SCP-365

วัตถุ# SCP-365

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-365 ถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของขนาดเล็กภายในโกดังของไซต์-23, SCP-365 จะต้องเก็บเอาไว้ให้ห่างจากพื้นที่ที่มีน้ำยกเว้นตอนการทดสอบ SCP-365 ถูกเก็บเอาไว้ในสระน้ำที่ใช้สำหรับการทดสอบตลอดเวลา ประตูที่เข้าสู่สระน้ำจะถูกล็อคเอาไว้และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน (ดู ภาคผนวก 365-02) คำขอการทดสอบใดๆจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไป

รายละเอียด: SCP-365 เป็นก้อนเส้นนู้ดเดิ้ลสีเขียวที่สร้างจากโพลีเอทิลีนโฟมด้วยตัวของมันเอง ตามปกติแล้วนั้นวัตถุจะไม่แสดงความผิดปกติใดๆออกมาและดูเหมือนกับเส้นบะหมี่ทั่วๆไป SCP-365 จะแสดงความผิดปกติออกมาก็ต่อเมื่อวางมันลงในพื่นที่ที่มีน้ำ และมนุษย์คนใดก็ตามที่ลงไปในน้ำที่มีวัตถุนี้อยู่จะไม่สามารถขึ้นจากน้ำได้

โดยผู้ทดสอบจะบอกว่ารู้สึกกลัวและเหมือนกับแหวกว่ายอยู่ในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุด (ดู บันทึกเสียง 365-03) แต่สำหรับผู้สังเกตการณ์นั้นจะเห็นว่าผู้ทดสอบว่ายน้ำอยู่แต่ในสระ

การจะเอาผู้ได้รับผลกระทบขึ้นมามีวิธีเดียวซึ่งก็คือต้องนำ SCP-365 ออกจากพื้นที่ที่มีน้ำ วิธีการอื่นๆในการให้ความช่วยเหลือนั้นล้มเหลวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชือกหรือสายเคเบิ้ล มันแสดงให้เห็นว่าเชือกมีแรงต้านที่ผิดปกติและขาดได้อย่างง่ายดาย การระบายน้ำออกก็ไม่สามารถกระทำได้ และการเข้าช่วยเหลือโดยมนุษย์นั้น[ข้อมูลปกปิด]

ภาคผนวก 365-01: SCP-365 ถูกค้นพบใน ███████, ██████ เมื่อวันที่ ██/██/19██ เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ตรวจพบวัตถุอยู่ในสระว่ายน้ำสาธารณะที่██████████ พร้อมกับศพของพลเรือนอีก ██ คน เนื่องจากตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก █ คน และในที่สุด SCP-365 ก็ถูกนำออกจากสระ

ภาคผนวก 365-02: วันที่ ██ / ██ / 20██ นักวิจัย█████เห็นว่าทางเดินของโกดังไซต์-23 นั้นมีน้ำท่วมออกมาจำนวนมากจากห้องเก็บ SCP-365 และได้แจ้งต่อดร.█████ เพื่อนำ SCP-365 ที่กำลังผลิตน้ำออกมาจากหลุมของวัตถุอยู่ในขณะนั้น และต่อมาได้นำไปไว้ในสระน้ำที่ใช้สำหรับการทดสอบทำให้มาตรการกักกันถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License