SCP-345-TH
rating: +11+x

วัตถุ# SCP-345-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-345-TH ถูกกักเก็บอยู่ภายในตู้เซฟที่มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง 3 ชั้นภายในไซต์-36BM บุคลากรระดับ 3 เป็นต้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตัววัตถุ บุคลากรระดับ 1 และ 2 สามารถเข้าถึงและดำเนินงานวิจัยได้หากมีบุคลากรระดับ 3 เป็นต้นไปเป็นผู้ควบคุมและเฝ้าสังเกตการณ์ในการวิจัย

ก่อนที่จะดำเนินงานวิจัยกับ SCP-345-TH บุคลากรจะต้องเตรียมบทคาถา อาหารและเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้จำนวน 1 จานและ 1 ขวด โดยที่ผู้ถูกทดลองจะเป็นผู้ท่องคาถา เรียกชื่อ ให้อาหารและเครื่องดื่มกับมัน ห้องที่จะดำเนินงานวิจัยกับ SCP-345-TH สามารถเป็นห้องใดก็ได้ที่ทางสถาบันได้จัดไว้สำหรับดำเนินงานวิจัยกับวัตถุ SCPs โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 2 จำนวน 4 คน เฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณนั้น หลังจากที่ดำเนินงานวิจัยกับ SCP-345-TH และเก็บมันเข้าในตู้เซฟเรียบร้อยแล้ว บุคลากรจะต้องสวดมนต์ตามศาสนาที่ตนเองนับถือก่อนที่จะละจาก SCP-345-TH เพื่อไม่ให้ SCP-345-TH-1 สามารถปรากฏตัวออกมาสร้างผลกระทบภายในไซต์แม้ว่ามันจะยังสามารถส่งเสียงลึกลับได้ก็ตาม หากเป็นบุคลากรที่ไม่นับถือศาสนาใดๆแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำสามารถช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตการณ์จนกว่าการสวดมนต์จะเสร็จสิ้นลงได้

บุคลากรใดก็ตามที่ได้ยินเสียงลึกลับที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและคาดว่าอาจจะเป็นเสียงของ SCP-345-TH ในระหว่างที่ SCP-345-TH อยู่ภายในตู้เซฟ ทางสถาบันแนะนำให้บุคลากรที่ได้ยินเสียงนั้นให้เมินเฉยและไม่ให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เสียงนั้นร้องขอหรือสั่งเป็นอันขาด มิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์กักกันรั่วไหลได้จากการที่บุคลากรผู้นั้นกลายเป็น SCP-345-TH-1 (ดูเหตุการณ์ ICD-EESBM-1)

บุคคลใดก็ตามที่กลายเป็น SCP-345-TH-2 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะถูกกำจัดโดยทันทีโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ MTF หน่วยศาสนา ("ผู้ท้าทายอำนาจของปีศาจ") หลังจากการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นหรือหากพบเห็นภายนอกห้องกักกัน

รายละเอียด: SCP-345-TH เป็นหุ่นดินเหนียวสีดำขนาด 3x6 นิ้ว ที่ทำมาจากดินในป่าช้าที่นิยมฝังวิญญาณตายโหง มีรูปทรงคล้ายๆกับรูปร่างร่างกายของสิ่งมีชีวิต Homo sapiens

การใช้งาน SCP-345-TH สามารถทำได้โดยท่องคาถาและเรียกชื่อของมันออกมาพร้อมกับให้อาหารและเครื่องดื่ม1 หลังจากนั้นหุ่นดินเหนียวสีดำขนาด 3x6 นิ้วจะเคลื่อนไหวได้เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง

เมื่อ SCP-345-TH ได้เป้าหมาย(ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า SCP-345-TH-1)มาแล้ว SCP-345-TH จะปรนิบัติรับใช้ SCP-345-TH-1 ตามที่ SCP-345-TH-1 ต้องการ ซึ่งในระหว่างนั้น SCP-345-TH จะค่อยๆเข้าครอบงำร่างกายและจิตใจของ SCP-345-TH-1 ระยะเวลาในการเข้าครอบงำนั้นสามารถสังเกตได้เนื่องจากร่างกายของ SCP-345-TH-1 จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำและดวงตาของ SCP-345-TH-1 จะค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือด

ช่วงระยะเวลาที่ SCP-345-TH-1 ถูก SCP-345-TH ค่อยๆเข้าครอบงำ บุคลากรสามารถสังเกตได้โดยที่ SCP-345-TH-1 จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่มีความรุนแรงและก้าวร้าวมากขึ้น บุคลากรที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยกับ SCP-345-TH สามารถกลายเป็น SCP-345-TH-1 ได้ หากบุคลากรผู้นั้นทำตามเสียงที่ได้ยินจาก SCP-345-TH แม้ว่าบุคลากรผู้นั้นไม่ได้ท่องคาถาและให้อาหารและเครื่องดื่มกับ SCP-345-TH เลยก็ตาม

หาก SCP-345-TH สามารถครอบงำ SCP-345-TH-1 ได้สมบูรณ์แล้ว ทั้ง SCP-345-TH และ SCP-345-TH-1 จะกลายเป็นหุ่นสีดำที่มีขนาดและรูปร่างที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิต Homo sapiens ที่มีดวงตาสีแดงเลือด ในช่วงระยะนี้ SCP-345-TH และ SCP-345-TH-1 จะมีรูปร่างเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นเพศและเสื้อผ้าของ SCP-345-TH-1 เท่านั้นที่จะคงไว้เหมือนเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนสภาพ ระบบต่างๆภายในร่างจากจะถูก SCP-345-TH ยึดไว้ซึ่งทำให้ SCP-345-TH-1 ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนกับเป็นหุ่นเชิดของ SCP-345-TH และกลายเป็นเครื่องจักรสังหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบเห็น

SCP-345-TH-1 ที่ถูก SCP-345-TH ครอบงำอย่างสมบูรณ์นั้นจะมีความต้องการที่จะสังหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ถ้าในบริเวณนั้นมีบุคลากรที่นับถือศาสนาอยู่ บุคลากรผู้นั้นจะตกเป็นเป้าหมายก่อนบุคลากรที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆ SCP-345-TH-1 อาจมีพลังจิตเนื่องจากว่ามันสามารถรู้ได้ว่าบุคลากรใดที่นับถือศาสนาได้ด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก นอกจากนี้บุคคลที่มีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าวได้ง่ายจะทำให้การครอบงำของ SCP-345-TH เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วกว่าปกติประมาณ 10 เท่า

เมื่อ SCP-345-TH-1 ลงมือสังหารเหยื่อ SCP-345-TH จะอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเหมือนกับเป็นแหล่งพลังงานหลักในการควบคุมตัวของ SCP-345-TH-1 หากบุคคลใดสามารถยับยั้ง SCP-345-TH ได้ก่อน SCP-345-TH-1, SCP-345-TH จะกลายร่างเป็นหุ่นที่มีรูปร่างเหมือนในตอนแรกๆทันทีและร่างกายของ SCP-345-TH-1 จะหยุดทำงานเหมือนเป็นผู้เสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นกระทันหันทันที หากบุคคลใดสามารถยับยั้ง SCP-345-TH-1 ได้ก่อน SCP-345-TH, SCP-345-TH จะใช้วิธีการที่ไม่รู้จักเข้าควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆทันทีจนกว่า SCP-345-TH จะถูกยับยั้งได้

วิธีการยับยั้ง SCP-345-TH-1 ในสภาวะที่ถูก SCP-345-TH ครอบงำโดยสมบูรณ์สามารถยังยั้งได้ด้วยอาวุธทั่วไป แต่วิธีการยับยั้ง SCP-345-TH ในสภาวะที่ครอบงำ SCP-345-TH-1 โดยสมบูรณ์จะต้องใช้อาวุธที่ผ่านการรดน้ำมนต์ของศาสนาใดก็ได้แล้วเท่านั้น

ภาคผนวก: SCP-345-TH ได้รับการค้นพบจากเจ้าหน้าที่จากทางสถาบันในจังหวัดสุรินทร์ในประเทศไทย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ MTF นอกเครื่องแบบได้เข้าจับกุมชายผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาคมผู้ใช้อำนาจแห่งศาสตร์มืด เจ้าหน้าที่ MTF ได้ตรวจค้นทั่วตัวและเจอกับ SCP-345-TH ที่เขาพยายามซ่อนจากเจ้าหน้าที่ไว้ แต่ต่อมาชายผู้นั้นสามารถหลบหนีไปได้ด้วยวิธีการที่ไม่รู้จักที่อาจเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำ แม้ว่าเขาจะทิ้ง SCP-345-TH ไว้กับทางเจ้าหน้าที่ก็ตาม

เหตุการณ์ ICD-EESBM-1: วันที่ 06/06/20██ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีภารโรงชายผู้หนึ่งที่ทำความสะอาดภายในห้องที่กักกัน SCP-345-TH เกิดอาการคลุ้มคลั่งและเข้าไปทำร้ายบุคลากรต่างๆที่พบเห็นจนเสียชีวิตด้วยวิธีการ[ข้อมูลปกปิด] เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดสินใจสังหารภารโรงชายผู้นั้น เมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะกล้องที่อยู่ในห้องเดียวกับที่กักกัน SCP-345-TH ก็ได้พบว่าเขาได้ยินเสียงของ SCP-345-TH และได้พูดคุยกับมันบ่อยๆก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้เป็นภารโรงบุคคลเดียวกับที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรบางรายได้เคยทักเขาถึงสีผิวและสีตาที่เปลี่ยนไป

บันทึกการสัมภาษณ์:

บันทึกการสัมภาษณ์ครั้งที่

ผู้สัมภาษณ์: ดร. กิตติณล ห้าวหาญชัย, ไซต์-36BM

ผู้รับการสัมภาษณ์: SCP-345-TH

หมายเหตุ: การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ ICD-EESBM-1 แล้ว D-█████ ที่กลายเป็น SCP-345-TH-1 ในการสัมภาษณ์นี้ได้ถูก SCP-345-TH ครอบงำโดยสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว และ ดร. ห้าวหาญชัยที่เป็นผู้สัมภาษณ์นั้นเป็นบุคลากรที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆและไม่มีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนตร์ดำ[เริ่มการบันทึก]

ดร. ห้าวหาญชัย: แกช่วยบอกได้มั้ยว่าแกเป็นใครมาจากไหน?

SCP-345-TH-1: ข้าชื่ออิทธิฤทธิ์ ข้าแค่เป็นผีธรรมดาๆที่เพิ่งตายที่นี่

ดร. ห้าวหาญชัย: โกหก! ดร. ████████ บอกว่าแกชื่อมรกันต์ แกเป็นผีตายโหงมาจาก[ข้อมูลปกปิด] ฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะ ถ้าแกยังโกหก ฉันจะไปเรียก ดร. ████████ มาสวดไล่แกไปซะ!

SCP-345-TH-1: …ก็ได้ๆ ข้าเป็นเช่นนั้นตามที่แกบอก…!

ดร. ห้าวหาญชัย: เจ้านายแกเป็นใครกัน?

SCP-345-TH-1: [ข้อมูลปกปิด]

ดร. ห้าวหาญชัย: แล้วแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง?

SCP-345-TH-1: ข้าก็อยู่กับเจ้านายของข้าอยู่ดีๆ ก็มีไอ้ห่าที่ไหนก็ไม่รู้เอาข้ามาไว้ที่นี่!

ดร. ห้าวหาญชัย: เข้าใจแล้ว เอาล่ะ แกช่วยบอกได้มั้ยว่าแกไปเป่าหูภารโรงคนนั้นยังไง?

SCP-345-TH-1: ไอ้โง่นั่นน่ะเรอะ? เหอะ! ง่ายๆข้าก็แค่จี้จุดอ่อนมัน และทำให้มันตายใจจนมันยอมให้ข้าสิงมันน่ะสิ! มนุษย์อย่างพวกแกมันก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหล่ะ! แค่ทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ตายใจซะแล้ว! (แสยะยิ้ม)

ดร. ห้าวหาญชัย: แต่ไอ้นิดๆหน่อยๆของแกน่ะมันไม่หน่อยแล้วนะโว้ย!

SCP-345-TH-1: (ไม่พูดอะไรพร้อมกับแสยะยิ้ม)

ดร. ห้าวหาญชัย: เออ ก่อนที่ฉันจะไป แกอยากจะบอกอะไรมั้ย?

SCP-345-TH-1: ข้าจะฆ่าแกเหมือนพวกสวะนั่นถ้าแกบังอาจเข้าร่วมพิธีนั่น!! (จากนั้นมันก็หัวเราะ)

ดร. ห้าวหาญชัย: งั้นฉันพอแค่นี้ก่อนนะ (SCP-345-TH-1 ก็ยังหัวเราะต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจ ดร. ห้าวหาญชัยแม้แต่น้อย ดร. ห้าวหาญชัยจึงขอให้ยุติการบันทึกทันทีโดยที่ไม่รอให้ SCP-345-TH-1 หยุดหัวเราะก่อน)

[สิ้นสุดการบันทึก]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License