SCP-407

วัตถุ# SCP-407

ระดับ: Neutralized

มาตรการกักกันพิเศษ: ในตอนที่เก็บมานั้น SCP-407 ถูกบันทึกไว้ในเทปคาสเซ็ทม้วนเล็ก ในขณะนี้นั้น SCP-407 ได้รับการสำรองข้อมูลไว้เป็นไฟล์เสียงแบบดิจิตัลใน[ข้อมูลปกปิด] ห้ามมิให้เล่น SCP-407 โดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่เพื่อการทดลองในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และต้องได้รับอนุญาตจาก O5-██ เท่านั้น

การทดลอง SCP-407 นั้นจะต้องกระทำในสภาพแวดล้อมที่เก็บเสียงโดยสมบูรณ์ เครื่องมือและสิ่งที่ใช้ทดลองทั้งหมดนั้นจะต้องรับการฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดเกสร สปอร์ของรา เมล็ดพืช และสิ่งมีชีวิตระดับแบคทีเรียออกไปให้มากที่สุดเพื่อชะลอผลด้านลบของ SCP-407

รายละเอียด: SCP-407 เป็นบทเพลงของภาษาที่ไม่อาจระบุได้ซึ่งดูเหมือนจะร้องแบบอะแคปเปลลา เสียงร้องนั้นเชื่อว่าเป็นมนุษย์ ในเทปซึ่งพบ SCP-407 นั้นมันมีความยาวประมาณ 30 นาที แต่การที่จบลงโดยฉับพลันนั้นบ่งชี้ว่าอาจจะมีความยาวกว่านั้น ผู้ที่ฟังเพลงนี้ทั้งหมดบรรยายถึงมันในทำนองว่า'สงบ' 'อลังการ' และ 'สวยงาม'

ในขณะที่ SCP-407 เล่นอยู่นั้น ดูเหมือนว่าจะเกิดการสร้างเซลล์อย่างต่อเนื่องภายในระยะที่ได้ยินเสียง ผลกระทบนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในระดับเซลล์และผู้ถูกผลกระทบก็ไม่จำเป็นจะต้องได้ยินเพลงด้วย ในช่วงแรกนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะจำกัดอยู่แต่กับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ แต่ไม่นานนักก็จะเริ่มส่งผลกับการแบ่งตัวของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวด้วย

เมื่อเริ่มถูกผลกระทบนั้น สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมดจะดูมีสุขภาพดีขึ้น ผู้ทดลองซึ่งมีอาการขาดสารอาหาร เแผลเป็น อาการบาดเจ็บทางกายภาพ โรคเรื้อรัง หรืออาการทางการแพทย์อื่นๆนั้นจะอาการดีขึ้นภายในเวลาเพียงหนึ่งนาทีที่ถูกผลของ SCP-407 พบว่ามันสามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ โรคโครห์น อาการบาดเจ็บของสมองกับกระดูกสันหลัง และอาการติดเชื้อหรือบาดแผลที่ถึงชีวิตได้ เช่นเดียวกับอื่นๆอีก น่าสนใจว่ามะเร็งนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าสภาะทางกายภาพของผู้ทดลองจะยังคงดีขึ้นอย่างมาก

ในช่วงนาทีที่สองและสามของการถูกผลกระทบ ผู้ทดลองจะเริ่มมีการเติบโตของเซลล์ที่ไม่จำเป็นโดยไม่มีการควบคุมซึ่งแสดงออกมาเป็นก้อนเนื้อบนผิวหนังที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ก้อนเนื้อเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้องอกดีกับแคลเซียมและการสะสมของไขมันซึ่งแม้ว่าบางครั้งจะเจ็บปวดและผิดรูปก็ไม่มีอันตรายกับชีวิต

ในช่วงนาทีที่สี่ของการถูกผลกระทบก็จะเกิดการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดสภาวะซึ่งเป็นอันตรายกับชีวิตทั้งหมดที่ถูกผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจและย่อยอาหารในเวลาไม่นานนัก ซึ่งจะยิ่งแย่ลงตามเวลาที่ผ่านไป

เมื่อพ้นนาทีที่ห้าไปแล้ว ผลของ SCP-407 ก็ดูเหมือนจะแตกต่างกันไปในการทดลองแต่ละครั้ง ในทุกกรณีนั้น ร่องรอยของพืชหรือเห็ดรา เช่นเดียวกับสัตว์ใดๆที่อยู่ก็จะเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างไร้การควบคุมในระดับต่างๆกัน บ่อยครั้งที่กลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์นั้นแตกต่างกันไปตามการทดลองและสิ่งซึ่งมีอยู่ในตอนที่เล่น SCP-407

ภาคผนวก 407-01: SCP-407 นั้นถูกพบในบ้านของศาสตราจารย์██████ จาก██████████ ผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากการวิจัยในแถบอเมซอนทางภาคเหนือของบราซิล ในตอนแรกนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่อาจเป็น SCP จาก[ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวก 407-02: ราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการทดลองที่สองของ SCP-407 นั้นดูเหมือนจะเป็นจำพวก Cordyceps Fungi น่าสังเกตว่า SCP-507 นั้นเคยได้พบราที่คล้ายๆกันนี้ เนื่องจากความวิตกว่าจะเกิดสิ่งที่ 507 ได้พบเข้า จึงให้จำกัดการทดลอง SCP-407 ไว้ที่ยี่สิบนาทีแรกเท่านั้น

ภาคผนวก 407-03: ต่อไปนี้คือตัวอย่างการทดลองที่กระทำกับ SCP-407 สำหรับบันทึกการวิจัยและทดลองอย่างเต็มรูปแบบนั้น ให้ดูใน บันทึกการทดลอง 407

ตัวอย่างบันทึกการทดลอง:
<การทดลอง 2; SCP-407 เล่นไปเป็นเวลา 28นาที 32วินาที ภายในห้อง บุคลากรDคลาส 1 คน ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อ>

00:25 - ผู้ทดลองรายงานเพลงทำให้ใจสงบ และรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นและกระชุ่มกระชวยขึ้น

00:45 - กระและรอยแผลซึ่งเคยมองเห็นได้หายไป

02:20 - ดูเหมือนว่าผู้ทดลองจะสูงขึ้นหนึ่งนิ้ว สังเกตเห็นโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นได้

03:40 - ผู้ทดลองรายงานว่ารู้สึกปวดในลำไส้

04:20 - ผู้ทดลองเริ่มอาเจียน สามารถมองเห็นพืชที่เริ่มฝังรากในพื้นห้องและโตขึ้นอยู่ในกองอาเจียนได้

04:50 - ผิวหนังของผู้ทดลองเริ่มมีผื่นและก้อนเนื้อ

05:30 - ผิวหนังผิดรูปไปอย่างมาก ผู้ทดลองหอบหายใจอย่างหนักและขอให้ช่วย รายงานว่าเจ็บปวดอย่างมาก

06:10 - ผู้ทดลองล้มลงบนพื้นและหยุดเคลื่อนไหว

06:45 - ร่างของผู้ทดลองถูกสิ่งที่ดูเหมือนการติดเชื้อราปกคลุมอย่างรวดเร็ว สังเกตเห็นพืชงอกออกมาจากปากตามด้วยเบ้าตาของผู้ทดลองได้

07:30 - ตอนนี้ไม่สามารถจดจำผู้ทดลองได้อีก ถูกคลุมไปด้วยราและต้นอ่อนของพืช ร่างนั้นฉีกออกเมื่อต้นกล้วยงอกออกมาจากส่วนลำไส้ของผู้ทดลองและโตขึ้นเต็มวัยในเวลาหลายวินาที

08:45 - การงอกของพืชและรากระจายไปทั่วห้องทดลอง ตามพื้นถูกปกคลุมด้วยสิ่งที่เหมือนตะไคร่และหญ้าวัชพืช

9:30 - มีหน่ออ่อน เห็ด พุ่มไม้ และแม้แต่ต้นไม้เล็กๆออกมาจำนวนหนึ่ง ตอนนี้ต้นกล้วยเปลี่ยนสภาพไปจนจำไม่ได้ ลำต้นหนาขึ้นและถูกปกคลุมด้วยใบไม้กับรา

10:30 - อากาศอบอวลด้วยละอองเกสรและสปอร์ การมองดูในห้องทดลองนั้นทำได้ลำบาก

11:30 - ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวในห้อง พบสิ่งมีชีวิตคล้ายกับแมลงขนาดเล็กจำนวนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะประกอบขึ้นจากสสารแบบพืช

17:30 - ในช่วงหกนาทีที่ผ่านมานี้ พบว่ามีสัตว์ซึ่งประกอบจากสสารแบบพืชเกิดขึ้น เติบโตเต็มวัย ฆ่าและกินสัตว์อื่น ก่อนจะถูกกินเสียเอง อย่างต่อเนื่อง สัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป

19:00 - พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลาง พวกมันเป็นรูปร่างแบบมนุษย์และมีความคล้ายคลึงกับผู้ทดลองในตอนแรก

21:00 - สังเกตเห็นเห็ดขนาดใหญ่งอกออกมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวหนึ่ง เห็ดนั้นแตกออกกระจายสปอร์สีขาวออกไป

22:00 - พืชที่งอกแล้วนั้นยังเขียวชอุ่ม แต่ทุกอย่างเริ่มจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของรา พวกสัตว์พืชดูจะค่อยๆตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนจะถูกราปกคลุม

23:00 - พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตายไปเป็นกลุ่มสุดท้าย พวกมันเปื่อยและถูกปกคลุมด้วยราแบบเดียวกัน ซากเหล่านี้มีการหดและขยายตัวเป็นจังหวะเหมือนกำลังหายใจ มีเห็ดงอกออกมาจากศพพวกนั้นอย่างรวดเร็ว แตกกระจายสปอร์ออกมา แล้วก็เน่าไปอย่างเร็วพอๆกัน

28:32 - เทปจบ หลังจากที่ราปรากฏขึ้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในห้องทดลองอีก ได้ทำการชำระล้างห้องกำจัดชีวภาพอย่างหนักอย่างหนัก ได้เก็บตัวอย่างของรามาแล้ว [ดู ข้อมูลเพิ่มเติม407-01 และ 407-02]

<จบการทดลอง 2>

ภาคผนวก 407-04: SCP-407 ถูกลบออกไปจากระบบโดยกลุ่มในความสนใจที่ในตอนนี้เรียกว่า หัตถ์อสรพิษ SCP-407 ที่ทำสำรองไว้ทั้งหมดก็ถูกลบไปด้วย ดูเพิ่มเติมใน รายงานเหตุการณ์ X23

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License