SCP-373-JP
SCP173JP1.jpg

มดงาน SCP-373-JP ระหว่างการสังเกตการณ์ ด้านหลังเป็นรังที่อยู่ระหว่างการขยาย

หมายเลข #: SCP-373-JP

ระดับวัตถุ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้นำวัสดุก่อสร้าง 30 ตันเข้าไปไว้ในพื้นที่กักกัน SCP-373-JP ภายในเขตติดอาวุธ-8133 ทุกสัปดาห์ โดยอนุญาตให้เพิ่มปริมาณได้อีกถึง 5 ตัน หากยืนยันได้ว่าสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นอาจทำให้เกิดการกักกันรั่วไหลแล้ว ก็ให้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ あ-3 ("ตัวกินมดยักษ์") ดำเนินการทำลายได้

ส่วนที่รับรู้ว่าเป็นเขตแดนของ SCP-373-JP นั้นมีถึงกำแพงชั้นนอกของพื้นที่กักกันและให้ทำการเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ผ่านมานั้น SCP-373-JP ได้ทำการซ่อมแซมความเสียหายเองทั้งหมด

เขตติดอาวุธ-8133 และพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 4 กม.นั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบริษัทหน้าฉากของสถาบัน หากว่าเกิดการกักกันรั่วไหลอย่างร้ายแรงแล้ว ให้บุคลากรทั้งหมดทำการอพยพและปิดกั้นเขตติดอาวุธ-8133 ด้วยเครื่องมือพิเศษที่เตรียมไว้

ลักษณะ: SCP-373-JP เป็นกลุ่มเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับมดและสูงประมาณ 3 - 5 เมตร สถาบันได้เคยทำการแยกส่วน SCP-373-JP ที่จับไว้ได้จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่พบกลไกหรือวัตถุดิบจำเพาะเลย ยังไม่ทราบว่าพวกมันมีสติปัญญาหรือไม่ แต่พวกมันมีคอมพิวเตอร์แบบทั่วไปติดตั้งไว้ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมพื้นฐานของพวกมันน่าจะทำตามที่โปรแกรมไว้

SCP-373-JP แต่ละตัวมีบทบาทและการทำงานเฉพาะในกลุ่ม พวกมันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตเว้นแต่จะมีพฤติกรรมคุกคามต่อ SCP-373-JP หรือรังของพวกมัน ทั้งนี้ การเข้าไปในรังนั้นนับว่าเป็นพฤติกรรมคุกคาม

รูปแบบ หน้าที่ ลักษณะ
มดทหาร ป้องกันรัง มีอาวุธเป็นปืนกล 12.7 มม. สองกระบอก ปืนครก 155 มม. หนึ่งกระบอก และอาวุธลำแสงกำลังสูง หนึ่งกระบอก
มดงาน ซ่อมบำรุงและขยายรัง เก็บรวบรวมวัตถุดิบจากนอกรัง มีกำลังในระดับเดียวกับเครื่องจักรก่อสร้างโดยทั่วไปของสาธารณชน คาดว่าใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ทราบจำนวน
มดพี่เลี้ยง ทำการสร้างและซ่อมบำรุง SCP-373-JP ตัวอื่นๆ ติดตั้งเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงมากไว้ในตัว เนื่องจากพวกมันไม่เคยออกมานอกรังจึงไม่ทราบรายละเอียดอื่น

มดทหารนั้นจะออกมาทำการป้องกันรังเมื่อมีพฤติกรรมคุกคามเกิดขึ้นเท่านั้น พวกมันจะเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มครั้งละ 3 ตัวและใช้รูปแบบกลยุทธอย่างชัดเจน จากการทดลองต่อสู้นั้น ประเมินว่าความสามารถในการต่อสู้ของพวกมันเทียบกับรถถังแบบ 90 ของกองกำลังป้องกันตนเองได้ในอัตรา 3:1

มดงานจะทำการสำรวจเขตแดนและรวบรวมวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในการสร้างรังหรือ SCP-373-JP เพิ่ม หากว่ามันไม่พบวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็จะขยายพื้นที่ออกไปไกลจากรังขึ้นอีก ก่อนหน้าการกักกันนั้นมันเคยไปถึงเมืองที่อยู่ใกล้เคียงและทำการแยกชิ้นส่วนรถโดยสารก่อนจะพากลับรัง การศึกษาหลังจากนั้นสามารถยืนยันได้ว่าเครื่องยนต์และแบตเตอรีอยู่ใน SCP-373-JP ที่สร้างขึ้นใหม่ตัวหนึ่ง ชิ้นส่วนอื่นนั้นถูกนำไปรีไซเคิลและใช้เป็นวัสดุทำรัง

มดงานจะใช้วัสดุก่อสร้างทำการสร้างรังทั้งด้านบนและใต้ดิน รังนี้มีลักษณะและการใช้งานเหมือนกับอาคารโดยทั่วไปแต่ปรับมาตรฐานให้เข้ากับ SCP-373-JP จากการสำรวจภายในนั้นยืนยันได้ว่าในรังมีระบบจ่ายไฟฟ้า

ตั้งแต่ที่ทำการกักกันขั้นต้นมา ส่วนรังก็ได้รับการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขยายพื้นที่อยู่อาศัยแต่บางครั้งก็เป็นการสร้างอาคารทางการทหาร ระดับความสามารถเชิงเทคนิคก่อสร้างของ SCP-373-JP ก็นับว่าสูงขึ้นเรื่อยด้วยเช่นกัน โดยในเดือนกรกฎาคม 2014 นั้นนับว่าเกือบจะเทียบได้กับวิทยาการของมนุษย์ ต่อไปนี้คือรายการสิ่งปลูกสร้างซึ่งเสียงต่อการกักกันรั่วไหล

สิ่งปลูกสร้าง ลักษณะ การตอบสนอง
อาคารสูง 7 เมตร 4 หลัง คาดว่าเป็นป้อมของมดทหาร ใช้จรวดร่อนทำลายก่อนการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น
ซี่กรงติดเสาอากาศสูง 28 เมตร คาดว่าเป็นสถานีก่อกวนคลื่นวิทยุ ใช้จรวดร่อนทำลายก่อนการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น
สิ่งปลูกสร้างใต้ดินซึ่งมีประตูเปิดบนพื้น 6 ช่อง พบว่าเป็นฐานยิงจรวดพื้นสู่อากาศ ใช้จรวดภาคพื้นดินทำลายก่อนการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น
สิ่งปลูกสร้างใต้ดินซึ่งมีประตูเปิดบนพื้น 1 ช่อง [ข้อมูลปกปิด] ทำการทิ้งระเบิดทำลายในตอนที่การก่อสร้างเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว
รูปปั้นสำริด 1 ตัว ภัยทางการรับรู้แบบส่งผลด้วยภาพ หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ก็ได้เข้าทำลายอาคารภาคพื้นดินทั้งหมด
SCP173JP01.jpg

ภาพที่ผ่านการคัดกรองแล้ว

มีบุคลากรของสถาบัน 4 คนที่เห็นรูปปั้นสำริดดังกล่าวและคิดว่า "ตนเองเป็นมด" รูปปั้นดังกล่าวได้ถูกจัดระดับเป็นวัตถุ SCP แต่เนื่องจากไม่สามารถทำการเก็บกู้มาได้จึงให้หน่วยปฏิบัติการเข้าทำลายทิ้ง โดยได้กำหนดให้ทำลายอาคารภาคพื้นดินทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสายตา SCP-373-JPได้ทำการต่อสู้กลับมาอย่างหนักในระหว่างนั้นแต่ในที่สุดก็สามารถทำลายวัตถุได้

สถาบันได้ทำการติดตั้งเครื่องมือสำรวจไว้กับมดงานระหว่างที่ทำการรวบรวมวัสดุเพื่อทำการสังเกตการณ์ภายในรังแล้ว สำหรับการสำรวจครั้งล่าสุดนั้นให้ดู ปูมการสำรวจ 373-22

ปูมการสำรวจ 373-22-วันที่ ██/██/20██

เป้าหมาย: รังของ SCP-373-JP

วิธีการสำรวจ: ติดเครื่องสอดแนมไว้กับตัวอย่าง SCP-373-JP

<เริ่มบันทึก>

00:24
มดงานผ่านเข้าประตูหลักไป สังเกตเห็นมดทหารที่อยู่ในสภาพเก็บไว้ 3 ตัว สามารถยืนยันได้ว่าในรังมีระบบแสงไฟและเครื่องปรับอากาศ ระหว่างทางนั้นได้พบกับมดงานตัวอื่นอีกจำนวนหนึ่ง โดยทุกครั้งมันจะหยุดและสัมผัสกันเป็นเวลา 0.2 วินาที

01:38
มดงานเริ่มลงไปในทางใต้ดิน ไมโครโฟนสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนและเสียงเครื่องจักรได้ ไม่ทราบที่มาของเสียงแต่ประเมินว่าน่าจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินอีก

02:16
เมื่อลงไปใต้ดินได้ 24 เมตรก็เข้าไปถึงห้องขนาดใหญ่มาก พบมดพี่เลี้ยงที่ยืนยันได้ 17 ตัวซึ่งดูเหมือนจะซ่อมแซมหรือสร้าง SCP-373-JP เพิ่มอยู่ จากกล้องสามารถมองเห็นส่วนหัว SCP-373-JP ที่เปิดอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นของมดงานและเห็นส่วนฐานได้

05:21
มดงานส่งวัตถุดิบที่รวบรวมไว้ให้มดพี่เลี้ยงก่อนจะเข้าไปในทางเดินใต้ดินอีก โดยลงไปลึกกว่าเดิม

11:58
เมื่อลงไปใต้ดินได้ 160 เมตรก็พบกับมดทหารที่ทำงานอยู่ 9 ตัวที่สุดทางเดิน มดงานเข้าไปสัมผัสกับมดทหารตัวหนึ่งและไปรออยู่ที่ด้านหลังของห้อง

12:02
ห้องนี้ปิดด้วยประตูฝากั้นซึ่งมีข้อความอยู่ ข้อความนั้นจางไปมากแล้วแต่ก็ยังอ่านได้ว่า "อุตสาหกรรมหนักโทเฮย์ & สถานวิจัยการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแห่งญี่ปุ่น"

12:08:
ประตูเริ่มเปิดออกอย่างช้า ในขณะที่พยายามดูในห้องนั้นสัญญาณวิทยุก็แย่ลงทำให้ภาพไม่ชัดจึงไม่ทราบว่าในห้องเป็นอย่างไร แต่มีขณะหนึ่งที่สังเกตเห็นวัตถุขนาดใหญ่มากที่คล้ายกับมด

12:13
มดงานหันไปอีกทาง มดทหารทั้งหมดหันมาทางเครื่องสอดแนมแล้วยิงด้วยปืนกล 12.7 มม. สัญญาณทั้งหมดถูกตัดขาดจากที่ถูกยิง

<จบบันทึก>

บทวิเคราะห์: การสำรวจครั้งนี้ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นว่า SCP-373-JP จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและละทิ้งในเวลาต่อมา

ข้อมูลเพิ่มเติม: คณะกรรมการ O5 ได้มีมติให้เลื่อนระดับ SCP-373-JP เป็น Keter แล้ว พร้อมกันนี้ได้ร่างแผนการสำรวจโดยใช้กำลัง มาตรการ "แมลงช้าง" แล้ว ในขณะกำลังอยู่ระหว่างจัดเตรียมทรัพยากรและบุคลากร

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License