SCP-403
medium.jpg
SCP-403 ที่ใช้งานได้อยู่

วัตถุ# SCP-403

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-403 ได้ถูกปิดผนึกเก็บเอาไว้ภายในห้องนิรภัย (ตู้เซฟ) ที่ทำจากเหล็กรวมเข้าด้วยกัน มีแต่ ดร. ████ ███████ เท่านั้นที่รู้ว่ามันอยู่ไหน ผนังทุกด้านของห้องนิรภัยมีการเสริมด้วยวัสดุที่ทนไฟตามค่ามาตรฐาน C3/403 ที่สถาบันกำหนดเอาไว้ ห้องนิรภัยนั้นต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ติดอาวุธอย่างน้อย 2 คนตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-403 คือไฟแช็คที่มีเชื่อเพลิงของแนฟทา มันได้ถูกพบภายในโรงอาหารในไซร์ ██ และได้ถูกจุดขึ้นเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นถูกเลิกใช้ไปเฉยๆ ส่วนเปลวไฟของ SCP-403 ก็เหมือนกับเปลวไฟธรรมดาทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตามหากจุดไฟเช็คติดต่อกันหลาย ๆ ครั้งใน 24 ชม. เปลวไฟของ SCP-403 ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น และความรุนแรงของเปลวไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ในระหว่างการทดลองกับบุคลากรคลาสD ในการพยายามที่จะจุด SCP-403 เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 2 ชม. ก็ส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างมหาศาลของก๊าซที่ร้อน และพลาสมา เหตุการณ์นี้ทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ภายในห้องทดลองเสียหาย และทำให้ผนังของห้องได้รับความเสียหายตามมา พร้อมกับร่างที่ไหม้เกรียม แม้ว่าสิ่งนี้จะดูมีอันตรายในตัวของมันเองก็จริงอยู่ ภาพที่บันทึกมาได้แสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของสนามแม่เหล็กรอบ ๆ ไฟเช็ค ซึ่งนักวิจัยได้สมมติฐานว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ต้องมาคอยคุ้มกันไว้

สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ใน SCP-403 ที่ก่อให้เกิดการระเบิดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไร ถ้ามันมีเชื้อเพลิงอยู่ในนั้นก็จะใช้ไปจนหมด จากการตรวจสอบข้างในของ SCP-403 พบว่าช่องใส่เชื้อเพลิงว่างเปล่า ไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยของการเผาไหม้ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเปลวไฟได้เลย
เมื่อพิจารณาดูจากปริมาณพลังงานเริ่มต้นที่ใช้ในการผลิตแล้วถือว่า SCP-403 มีเชื้อเพลิงให้ใช้อยู่ตลอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การทดลองนี้ก็เพื่อยืนยันลักษณะที่ชัดเจนว่าแหล่งเชื้อเพลิงของ SCP-403 นั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก 403-1: มีการอนุมัติให้ทำการทดลอง SCP-403 ต่อเนื่องภายในพื้นที่ที่กำหนดที่ได้จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิด หลังจากที่มีการจุดเป็นรอบที่ 3 บุคลากรคลาสD ได้พยายามลองจุดมันขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ก่อให้เกิดการระเบิดที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นการระเบิดที่รุนแรง จากการประเมินผลของการระเบิดได้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของการระเบิดเทียบเท่ากับระเบิด TNT จำนวน 10 เมตริกตัน ยังไกลเกินกว่าที่จะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้

ภาคผนวก 403-2: การทดลองทั้งหมดต้องถูกยกเลิกเนื่องจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดพลังงานที่มีความรุนแรงสูงของ SCP-403 ที่สามารถผลิตพลังงานที่รุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีกเรื่อยๆ ในการจุดครั้งที่ 5 ของ SCP-403 อาจมีความใกล้เคียงเทียบกับการระเบิดในเหตุการณ์ [ข้อมูลถูกลบ] แรงระเบิดขนาดนี้สามารถทำลายล้างทวีปขนาดใหญ่ได้ และเสี่ยงต่อการที่สถาบันจะระเบิดตามไปด้วย รวมถึง [ปกปิด]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License