SCP-3863
cow.jpg

ภาพของ SCP-3863-1-D หลังจากที่ได้รับการฝังแผ่นยางกันการติดเชื้อรอบทางเข้าของ SCP-3863

หมายเลข #: SCP-3863

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: การกักกัน SCP-3863 นั้นให้ติดต่อ GoI-466 (วิลสันไวลด์ไลฟ์โซลูชัน) ตามข้อตกลงบอริง1 ให้บุคลากรซึ่งไม่มีอาการแพ้ผึ่งทำการรีดนมตัวอย่าง SCP-3863-1 วันละสองครั้ง

ให้มอบสิ่งที่เหมาะสมต่อการเป็น SCP-3863 กับบุคลากรของวิลสันเพื่อใช้ในการสังเกตการณ์การฟักตัว

bee.png

SCP-3863 ที่กำลังบินอยู่

ลักษณะ: SCP-3863 เป็นผึ้งน้ำหวานซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Apis mellifera ที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม SCP-3863 จะเจาะรูขนาดพอสมควรเข้าไปทะลุผิวหนัง เนื้อ และในที่สุดแล้วก็จะเข้าไปถึงส่วนท้อง/ลำไส้เล็กของสิ่งที่ติดเชื้อ ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า SCP-3863-1 เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว SCP-3863 ก็จะสร้างโครงสร้างแบบหเหลี่ยมแท่งยาวจำนวนมากเหมือนกับรังผึ้งภายในระบบย่อยอาหารของ SCP-3863-1 ถึงกระนั้น ตัวอยางก็ไม่แสดงอาการว่าเจ็บปวดหรือมีผลกระทบด้านลบอย่างอื่นเลย หลังการสร้างรังเบื้องต้นแล้ว SCP-3863 ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับผึ้งที่ไม่มีความผิดปกติและเก็บสะสมเกสรดอกไม้กับน้ำหวาน

หลังจากการติดเชื้อ ตัวอย่าง SCP-3863-1 ก็จะต้องกินอาหารตามปกติอีกและส่วนใหญ่แล้วก็จะยังชีพด้วยน้ำผุ้งกับน้ำหวานเท่านั้น2 แม้ว่า SCP-3863-1 จะกลายเป็นหมันไปหลังจากที่ติดเชื้อ เต้านมของมันก็จะเต่งตึงขึ้นเหมือนจะให้นมลูก

ตัวอย่าง SCP-3863-1 นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการรีดนมเหมือนกับปศุสัตว์ที่ไม่มีความผิดปกติ สิ่งที่รีดได้นั้นมีลักษณะเป็นกึ่งของเหลวเหนียวสีส้มเข้มซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีตรงกับน้ำผึ้ง แต่มีธาตุเหล็กที่สูงกว่าปริมาณตามปกติเกือบสามเท่า นอกจากที่มาของมันแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติผิดปกติใดอีก สถาบันได้อนุมัติให้วิลสันไวลด์ไลฟ์โซลูชันทำการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตจาก SCP-3863-1 ภายในพื้นที่ทรีพอร์ทแลนด์แล้ว (โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก GoI-466 ลิเออซอน โรเจอร์ ทาร์พัน)

comb.png

ภาพรังที่เพิ่งสร้างใหม่ภายในช่องท้องของ SCP-3863-1-D ซึ่งผ่านการแต่งสีแล้ว

การฟักตัว: การฟักตัวนั้นจะเกิดขึ้นในเวลาระหว่าง 11-13 เดือนจากที่ SCP-3863-1 ติดเชื้อ โดย SCP-3863 ภายในนิคมสูงสุดถึง 80% จะออกมาข้างนอก เหตุการณ์นี้อาจดำเนินอยู่ได้นานถึง 72 ชั่วโมง ซึ่งราชินีตัวหนึ่งจะออกมาพร้อมกับผึ้งตัวผู้ 10-15 ตัวเพื่อหาที่อยู่ใหม่ ในช่วง้วลาดังกล่าว ให้นำวัวนมที่โตแล้วเข้าไปในพื้นที่กักกัน SCP-3863 และกำกับดูแลจากภายนอกพื้นที่ปิดจนกว่าจะเกิดการติดเชื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม-รายการของ SCP-3863-1 ที่อยู่ในการกักกัน:

รหัส SCP-3863-1 ชนิด หมายเหตุ
SCP-3863-1-A วัวนม นิคม SCP-3863 ดั้งเดิมที่พบในบอริง มลรัฐออริกอน
SCP-3863-1-B แพะ ตัวอย่าง SCP-3863-1 ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ทราบถึงการติดเชื้อครั้งแรก
SCP-3863-1-C วัวนม ตัวอย่าง SCP-3863-1 ที่สถาบันทำให้เกิดขึ้นสำเร็จเป็นตัวแรก
SCP-3863-1-D วัวนม กำหนดการสร้างตัวอย่างครั้งต่อไปในวันที่ 10/10/2019
SCP-3863-1-E3 มนุษย์ เจสัน คอร์ธอน อดีตพนักงานของ WWS เป็นตัวอย่างอีกตัวที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเคยบ่นถึงความรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยระหว่างที่รัดนม แต่ไม่ได้รายงานถึงผลกระทบด้านลบใดเลยเกี่ยวกับ SCP-3863 หรือที่มันกลายเป็น SCP-3863-1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License