SCP-411-TH
CA9iq5v.jpg

ภาพถ่ายจากคณะสำรวจซึ่งถ่ายขณะเข้าไปในพื้นที่ในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ

วัตถุ # : SCP-411-TH

ระดับ : Euclid (อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็น Keter)

มาตรการกักกันพิเศษ : จากขนาดและสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อกักกันไว้ได้ตามมาตรฐานปกติ ทางสถาบันจึงได้มีการจัดตั้งหอสังเกตการณ์ 5 จุดล้อมรอบ SCP-411-TH เป็นวงกลมที่มีรัศมี 2 กิโลเมตร เพื่อคอยสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวหรือการตอบสนองของ SCP-411-TH โดยจะมีการเปลี่ยนเวรยามหอสังเกตการณ์ทุกๆ 6 เดือน และเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลออกไปสู่สาธารณะ สถาบัน SCP จึงได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลพม่า และกองกำลังป้องกันรัฐฉาน ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้พลเรือนภายนอกเข้าออกภายในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตรจาก SCP-411-TH โดยให้แจ้งกับประชาชนว่ามีการสู้รบกันจึงจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างและวิจัย SCP-411-TH, SCP-411-TH-1, และ SCP-411-TH-2 ภายในพื้นรัศมี 2 กิโลเมตรจาก SCP-411-TH ได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กลับออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องเดินผ่านอุโมงค์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ SCP-411-TH-1 หลุดออกมาจากพื้นที่ และยับยั้งไม้ให้เจ้าหน้าที่กลายเป็น SCP-411-TH-2

รายละเอียด : SCP-411-TH มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณรัฐฉานตอนบนห่างจาก███████ ประมาณ 120 กิโลเมตร ลักษณะทางภูมิประเทศเป็นห้วยต้นน้ำของแม่น้ำ█████ SCP-411-TH มีลักษณะคล้ายดอกไม้ไม่ทราบสายพันธุ์ ส่วนกลีบดอกมีรัศมีประมาณ 60 เมตร ส่วนยอดของเกสรเพศเมียอยู่ห่างจากพื้นดินที่ตั้งประมาณ 300 เมตร และส่วนรากของ SCP-411-TH มีลักษณะเป็นรากฝอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร รากของมันจำแนกได้เป็นสองชนิด ชนิดแรกจะยึดติดกับพื้นดินอย่างถาวรซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักของมัน และชนิดที่สองสามารถเคลื่อนที่ได้และเป็นส่วนที่ดูดซึมสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร รัศมีการหาอาหารของมันจะขึ้นอยู่กับความยาวของรากชนิดนี้

SCP-411-TH สามารถปล่อยละอองความชื้นที่หนาแน่นจากโคนกลีบและปรับอุณหภูมิภาคพื้นโลกให้เย็นลงเพื่อเอื้อต่อการอยู่รอดของมัน เป็นต้นเหตุของความเย็นและหมอกที่ปกคลุมหนาแน่นภายในห้วยตลอดทั้งปี ส่งผลให้บริเวณนั้นมีทัศนวิสัยต่ำจึงยากต่อการสำรวจพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว

BWATEub.jpg

บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ SCP-411-TH กำลังปล่อยพลังงานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก

จากการสำรวจเบื้องต้นพบถิ่นอยู่อาศัยของประชาชน 4 หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในรัศมีการหาอาหารของมัน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 700 คน สถาบันจึงได้ส่งบุคลากรเข้าไปตรวจสอบและติดต่อกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 4 สถาบันค้นพบถึงความเชื่อของชาวบ้านในบริเวณนั้นว่าSCP-411-TH คือเทพเจ้าที่ตกสวรรค์และต้องมีการเซ่นไหว้ปศุสัตว์ที่ยังมีชีวิตทุก 2 เดือน และมนุษย์ที่ยังมีชีวิตทุก 5 ปี โดยประชากรของทั้ง 4 หมู่บ้านทราบเพียงแค่ว่าประเพณีนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมานานมากแล้ว สถาบัน SCP จึงตัดสินใจส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าไปสังเกตการณ์ในหมู่บ้านทั้ง 4 และให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์กับคนในหมู่บ้าน

จากบันทึกภาพเหตุการณ์ของบุคลากรที่ส่งเข้าไปขณะมีการทำพิธีเซ่นไหว้ พบว่ารากของ SCP-411-TH จะปรากฏออกมาจากเมฆหมอก สูงจากพื้นดินประมาณ 15-30 เมตรและทำการย่อยสลายสิ่งสังเวยเพื่อดูดซับสสารจนกว่าเครื่องสังเวยเหล่านั้นจะสลายไปจนหมด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ รากของมันจะออกจากพื้นที่หมู่บ้านไป จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ภายในหอสังเกตุการณ์พบว่าทุกๆครั้งที่มีการสังเวยมนุษย์เกิดขึ้น สสารที่มันดูดซึมจากรากจะไหลเข้าสู่เกสรเพศเมีย ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในบริเวณยอดเกสร และมีการปล่อยลำแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศโลก ออกจากระบบสุริยะไปยัง███████-████████

ผลการตรวจเนื้อเยื่อของกลีบดอกที่ได้มาจากการส่งโดรนขึ้นไปเก็บตัวอย่าง พบว่าลักษณะโครงสร้างของ SCP-411-TH มีส่วนผสมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่พบได้บนโลก และเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลระดับไมโครไม่ทราบที่มาซึ่งมีความล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีบนโลกเป็นอย่างมาก

ภาคผนวก : เหตุการณ์ 0411-1 สถาบันได้ส่งนักวิจัยเข้าไปเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อบริเวณรากของ SCP-411-TH ขณะที่มันกำลังดูดสสารขึ้นไปยังยอดดอกไม้ ภาพบันทึกเหตุการณ์ของบุคลากรขณะเก็บตัวอย่างของรากซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพิธีกรรมประมาณ 150 เมตรสามารถบันทึกเสียงความถี่สูงเป็นเวลา 30 วินาทีจากบริเวณดอกไม้และปลายราก SCP-411-TH เสียงดังกล่าวทำให้นักวิจัยเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง และทำให้ชาวบ้านที่กำลังอยู่ระหว่างการทำพิธีคลุ้มคลั่ง วิ่งตรงมาทางนักวิจัย และรุมทำร้ายพวกเขา สถาบันจึงส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปควบคุมสถานการณ์ ผลจากการแทรกแซงขณะพิธีกรรมดังกล่าวทำให้ประชากร 1 หมู่บ้านเสียชีวิตทั้งหมด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเจรจากับชาวบ้านได้และพวกเขาอยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งตลอดเวลา (ปัจจุบันมีประชากรเหลืออยู่ประมาณ 580 คน)

หลังจากมีการชันสูตรศพและเก็บตัวอย่างและภาพบันทึกเหตุการณ์ภายในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่างทางพฤติกรรมของนักวิจัยและประชากรหมู่บ้านขณะที่มีเสียงความถี่สูงดังขึ้น เจ้าหน้าที่ชันสูตรและนักวิจัยพบว่า มีเครื่องจักรกลขนาดไมโครที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบเดียวกันกับ SCP-411-TH ภายในร่างกายของประชาชนในหมู่บ้านทุกคน นักวิจัยหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่าเสียงดังกล่าวเป็นระบบการป้องกันตัวเองของ SCP-411-TH ที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตภายในพื้นที่หยุดชะงัก และเครื่องจักรกลที่ถูกพบภายในร่างกายของคนในหมู่บ้านจะเป็นตัวควบคุมหรือสั่งการพวกเขาอีกทีหนึ่ง นักวิจัยจึงลงความเห็นให้จัดตั้ง เครื่องจักรกลขนาดไมโครที่พบเป็น SCP-411-TH-1 และประชากรในหมู่บ้านทั้ง 3 ที่เหลือ หรือมนุษย์ที่มี SCP-411-TH-1 อยู่ภายในร่างกายเป็นจำนวนมากเป็น SCP-411-TH-2 จากนั้นจึงได้ส่งคำร้องต่อสถาบันในการเปลี่ยนแปลงระดับของมันจาก Euclid เป็น Keter และมาตรการกักกันพิเศษ เพราะคุณสมบัติในการควบคุมมนุษย์ของมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License