SCP-3480
O5warning.png

Mytikas_at_sunset_(Olympus_mt.).jpg

ภาพของ SCP-3480 จากฐานของภูเขาโอลิมปัส

วัตถุ#: SCP-3480

ระดับ: Keter

ระดับภัยคุกคาม: ดำ

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้รัฐบาลกรีซออกคำสั่งห้ามให้พลเรือนเข้าภูเขาโอลิมปัสโดยอ้างเรื่องของการปกป้องแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญ บุคลากรของสถาบันที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของกรีซจะต้องคอยป้องกันไม่ให้มีการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อเป็นที่กักกันตัวอย่าง SCP-3480-2 แอเรีย-13 จึงได้ถูกสร้างขึ้นภายในภูเขาโอลิมปัสใต้ SCP-3480 ประมาณ 400 เมตร1 ในแอเรีย-13 มีหมุดยึดความเป็นจริงของสแครนตอนขนาดยักษ์ (Massive Scranton Reality Anchors) (MSRAs) จำนวน 18 หมุดปักเป็นวงกลมรอบตัวอาคาร หมุดทั้งหมดต้องอยู่ทำงานตลอดเวลา โดยจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีที่้เสียหายหรือทำงานผิดปกติ​ อีกทั้งยังต้องคอยบำรุงรักษาเครื่องรักษาสภาพคงที่ชั่วคราวของ Xyank/Anastasakos (Xyank/Anastasakos Constant Temporal Sink) (XACTS) 1 เครื่องในไซต์เพื่อใช้กับมาตรการโครนอส โดยในคลังของไซต์จะต้องมี XACTS เครื่องที่สองเก็บไว้เป็นตัวสำรอง

MTF โอเมก้า-12 ("Achilles Heels") หน่วยเคลื่อนที่พิเศษที่เชี่ยวชาญในการจับกุมและกำจัดตัวตนที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นั้นให้คอยรักษาการณ์ภายในแอเรีย-13 อย่างถาวรเพื่อทำการกักกันตัวอย่าง SCP-3480-2 ระหว่างมาตรการโครนอส

เมื่อเกิดปรากฎการณ์สีขาวขึ้นมาตรการโครนอสจะถูกดำเนินการทันที หลังจากเสร็จสิ้นมาตรการแล้ว ตัวอย่าง SCP-3480-2 ที่ได้รับการจัดประเภทเป็นตัวตนดัดแปลงความเป็นจริงระดับ 3 ลงมาจะถูกกักตัวไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบมาตรฐานภายในแอเรีย-13 ตัวอย่างที่ได้รับการจัดประเภทเป็นระดับ 4 ขึ้นไปจะถูกทำให้อยู่ในสถานะโคม่าและกักตัวในไซต์ตามมาตรการพาลเมอร์2

รายละเอียด: SCP-3480 คือยอดของภูเขาโอลิมปัส ประเทศกรีซ ค่าฮูมในบริเวณนี้ถือเป็นค่าที่ต่ำที่สุดที่สถาบันเคยบันทึกไว้ได้ ซึ่งวัดได้ประมาณ 1.2 x 10-██ ฮูมส์ในหน่วยของ Caldmann-Rzewski Hume3 ค่าฮูมที่เข้าใกล้ศูนย์สัมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎี และแม้แต่ในการทดลองของสถาบันที่ใช้ SRAs ในมิติขนาดเล็กก็ไม่สามารถสร้างระดับฮูมที่ต่ำกว่า .15hm ได้ แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว ค่านั้นจะยังสามารถลดลงได้อีก แต่มันก็ต้องมี SRAs ที่เชื่อมโยงกันหลายร้อยตัว-ซึ่งมีในไซต์เดียวของสถาบันเท่านั้น แม้ว่าค่านี้ควรจะบ่งบอกถึงความเป็นจริงในพื้นที่ที่บิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันมีความเปราะบางระดับที่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยมนุษย์ที่ไม่มีความผิดปกติ แต่ปกติแล้ว SCP-3480 จะไม่แสดงความผิดปกติที่มองเห็นได้ออกมา อายุของความผิดปกตินี้ประมาณการณ์ไว้ว่ามีอายุ████ปี และเคยถูกควบคุมหรือใช้โดยกลุ่มในความสนใจหลายแห่งก่อนที่จะตกมาอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน

SRAs ไม่สามารถแก้ไขค่าฮูมของ SCP-3480 ให้เป็นค่าพื้นฐานที่ 1hm ได้​ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถรักษาค่าฮูมพื้นฐานในแอเรีย-13 ไว้ได้ (ถึงแม้จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานลดลงก็ตาม) จึงมีทฤษฏีว่า SCP-3480 ทำหน้าที่เป็นเสมือนช่องว่างที่ความเป็นจริงทะลักออกมา ผลกระทบนี้จะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงกับ SCP-3480

Amazing_halo_effect_(1336635365).jpg

SCP-3480-1 ระหว่างปรากฎการณ์สีขาว (สามารถมองเห็นความผิดปกติด้วยตัววัด Kant ได้)

SCP-3480-1 เป็นชื่อที่กำหนดให้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดูเหมือนสุ่มภายใน SCP-34804 ระหว่าง 5 ถึง 22 นาทีก่อนการปรากฎ ตัววัด Kant ใน SCP-3480 จะอ่านค่าฮูมกลับไปเป็นค่าพื้นฐาน เมื่อปรากฏการณ์เริ่มขึ้น มนุษย์ที่หมดสติหนึ่งคนจะปรากฏตัวขึ้นเหนือพื้นดินประมาณ 3 เมตรและจะหยุดนิ่งไม่ไหวติง บุคคลนั้นจะถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาว หลังจากนั้นค่าฮูมใน SCP-3480 จะเข้าใกล้กับค่าศูนย์สัมบูรณ์อีกครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้เรียกรวมกันว่า ปรากฎการณ์สีขาว

หลังจากการปรากฏของตัวตนและค่าฮูมได้ลดต่ำลงกลับไปแล้ว SCP-3480-1 จะยังคงลอยอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอน5 การยุ่งเกี่ยวกับ SCP-3480-1 นั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัติของมัน สิ่งใดก็ตามที่เข้าใกล้ระยะ 0.5 เมตรรอบตัว SCP-3480-1 จะประสบความล้มเหลวของความเป็นจริงอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลทันที สุดท้ายแล้วแสงจะดับลงและตัวตนภายในจะตกลงสู่พื้นและได้สติ ตัวตนเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่าง SCP-3480-2

ตัวอย่างทั้งหมดของ SCP-3480-2 นั้นเป็นตัวตนที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงซึ่งมีระดับความแข็งแกร่งแตกต่างกัน ระดับพลังของตัวอย่างส่งผลทำให้ปรากฎการณ์สีขาวที่เกิดยาวนานขึ้นด้วย โดยปกติแล้ว SCP-3480-2 จะแสดงแนวโน้มของอาการต่อต้านสังคม หลงตัวเอง และใช้ความรุนแรง เชื่อกันว่า SCP-███, SCP-███ และ SCP-████ เป็นตัวอย่าง SCP-3480-2 ที่ปรากฏตัวขึ้นก่อนการกักกันของ SCP-3480 ประมาณ 68% ของ SCP-3480-2 นั้นมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ความบกพร่องทั่วไป ได้แก่ มีห้องหัวใจเกิน ความจำเสื่อม มีนิ้วแขนและขาเกินขึ้นมาแบบสมบูรณ์ ขาดแขนขา ปริมาตรและความสูงของต่อมไร้ท่อเพิ่มขึ้น มีการปรากฏของอวัยวะในช่องท้องที่ไม่ทราบจุดประสงค์ซึ่งส่งเสียงและตอบสนองต่อความถี่วิทยุในช่วง 2.4-3.6 GHz และความพิการทางสติปัญญา

ภาคผนวก 3480-1: ภายหลังการบังคับใช้มาตรการกักกันปัจจุบัน ไม่มีสถานการณ์ระดับ K เกิดขึ้นจากผลของ SCP-3480 และมีผู้บาดเจ็บเพียง██คนเท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License