SCP-384-TH
rating: +12+x

วัตถุ# SCP-384-TH

ระดับ: Euclid

3499355857_fe494146d4.jpg

SCP-384-TH-A จากภายนอก

มาตรการกักกันพิเศษ: ห้ามมิให้พลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ระดับ 0 เข้าใกล้ SCP-384-TH ในรัศมี 500 เมตรโดยเด็ดขาด ล้อมด้วยรั้วลวดหนามสูง 5 เมตร ติดกล้องวงจรปิดตลอดแนวรั้ว ให้เจ้าหน้าที่ระดับ 1 อย่างต่ำ 25 คนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มเติม: ที่สำคัญ! เจ้าหน้าที่ดูแล ต้องเพิกเฉยต่อคำเชื้อเชิญจากวัตถุ!

รายละเอียด: ประกอบด้วย SCP-384-TH-A และ SCP-384-TH-B โดย SCP-384-TH-A เป็นหอหล่อเย็นนิวเคลียร์ที่ไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.████ ตั้งอยู่แถบชานเมือง██████ ในประเทศ██████ ปัจจุบันบริเวณโดยรอบของวัตถุนั้นเป็นป่ารกร้าง โดยลักษณะของ SCP-384-TH-A จะเป็นปล่องเปิดสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้จากภายใน ภายในมีหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10 เมตร(คาดว่าไม่ได้มีมาพร้อมตั้งแต่สร้างโรงงาน) อยู่อีกชั้นหนึ่ง ในส่วนของ SCP-384-TH-B เนื่องจากอันตรายเกินกว่าที่จะตรวจสอบ มวล ขนาด พื้นผิวสัมผัส หรือวัสดุที่สร้างได้โดยตรงจึงทำได้เพียงสังเกตจากการทดลอง(2) จากการทดลองนั้น ทราบเพียงว่า SCP-384-TH-B เป็นวัตถุทรงกลมเกลี้ยง สีแดง มีรัศมีจากศูนย์กลางราว 4 เมตร มันจะไม่ลอยขึ้นมาบนปากหลุมจนกว่าจะมีผู้มาเยือนอยู่ในบริเวณปากหลุม เมื่อมันพร้อมฉายแสง ก็จะลอยอยู่เหนือปากหลุมราว 3 เมตร ก่อนทำการฉายแสง มันจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนแก่ผู้มาเยือนโดยทำให้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้มาเยือนเกิดการชำรุดชั่วคราว แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะมีสภาพดีเพียงใด หลังจากนั้นมันจะลอยอยู่เหนือปากหลุมภายใน 15 วินาที แล้วจึงฉายแสง - ทันทีที่โดนลำแสง ผู้โดนลำแสงนั้นจะถูก สลายเนื้อเยื่อทางชีวภาพ(ในขั้นตอนนี้การพยายามบันทึกภาพใดๆไม่สามารถทำได้)

กลุ่มนักวิจัยสิ่งแวดล้อมระดับ 0 ของสถาบันจำนวน 5 คน ได้เริ่มสำรวจป่าดังกล่าวเมื่อวันที่ 03/21/20██ ที่ลงพื้นที่สำรวจป่าดังกล่าว มีสมาชิกคนหนึ่งชื่อ ████ ███████ อายุ 25 ปี ได้รับข้อความปริศนาไม่ทราบที่มาและไม่มีสมาชิกคนไหนได้รับนอกจากของตน ปรากฏเป็นข้อความสั้นๆบนหน้าจอโทรศัพท์ของตน ว่า "H E L P" (ช่วยด้วย) , "H E R E" (ตรงนี้) หลังจากได้รับข้อความ ระบบ GPS ของเครื่องได้เลือกจุดหมายปลายทางไว้แล้ว ตนและสมาชิกคนอื่นๆอีก 4 คนจึงเดินไปตามเส้นทาง จุดหมายปลายทางคือ SCP-384-TH-A อีกทั้งยังมีข้อความขึ้นมาอีกว่า "I N S I D E" (ข้างใน) - ในสมุดบันทึกของสมาชิกดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดของสถานที่ มีเนื้อความว่า

-เริ่มทดลอง อยู่ใกล้หลุมนี่แหละ แต่น่ากลัวจัง
-หลุมตรงกลางไม่น่าจะมีมาพร้อมกับโรงงาน ใครมาขุดไว้นะ?
-เอาไฟฉายส่อง ไม่เห็นก้นพื้น
-ลองตะโกนลงไป ไม่มีเสียงสะท้อน?
-ห้อยกล้องกับเชือกแล้วหย่อนลงไป กล้องเสียซะงั้น
-ไม่มีเสียงกระทบพื้นหลังจากโยนหินลงไป
หนี! บอลสีแดง จากหลุ—

ภาคผนวก-1: สมุดบันทึกนี้ถูกพบใต้แผงควบคุมบนชั้น 2,สมาชิกทั้ง 5 หายสาบสูญ เริ่มค้นหาหลังไม่ได้รับการติดต่อ 14 วัน,พบเหลือเพียงแต่ชุดอุปกรณ์สำรวจและโทรศัพท์มือถือของแต่ละคน,สมาชิกที่ได้รับข้อความคนแรก บันทึกหน้าจอ ข้อความและพิกัด GPS ที่ปรากฏเอาไว้ได้ทั้งหมด อยู่ภายในเครื่องของเขา

การทดลอง(1): ได้มีการทดลอง(ควบคุมโดย ดร.████ ███████)หลังจากที่มีการปิดล้อมรั้วพื้นที่กักกัน 3 วัน โดยการทดลองดังกล่าวจะตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าจอ(เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจ่ายไฟให้ตลอดเวลา) แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง ใช้เวลา 24 ชั่วโมง
อุปกรณ์ดังกล่าวมี
-โทรศัพท์ SAMSUNG GALAXY GRAND 2
-โทรทัศน์รุ่น CS21C512CJ Slimfit TV 21"
-โทรศัพท์ Nokia 3310
-แล็ปท็อป ASUS Eee PC X101CH
บันทึกการทดลอง: หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 10 ชั่วโมง 21 นาที มีข้อความปรากฏบนเครื่องแล็ปท็อป ASUS Eee PC X101CH เพียงเครื่องเดียว
ผลลัพธ์: มีข้อความว่า "H E L P" (ช่วยด้วย) , "H E R E" (ตรงนี้) ตามด้วยแผนที่บน GPS ปรากฏเพียงแต่บนแล็ปท็อป ASUS Eee PC X101CH จึงสรุปได้ว่า ข้อความจะถูกส่งแบบสุ่ม

การทดลอง(2): ส่ง D-512 เข้าไปภายใน SCP-384-TH-A โดยติดกล้องถ่ายทอดสดแบบพกพาและหูฟังบลูทูธ โดย D-512 ถูกสั่งให้เดินไปที่ปากหลุมผ่านหูฟังบลูทูธ และรอคำสั่งต่อไป
บันทึกการทดลอง: หลังผ่านไป 10 นาที D-512 ไม่สามารถติดต่อกับศูนย์สั่งการที่อยู่ภายนอกได้ อีกทั้งภาพถ่ายทอดยังเกิดการขาดหายไม่ติดต่อกันราว 7 วินาที ก่อนที่สัญญาณจะกลับมาปกติอีกครั้ง - ราว 8 วินาทีต่อมา ก็เห็นภาพของ SCP-384-TH-B ลอยอยู่เหนือปากหลุม ภาพสุดท้ายที่ D-512 บันทึกได้คือ SCP-384-TH-B กำลังฉายแสงสีแดงมาที่เขาก่อนภาพจะถูกตัดไป
ผลลัพธ์: ไม่พบร่างของ D-512 พบเพียงแต่กล้องแบบพกพาและหูฟังบลูทูธ ณ จุดที่เขาโดนฉายแสง

หมายเหตุ: ผมดีใจที่มันอยู่แค่ในนั้น จาก ดร.████ ███████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License