SCP-4050

หมายเลข #: SCP-4050

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: เทศบาลเมืองเฮเลนา มลรัฐแคนซัสได้ออกกฏหมายควบคุมมิให้มีน้ำที่ลึกเกินกว่า 10 เมตรแล้ว หากว่ามีมวลน้ำใดในเฮเลนาที่ลึกเกินกว่าระดับนี้แล้วให้ทำการระบายออก พยานผู้พบเห็น SCP-4050-1 นั้นให้ทำการลบความทรงจำแบบ A

ได้ทำการตั้งศูนย์-177 ไว้นอกตัวเมืองเฮเลนาซึ่งเป็นทั้งสถานบำบัดน้ำและศูนย์กักกันความผิดปกติระดับ Euclid จำนวนหนึ่งของสถาบัน ภายในศูนย์-177 นี้มีภาชนะขนาดใหญ่ลึก 10 เมตร ห้ามมิให้บุคลากรกระทำการใดกับภาชนะนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการคนปัจจุบันของศูนย์-177 เสียก่อน

ลักษณะ: SCP-4050 คือเมืองเฮเลนา มลรัฐแคนซัส ตามบันทึกของเมืองอย่างเป็นทางการนั้น SCP-4050 เริ่มวางรากฐานในปี 1868 เมื่อ ฟลอเรนซ์ C.N เจมส์ ได้ปลูกบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ในการศึกษาพื้นที่ในแถบนั้น (ต่อมาได้รับการดัดแปลงไปเป็นร้านของชำและจุดแลกเปลี่ยนสินค้า)

ภาชนะ1ภายใน SCP-4050 ซึ่งมีน้ำอยู่ลึกอย่างน้อย 10 เมตร2นั้นจะถูกผลกระทบจากปรากฏการณ์ซึ่งทำให้มันลึกขึ้นอย่างผิดปกติ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของภาชนะ ทั้งนี้ได้สังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำนั้นจะไม่ส่งผลต่อการแปลงสภาพที่เกิดขึ้น

เมื่อระดับความลึกไปถึง 500 เมตร การแปลงสภาพก็จะสิ้นสุดลงและมีช่องเปิดปรากฏขึ้นที่ก้นภาชนะ ช่องเปิดดังกล่าวนั้นเป็นทางเข้าไปยัง SCP-4050 จำลองซึ่งจมอยู่ใต้น้ำโดยสมบูรณ์3 น้ำภายใน SCP-4050-1 นั้นมีความเค็ม 4.5% ซึ่งสูงกว่าน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเล็กน้อย และมีอาร์กอนปนอยู่มาก นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีความผิดปกติใดอีก

SCP-4050-1 นั้นมีโดมคอนกรีตขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่ทั้งหมด ทางเข้าไปยัง SCP-4050-1 นั้นจะปรากฏที่เพดานของโดมนี้เสมอ จากการทดสอบนั้นสามารถทำลายโดมนี้ได้แต่ก็ยังไม่ทราบความหนาของมัน การขุดเจาะเข้าไปในโดมดังกล่าวนั้นเคยทำระยะทางได้ไกลที่สุดคือ 650 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม-1: จากการสำรวจ 7.3-1 พบว่าช่องเปิดของสิ่งปลูกสร้างภายใน SCP-4050-1 นั้นถูกไม้ปิดกั้นไว้ทั้งหมด การพยายามเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นล้มเหลวเนื่องจากทั้งตัวอาคารและไม้สามารถทนทานต่อความเสียหายทั้งหมดที่ทดลองดูได้

ข้อมูลเพิ่มเติม-2: จากการสำรวจ 7.7-2 ได้พบหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งไม่มีไม้กั้นทำให้สามารถเข้าไปในบ้านได้ ภายในนั้นพบศพมนุษย์ 5 คน ประกอบด้วยผู้ชายหนึ่งคนถือฆ้อนกับตะปูอยู่ในห้องนั่งเล่นใกล้กับหน้าต่างซึ่งเปิดอยู่นั้น ผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กในชั้นใต้ดินใกล้กับอาหารกระป๋องและน้ำบรรจุขวดจำนวนมาก ผู้ชายอีกคนถือถังน้ำใบใหญ่อยู่ในตู้เสื้อผ้าและมีขวดน้ำที่หมดแล้วจำนวนหนึ่ง และเด็กอีกคนซึ่งกอดตุ๊กตาสัตว์อยู่ในห้องนอนชั้นบน

น่าสังเกตว่าศพเหล่านี้มีพันธุกรรมตรงกับครอบครัว████████████ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ใน SCP-4050

ข้อมูลเพิ่มเติม-3: จากการสำรวจ Exploration 8.1-3 พบว่าภาชนะใดก็ตามที่มีขนาด 10 เมตรหรือลึกกว่านั้นจะถูกผลกระทบแบบเดียวกับภายใน SCP-4050 และลึกขึ้นอย่างผิดปกติเช่นเดียวกัน เมื่อภาชนะนั้นลึกถึง 500 เมตรก็จะมีช่องเปิดใหม่ที่ก้นซึ่งเป็นทางเข้าไปยังที่ดินกว้างซึ่งจมน้ำอยู่โดยสมบูรณ์และมีกระท่อมขอนไม้ขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง น้ำนี้มีองค์ประกอบเหมือนกับน้ำใน SCP-4050-1 และก็มีโดมคอนกรีตแบบเดียวกับของ SCP-4050-1 ปกคลุมอยู่ซึ่งก็ดูจะหนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเช่นกัน

ภายในกระท่อมขอนไม้นั้นพบศพของฟลอเรนซ์ C.N เจมส์ลอยอยู่ใกล้กับหน้าต่างโดยที่ถือบันทึกไว้ บันทึกดังกล่าวนั้นบรรยายถึงที่ฟลอเรนซ์กลัวฝน โดยบอกว่ามันตกมากกว่าที่เป็นตามปกติในแคนซัส และก็ระบุถึงน้ำท่วมใหญ่ ส่วนที่เหลือนั้นไม่สามารถอ่านออกได้เนื่องจากความเสียหายจากน้ำ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License