SCP-398-JP

หมายเลข#: SCP-398-JP

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: สถาบันได้ทำการซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ SCP-398-JP มาจัดการเองแล้ว ให้ใช้กล้องวงจรปิดทำการสังเกตการณ์ภายใน SCP-398-JP ตลอดเวลาเพื่อเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงสำคัญจากวงจรตามปกติของมัน การสัมภาษณ์ SCP-398-JP-1 นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรผู้ดำเนินการกักกันก่อน

ลักษณะ: SCP-398-JP เป็นห้องหมายเลข 105 ของห้องชุดซึ่งอยู่ในอำเภอ████ ประเทศญี่ปุ่น ความผิดปกติด้านมิติเวลาภายใน SCP-398-JP นั้นทำให้ทุกอย่างในห้อง 105 จะดำเนินซ้ำตามสถานะที่เคยเป็นในวันที่ ██/08/198█ ในเวลา 00:00:001 สิ่งที่อยู่ใน SCP-398-JP ซึ่งถูกผลกระทบจากภายนอกหรือถูกนำออกมาก็จะกลับไปอยู่ในตำแหน่งแรกเริ่มในวันที่ ██/08/198█ สิ่งของที่นำเข้าไปจากภายนอกจะไม่ถูกผลกระทบนี้

SCP-398-JP นั้นมีตัวตนแบบมนุษย์ (จากนี้จะเรียกว่า SCP-398-1) ซึ่งมีลักษณะเหมือนสตรีชาวญี่ปุ่นอายุประมาณ 50 ปี ลักษณะและพฤติกรรมของ SCP-398-JP-1 นั้นจะคงอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อวันที่ ██/08/198█ เช่นเดียวกับสิ่งของอื่น โดยความทรงจำของ SCP-398-JP-1 ก็จะถูกย้อนกลับในเวลา 00:00:00

แม้ว่า SCP-398-JP-1 จะออกไปนอกห้องตามเวลาโดยเฉพาะก็ไม่เคยพบมันอยู่นอก SCP-398-JP เลย ผลการสืบสวนสรุปได้ว่า SCP-398-JP-1 น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ █████ ████████ ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในห้อง 105 มาตั้งแต่ปี 197█ ในขณะนี้ยังไม่สามารถหาตัว█████ ████████ได้ แต่บันทึกในที่ซึ่งนางเคยทำงานนั้นระบุว่าหลังจากวันที่ ██/08/198█ นางก็ยังคงไปทำงานอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุในหลายปีต่อมา

SCP-398-JP-1 นั้นปกติแล้วจะไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ในวันเดียวที่ดำเนินซ้ำอยู่ SCP-398-JP-1 สามารถรู้สึกถึงความผิดปกตินี้ได้หากว่ามีสิ่งของที่นำเข้าไปจากภายนอกซึ่งระบุวันเวลาอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากความทรงจำของ SCP-398-JP-1 จะถูกย้อนกลับทุกวันอยู่แล้วจึงไม่มีผลอย่างใด

ต่อจากนี้เป็นตารางเวลาพฤติกรรมของ SCP-398-JP-1 พึงสังเกตว่ารูปแบบการกระทำของ SCP-398-JP-1 นั้นบางครั้งก็จะมีความผิดเพี้ยนด้านเวลาไปเล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม-1: เนื้อหาในกระดาษที่ SCP-398-JP-1 เขียนเมื่อเวลา 08:15 นาฬิกา

ถึงโยริโกะ
แม่ใส่อาหารเช้าไว้ในตู้เย็นนะ
แม่รู้ว่าวันหยุดลูกก็อยากพักให้เต็มที่ แต่นอนมากไปจังหวะการใช้ชีวิตจะเสียเอานะ
█████

ข้อมูลเพิ่มเติม-2: ระหว่างการตรวจสอบ บุคลากรของสถาบันก็พบข้อเขียนด้วยมือจำนวนหนึ่งอยู่ใต้เตียงในห้องของ "โยริโกะ" เชื่อว่าข้อความเหล่านี้น่าจะมาจากภายนอก SCP-398-JP เนื่องจากว่าเมื่อหมดวันแล้วมันก็ไม่กลับไปที่เดิมในห้อง ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาอันหนึ่ง จากข้อความดังกล่าว

วันที่: 199█/03/25
แต่ละวัน ระยะห่างระหว่างฉันกับเธอก็ไกลขึ้นทุกที ฉันยังเห็นเธอเหมือนกับที่ฉันจำเธอได้ในวันนั้น ส่วนเธอก็จำฉันได้อย่างที่เธอเคยเห็นฉันในวันนั้น
เธอคงไม่รู้จักฉันในตอนนี้แล้ว เธอทิ้งฉันไว้ หรือที่ถูกก็คือ ฉันเป็นคนทิ้งเธอไว้

จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ ในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นอดีต
ฉันรับไมไ่ด้ว่าต่อไปสักวันหนึ่งเธอจะต้องจากไปก่อนฉัน
ตอนนี้ฉันไม่ต้องกลัวว่าเธอจะจากไปแล้ว แต่ฉันทำลายอนาคตของเธอและอนาคตที่ฉันจะได้ใช้กับเธอ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ ฉันคิดว่าฉันจะได้ใช้เวลาวันนี้กับเธออย่างมีความสุขตลอดไป
นี่คงเป็นบทลงโทษ

ฉันเป็นฝ่ายที่จะต้องจากไปก่อน ยกโทษให้ความเห็นแก่ตัวของฉันด้วย ตอนที่มาปลุกฉันพรุ่งนี้ โปรดเปิดประตูด้วย

ทั้งนี้ ยืนยันได้แล้วว่า โยริโกะ ████████ ซึ่งเป็นบุตรีของ █████ ████████ นั้นเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยเมื่อปี 200█ อายุได้ 5█ ปี

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License