SCP-359

วัตถุ# SCP-359

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-359 ถูกกักบริเวณไว้ในอาคารคอนกรีตขนาด 30x30x30 เมตร ห้ามเข้าไปในอาคารนี้ตั้งแต่ 21.00 นาฬิกา จนถึง 6.00 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น การจับตาดู SCP-359 ในช่วงเวลานั้นให้ใช้กล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดไว้ในอาคารแทน

ให้ให้อาหาร SCP-359 เป็นหมูที่โตเต็มที่แล้ววันละหนึ่งตัว หากจะให้อาหารอื่นแทนต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่██████████กับดร.██████████ก่อน ซากอาหารที่เหลืออยู่จะถูกกำจัดให้เรียบร้อยก่อนเวลา 20.45 นาฬิกาของวันถัดมา

รายละเอียด: SCP-359 ดูเหมือนจะเป็นปฏิมากรรมโลหะของเหยี่ยวหางแดง ซึ่งเกาะอยู่บนประตูโค้งสูง 12 เมตร ปีกกว้างประมาณ 4.3 เมตร ในช่วงที่มีแสงอาทิตย์นั้น (ประมาณ 6.00 นาฬิกา จนถึง 21.00 นาฬิกา ตามเวลาท้องถื่น) มันจะอยู่นิ่งและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเลย แต่ว่าจากการอนุมานของสถาบันนั้น มันจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเหยี่ยวหางแดงตั้งแต่ 21.00 นาฬิกา จนถึง 6.00 นาฬิกา ยกเว้นแต่จะหากินตอนกลางคืนด้วย SCP-359 บินได้ ซึ่งมันทำได้อย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะปีกของมันนั้นสั้นเกินกว่าจะใช้บินได้

SCP-359 เดิมอยู่ที่█████████, ████ สหรัฐอเมริกา สถาบันรู้เรื่องของมันเมื่อคนตัดไม้ในพื้นที่พบซากของกวางหางขาว นอนตายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรของมัน ในสภาพที่ดูเหมือนถูกล่ากิน โดยในมลรัฐ████ ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติของกวางหางขาวอยู่เลย การสืบสวนอย่างเป็นทางการได้เริ่มทำการ [ข้อมูลปกปิด] เมื่อคนขับรถบนทางหลวงสาย██ ซึ่งผ่าน SCP-359 รายงานว่ามันหายไปจากประตูโค้ง วันเดียวกันนั้นชาวไร่ในพื้นที่รายงานว่าพบมันในไร่ของตน โดยมันอยู่บนวัวซึ่งมีบาดแผลเหมือนถูกนกล่าเหยื่อทำร้าย ขาวไร่คนนั้นได้รับการลยความทรงจำแบบ A พร้อมกับบอกว่าวัวของเขานั้นตายตามธรรมชาติ และถูกหมาโคโยตกินหมดแล้ว ทางสาย██ถูกปิดเพื่อ "ซ่อมบำรุง" SCP-359 ก็ถูกย้ายไปไว้ในที่กักกันและแทนที่ด้วยของเลียนแบบที่ขยับไม่ได้แทน

ภาคผนวก-1: ก่อนหน้าการกักกันนั้น ไม่มีหลักฐานว่า SCP-359 เคยล่าอะไรนอกจากสัตว์เท้ากีบ แต่หลังการกักกัน มันก็ได้ทำร้าย ฆ่า และกินDคลาสไปสี่คนซึ่งเข้าไปในพื้นที่กักกันในช่วงเวลาต้องห้าม พฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License