SCP-3790
Item#: 3790
Level5
Containment Class:
safe
Secondary Class:
none
Disruption Class:
dark
Risk Class:
notice

doorway3.jpg

ภายในของ SCP-3790.

#วัตถุ SCP-3790

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: ประตูของบันไดที่นำไปสู่ SCP-3790 นั้นจะต้องถูกล็อกอยู่ตลอดเวลา มียามหนึ่งคนคอยประจำอยู่ใกล้ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเข้าไปยัง SCP-3790

ตามคำสั่งของสภาสูง การเข้าไปยัง SCP-3790 ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

รายละเอียด: SCP-3790 เป็นโครงสร้างอาคารที่ตั้งอยู่ใต้โกดังร้างของบริษัท Port Superior Canning ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ การจะเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงบันไดลงแคบๆ ที่สิ้นสุดลงหน้าประตูเตี้ยสีดำ ตัวประตูไม่มีการระบุข้อความใดๆ มีเพียงป้ายโลหะขนาดเล็กเหนือมือจับ อ่านได้ว่า “แผนกความผิดปกติของสถาบันSCP”

  • _

  [[<]]

  ภายในของ SCP-3790 ประกอบด้วยชั้นลงไปอีกหลายชั้น แต่ละชั้นจะประกอบด้วยโถงทางเดินและประตูสี่บาน โดยมีข้างละสองบาน และมีประตูตะแกรงของลิฟต์ขนส่งสินค้าที่ปลายสุดของทางเดิน ตัวลิฟต์สามารถนำลงไปสู่ชั้นที่ต่ำกว่า มีร่องรอยว่าเคยมีมนุษย์ทำกิจกรรมภายใน SCP-3790 แต่โครงสร้างดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานพอสมควร

  ประตูแต่ละบานเป็นประตูโลหะหนักทึบแสง มีช่องเปิดปิดแบบเลื่อนซึ่งถูกกั้นด้วยกระจกสำหรับมองภายในห้องขังที่มีแสงสลัวและอยู่ห่างออกไป บานประตูบางบานเป็นสนิมแต่ไม่มีความเสียหายอื่นๆ มีร่องรอยว่าในอดีตเคยมีมือจับและกลไกการปลดล็อกแต่ได้ถูกถอดออกไปแล้วและถูกปิดตายด้วยการเชื่อมโลหะ มีเครื่องหมายเด่นชัดเพียงอย่างเดียวบนประตูเหล่านี้ คือป้ายโลหะขนาดเล็กติดอยู่ใต้ช่องเลื่อน โดยทั่วไปแล้วป้ายเหล่านี้จะเขียนถึงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นตัวตนของสิ่งที่อยู่ในห้อง โดยมีบางห้องที่ป้ายถูกนำออกหรือได้รับความเสียหาย มีบอร์ดหนีบกระดาษที่มีกฎพึงปฏิบัติแขวนอยู่หลังประตูทางเข้าหลัก ดูเหมือนว่าหลายหน้าจะถูกฉีกออก กระดาษใบบนสุดยังคงมีสภาพดีซึ่งเขียนรายชื่อและโน้ตสั้นๆ ส่วนของหน้าอื่นๆไม่พบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  • [[li class="folded "]][[ul]]_

  มันคงถึงเวลาแล้ว ต้องไปล็อคไซต์อื่นๆก่อนที่ฉันจะไป

  รักษาตัวด้วย


  I – ถูกล็อก [ลิงค์ไปยัง SCP-3220 ยังไม่ถูกแปล]
  II – ถูกล็อก [ลิงค์ไปยัง SCP-4220 ยังไม่ถูกแปล]
  III – ถูกล็อก [ลิงค์ไปยัง SCP-5832 ยังไม่ถูกแปล]
  IV – ถูกปลดล็อก
  V - ถูกปลดล็อก
  VI - ถูกปลดล็อก
  VII - ถูกปลดล็อก
  VIII - ถูกปลดล็อก
  IX - ถูกปลดล็อก
  X – ถูกปลดล็อก

  [[div class="colmod-link-end" ]]
  [[div_ class="foldable-list-container"]]
  - ซ่อนทั้งหมด

ลิฟต์สามารถไปถึงชั้นที่เจ็ดของอาคาร

ไม่พบบันทึกใดของสถาบันSCPที่บ่งบอกว่าเคยมีแผนกความผิดปกติ ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารในพื้นที่ดังกล่าว

ภาคผนวก 3790.1: สารบัญห้องขัง

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของห้องขังในแต่ละชั้น ประกอบด้วยข้อความบนป้ายประตู และคำอธิบายของสิ่งที่เห็นภายในห้องขังหากเป็นไปได้


ชั้นหนึ่ง

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: วิวัลดิ
รายละเอียด:ห้องขังว่างเปล่า มีเพียงไวโอลินตัวหนึ่งวางพึ่งอยู่มุมห้องด้านไกล มีคันสีไวโอลินที่หักวางอยู่หน้ามัน

ห้องสอง
ป้ายห้อง: .ใบหน้าของมอกเตซูมา
รายละเอียด:หีบไม้ดูหรูหราลงลายทองและมีตัวล็อคโลหะขนาดใหญ่วางอยู่บนโต๊ะกลางห้องขัง มีเสียงคลิกเบาๆ เหมือนเสียงของนาฬิกาที่แทบไม่ได้ยินจากภายในห้องขัง

ห้องสาม
ป้ายห้อง: <ไม่มีป้าย>
รายละเอียด:ห้องขังว่างเปล่า

ห้องสี่
ป้ายห้อง: ป้ายได้รับความเสียหายและไม่สามารถอ่านได้
รายละเอียด:ห้องขังว่างเปล่า มีรอยตัดลึกยาวเต็มปกคลุมผนัง ชิ้นส่วนของกระดูกสามารถมองเห็นได้ทั่วพื้นห้องขัง

ชั้นสอง

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: เอียน
รายละเอียด:ชายร่างผอมซีดในเสื้อแจ็คเก๊ตรัดแขนและสวมผ้าปิดตานั่งอยู่ที่มุมห้อง

ห้องสอง
ป้ายห้อง: เด็กขี้แย
รายละเอียด:มีผืนผ้าพาดอยู่ภายในห้อง และมีแผ่นกระดาษปิดทับไปทั่ว

ห้องสาม
ป้ายห้อง: ผู้เฝ้าดู
รายละเอียด:รูปร่างคลุมเครือคล้ายมนุษย์สามคน คุดคู้อยู่ที่มุมห้อง หันหน้าหนีจากประตู ตัวตนดังกล่าวสามารถเห็นได้ว่ามีการขยับเล็กน้อย แต่เนื่องจากปริมาณแสงในห้องที่มีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดอื่นๆได้

ห้องสี่
ป้ายห้อง: <ไม่มีป้าย>
รายละเอียด:หลังบานประตูมีทางเดินทอดยาวออกไปในความมืด

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: ความหนาวไร้ขีดจำกัด
รายละเอียด:พื้นห้องขังถูกปกคลุมด้วยน้ำบางๆ ขนาดภายในห้องขังดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าที่จะเป็นไปได้ในทางกายภาพ

ห้องสอง
ป้ายห้อง: เศร้าโศก
รายละเอียด:มีแท่นตั้งอยู่กึ่งกลางห้อง มีเส้นขนานสี่เส้นที่เกิดขึ้นบนฝุ่น บ่งบอกว่าบางสิ่งที่เคยอยู่บนนั้นพึ่งถูกย้ายออกไป

ห้องสาม
ป้ายห้อง: โลกไร้มนุษย์
รายละเอียด:ห้องขังว่างเปล่า

ห้องสี่
ป้ายห้อง: ความเกลียดชังของอดัม
รายละเอียด:กลุ่มควันสีดำรูปร่างไม่แน่นอน ลอยอยู่ด้านหลังของห้อง

ชั้นสี่

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: ดาวประกายพรึก
รายละเอียด:ดาบขึ้นสนิมถูกแขวนอยู่บนหิ้งด้านหลังของห้อง ประตูห้องขังมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ห้องสอง
ป้ายห้อง: ไม้พุ่ม
รายละเอียด:ช่องสังเกตถูกบดบัง

ห้องสาม
ป้ายห้อง: สร้อยคอของฮาร์โมเนีย
รายละเอียด:สร้อยทองแบบเรียบง่ายถูกแขวนอยู่กับเสา บนเสามีเทียนทรงสูงเล่มหนึ่งถูกจุดอยู่ ห้องขังไม่ปรากฏพื้นห้อง

ห้องสี่
ป้ายห้อง: <ไม่มีป้าย>
รายละเอียด:ห้องขังมืดสนิท ผู้สังเกตที่มองเข้าไปในห้องจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวในเวลาต่อมา

ชั้นห้า

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: หัวใจของมนุษย์
รายละเอียด:ภายในห้องขังมีหัวใจของมนุษย์ดวงหนึ่งที่ยังคงเต้นอยู่ ถูกแขวนด้วยลวดที่ห้อยมาจากเพดาน ลักษณะภายในห้องขังดูบิดเบี้ยว

ห้องสอง
ป้ายห้อง: <มีร่องรอยของอุปกรณ์บางอย่างบ่งบอกว่าป้ายถูกงัดออกไป มีคำว่า “สวัสดี” ถูกสลักลงไปแทนบริเวณที่ติดป้าย
รายละเอียด:แผ่นเลื่อนของช่องสังเกตถูกเชื่อมปิด

ห้องสาม
ป้ายห้อง: ช่อง 55
รายละเอียด:โทรทัศน์จอแก้วขนาดเล็กตั้งอยู่กลางห้อง โดยกำลังฉายภาพอะไรบางอย่าง แต่มีผ้าสีเข้มพาดปิดจออยู่

ห้องสี่
ป้านห้อง: ฝันร้ายที่มีชีวิต
รายละเอียด:เตียงคู่สกปรกบนโครงโลหะแบบเรียบง่ายตั้งอยู่กลางห้องขัง มีร่างหนึ่งนอนอยู่บนนั้นโดยมีผ้าปูคลุมร่างนั้นอยู่

ชั้นหก

ห้องหนึ่ง
ป้ายห้อง: นาย เงียบงัน
รายละเอียด:กล่องไม้ทรงสูงสีดำวางพิงผนังด้านหลัง มันถูกมัดไว้ด้วยโซ่เหล็กและตัวล็อค มีการตกแต่งด้วยตัวอักศร “W” สีม่วงสดใสด้านหน้าและประดับด้วยสีทอง

ห้องสอง
ป้ายห้อง: เก้าอี้ของคนตาย
รายละเอียด:เก้าอี้ไม้ตั้งอยู่ที่มุมห้องด้านใน เงาจางๆที่สามารถสังเกตได้‘นั่ง’อยู่บนนั้น ซึ่งจะเลือนหายไปเมื่อมองเป็นครั้งที่สอง

ห้องสาม
ป้ายห้อง: Ötzi (เอิตซี)
รายละเอียด:ชั้นน้ำแข็งปกคลุมช่องสังเกตและบดบังทัศนวิสัยในห้อง มีรูปร่างสีเข้มอยู่ที่กึ่งกลางห้องแต่ไม่สามารถบ่งบอกรายละเอียดได้

ห้องสี่
ป้ายห้อง: มงกุฎของอปอลลิโยน
รายละเอียด:กล่องลงกลอนสีเงินวางอยู่บนโต๊ะกลางห้อง จุดที่น่าสังเกตคือมีร่องรอยขีดข่วนบนประตูด้านนอกห้องขัง ราวกับว่ามีบางอย่างพยายามที่จะเข้าไปในห้อง

ชั้นเจ็ด

แม้ว่าชั้นที่เจ็ดจะสามารถมองเห็นได้จากประตูตะแกรงของลิฟต์ แต่ดูเหมือนว่ากลไกของลิฟต์จะถูกแก้ไขทำให้ไม่สามารถเข้าไปในชั้นดังกล่าวได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License