึกการสำรวจ: ในวันที่ ██/██/████ ผู้สังเกตการณ์ธรณีวิทยาในพื้นที่รายงานถึงการสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันจากภายในพื้นที่ซึ่งต่อมาคือ SCP-416 สถาบันได้รู้เรื่องหลังจากที่คณะผู้สังเกตการณ์รายงานถึงความผิดปกติด้านทอพอโลยี ได้ติดตั้งเครื่องติดตาม GPSให้บุคลากร Dคลาสและมอบหมายให้เดินข้ามพื้นที่ทั้งหมดของ SCP-416 ไป แม้ว่าผู้ทดลองจะรายงานว่าคงความเร็วไว้อย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนที่เชิงสัมพันธ์กับภายนอกของ SCP-416 ก็ช้าลงอย่างมากพร้อมกับที่ผู้ทดลองเข้าไปลึกขึ้น บุคลากรที่ลงพื้นที่นั้นไม่สามารถเข้าถึงศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนได้ รายงานของผู้ทดลองนั้นมิได้บ่งบอกถึงการเดินย้อนกลับ มันดูเหมือนว่า SCP-416 อาจจะเป็นพื้นที่ซึ่งไร้ที่สิ้นสุดเมื่อสังเกตการณ์จากภายใน บุคลากร Dคลาสซึ่งถูกบังคับให้อยู่ใน SCP-416 เป็นเวลานานนั้นจะเกิดสภาพจิตที่แปรปรวนหลายๆแบบตั้งแต่อาการซึมเศร้าและอาการเครียดหลังเหตุการณ์โหดร้าย ไปจนถึงอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ จิตหลอน และวิกลจริต

การวิเคราะห์ทอพอโลยี: ทีมนักฟิสิกส์ซึ่งได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ความผิดปกติทางทอพอโลยีที่เกี่ยวข้องกับ SCP นี้ได้สรุปว่า มันดูเหมือนจะเป็นจุดตัดสามมิติของการซ้อนทับแบบหกมิติของคาลาไบ-เหยากับพื้นผิวโลก ในขณะนี้ยังทำการค้นคว้าอยู่ว่ากำลังแบบใดที่คงจุดตัดนี้ไว้ แต่ก็มีการคาดคะเนว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ตรงกลางของ SCP-416

ภาคผนวก 04-5: ได้มีการพิจารณาให้ใช้ SCP-416 เป็นพื้นที่เก็บ SCP ซึ่งเคลื่อนย้ายได้ระดับ Safe และ Euclid จำนวนหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะ[ข้อมูลปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License