SCP-409
297px-Giant1standingmy8.jpg
SCP-409

วัตถุ# SCP-409

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ห้ามสัมผัสกับ SCP-409 โดยเด็ดขาด อะไรก็ตามที่สัมผัสกับ SCP-409 ต้องถูกกักกันทันที พร้อมกับสิ่งที่ใช้ขนย้ายมันด้วย SCP-409 ต้องเก็บไว้ในตู้หินแกรนิตตลอดเวลา การขนย้าย SCP-409 ก็ต้องใช้คอนเทนเนอร์แกรนิตที่ปิดผนึกไว้ เศษที่เกิดจากผลกระทบของ SCP-409 ก็ต้องเก็บไว้ในตู้หินแกรนิตพร้อมเครื่องมือที่ใช้ขนย้ายมัน

รายละเอียด: SCP-409 ดูเหมือนแท่งผลึกควอทซ์ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 1.5 เมตรและกว้าง 0.6 เมตร สิ่งที่สัมผัสกับ SCP-409 จะกลายสภาพเป็นผลึกหลังจากที่ผ่านไปแล้วสามชั่วโมง ปฏิกิริยานี้จะเกิดกับวัตถุทุกชนิด ยกเว้นหินแกรนิต กระบวนการแปลงสภาพนั้นจะดำเนินไปด้วยอัตราประมาณ 2.5 เซนติเมตรต่อนาที และจะเปลี่ยนวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นหินผลึกทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก ผู้ทดลองรายงานว่ากระบวนการนี้เจ็บปวดมาก คล้ายกับถูกน้ำแข็งกัด หลังจากที่กลายเป็นผลึกทั้งตัวแล้ว วัตถุนั้นๆก็จะส่งเสียงแตกหักอยู่ประมาณยี่สิบนาที ก่อนจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนระเบิดอย่างแรง

สิ่งที่สัมผัสกับเศษเหล่านั้นจะเริ่มกระบวนการกลายเป็นผลึกทันที ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาผลของมันกับสิ่งมีชีวิตได้ แม้แต่การตัดอวัยวะออก อนินทรียวัตถุนั้นจะมีการกลายสภาพเพียงไม่กี่เซนติเมตรรอบๆจุดสัมผัสเท่านั้น SCP-409 ถูกเก็บมาจาก[ข้อมูลปกปิด] โดยอยู่ใต้กองผลึกที่หนาหลายฟุต ซึ่งก็ได้สูญเสียบุคลากรไประหว่างการเก็บมันมามากมาย

ภาคผนวก 409-1: ตามคำแนะนำของดร.[500-0021D] ผู้ทดลอง 409-D5 ได้ถูกผลกระทบของ SCP-409 และปล่อยไว้ให้อาการกลายเป็นผลึกเข้าขั้นรุนแรง ก่อนจะได้รับการรักษาด้วย SCP-500 สภาพร่างกายนั้นหายดีใน 9 วัน ผู้ทดลองรายงานว่าเขายังรู้สึกเจ็บในส่วนที่เคยเป็นผลึกแม้จะคาดว่าหายดีแล้ว ความเจ็บปวดที่ว่านั้นหายไปในวันที่ 13 หลังเริ่มการรักษา ก็ไม่ทราบว่าความเจ็บปวดในช่วง 4 วันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกไปเองทางจิตหรือเจ็บจริงๆ

ภาคผนวก 409-2: หลังการทดลองอย่างหนักก็ยังไม่ทราบว่ากระบวนการกลายเป็นผลึกเกิดขึ้นได้ยังไง SCP-409 และเศษผลึกที่มันสร้างนั้นไม่ต่างจากผลึกควอทซ์ธรรมดา ความสามารถของมันนั้นเหมือนกับเป็นเมล็ดของผลึก ที่รูปแบบของผลึกที่มีอยู่แล้วนั้นถูกเติมเข้าไปในส่วนผสม ทำให้ผลึก "งอก" ออกมา แต่ SCP-409 ทำแบบนี้กับวัตถุแข็งทุกชนิด และไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสตลอดเวลาด้วย มันทำได้อย่างไร ทำไม SCP-409 ถึงต่างจากผลึกควอทซ์ทั่วๆไป และทำไมหินแกรนิตถึงเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียวที่ต้านมันได้นั้น ทั้งหมดยังเป็นเรื่องลึกลับ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License