SCP-336

วัตถุ# SCP-336

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-336 อาศัยอยู่ภายในห้องขนาเ 6 ม. X 6 ม. ที่มีการดูแลรักษาอยู่เสมอ การดูแลรักษานี้ทำเช่นเดียวกับงานทั่วๆ ไปที่ต้องมีการติดต่อโดยตรงกับ SCP-336 และจำทำโดยบุคลากรที่เป็นผู้หญิง SCP-336 อาจจะร้องขอสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์เพิ่ม; อย่างไรก็ตามการที่คำขอจะได้รับการอนุมัตินั้น SCP-336 จำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับบุคลากร และต้องได้รับการอนุมัติจากดร.อีริคสัน การร้องขอสิ่งของที่ต่างจากปกติหรืออันตรายจะได้รับการปฏิเสธ

SCP-336 จะได้รับการสวมอุปกรณ์ปรับเสียงที่มีขนาดพอดีกับปากที่จะต้องมีการตรวจสอบ และดูแลรักษาโดยบุคลากรระดับ 0 เป็นประจำทุกสัปดาห์ อุปกรณ์ปรับเสียงสามารถปลดล็อดได้ด้วยตัวเลขหกหลักที่ต้องใช้บุคลากรระดับ 2 หรือสูงกว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองกับ SCP-336 ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขั้นตอนการปิดกั้นพื้นที่จะถูกนำออกมาใช้จนกว่า SCP-336 จะถูกแยกออกไปได้สำเร็จ

รายละเอียด: SCP-336 ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงชาวอาหรับหรือเชื้อสายตะวันออกกลางอื่น ๆ ที่อยู่ในวัยยี่สิบปลายๆ สูง 1.73 เมตร (5 ฟุต 8 นิ้ว) และหนัก 68 กก. ณ วันที่มีการตรวจสอบล่าสุด เธอไม่จำเป็นต้องนอนหรือมีปัจจัยในการดำรงชีวิต และไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบกับอายุ ไม่มีการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ สรีระของเธอมีความผิดปกติทางผิวหนังตั่งแต่ต้นขาลงไปถึงน่องที่ปรากฏเป็นโครงสร้างคล้ายกับเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลาน

SCP-336 มักจะวางตัวแบบไม่ยินดียินร้าย ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ และแสดงพฤติกรรมเก็บตัวสูง เธอมีความฉลาด และวิเคราะห์แยกแยะ เธอมีคะแนนทดสอบ 95% หรือมีคะแนนการทดสอบด้านสติปัญญาที่สูงที่สุด เห็นได้ชัดจากการสังเกตด้านทัศนคติเมื่อ SCP-336 ส่องกระจก เธอได้รับการตั้งข้อสังเกตถึงความหลงตัวเองสูง และมีแนวโน้มที่จะชื่นชมภาพสะท้อนตัวเองในกระจกอยู่เป็นเวลานาน

มนุษย์ที่ได้สัมผัสโดยตรงกับเสียงที่เปล่งออกมาโดยไม่มีเครื่องป้องกันของ SCP-336 จะได้รับผลกระทบหนึ่งในสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานะของโครโมโซม Y ตัวบุคคล บุคคลที่ผิดปกติทางโครโมโซม Y และมีระบบสืบพันธุ์ที่ปกติดีจะเกิดภาวะเป็นหมัน ระยะเวลาการเป็นหมันนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสัดส่วนโดยตรงของระยะเวลาที่ได้มีการสัมผัส

บุคคลที่มีโครโมโซม Y ที่ผิดปกติจะแสดงอาการออกมาเมื่อได้มีการสัมผัสกับเสียงของ SCP-336 ในเวลา 2-3 ชม. บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเข้าสู่ช่วงวงจรของการนอนหลับที่เป็นปกติ จากนนั้นจะเข้าสู่ขั้นโคม่าเวลา 6 - 8 ชม. ของการนอนหลับแบบปกติ เมื่อผ่านช่วงโคม่านี้มาแล้วจะเกิดก้อนเนื้อที่ไม่มีความจำเป็นขึ้นประมาณ 100 กรัม (มักจะเกิดในบริเวณชายโครง) บนตัวของบุคคลนั้นอย่างแนบเนียน และมีการเพิ่มมวลขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้ สิ่งนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็น SCP-336-1 อย่างเต็มรูปแบบก่อนที่บุคคลนั้นจะตื่นขึ้นมา

ตัวอย่างของ SCP-336-1 นั้นจะก่อตัวขึ้นมาเป็นเพศหญิงที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในทางกายภาพที่ดูเหมือนจะได้ถูกเลือกเอาไว้แล้วโดยสุ่มจากทั้งสองหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ไม่เกี่ยวข้องทางพันธุกรรมทั้งหมด ใน 90% ของตัวอย่างมีการรวมตัวขององค์ประกอบสองอย่างหรือมากกว่านั้นของสายพันธุ์ดังต่อไปนี้: มนุษย์; นกอินทรีแถบปีกดำ; งูแซนด์ไวเปอร์; สิงโตอินเดีย; วัวป่าออรอช - สูญพันธุ์; ม้ามองโกเลีย; และชนิดของแพะที่ไม่ปรากฏชื่อในทางวิทยาศาตร์ (แพะป่า) จากผลการวิจัยในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรมของบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกัน; มีการวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แล้วลูกผสมเหล่านี้จะไม่พัฒนาทางกายภาพ และมักจะลงเอยด้วยการสิ้นอายุขัยภายในสองสัปดาห์ ตัวอย่างเพศหญิงมีความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล และแสดงให้เห็นถึงระดับสติปัญญาที่ไม่สูงนัก

SCP-336 มักจะแสดงให้เห็นว่ารังเกียจตัวอย่างของ SCP-336-1 และไม่เต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ และวิธีการสร้างพวกมันขึ้นมา ก็อย่างว่า SCP-336 มักจะให้ความร่วมมือกับบุคลกรของสถาบันสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่รู้จักนี้

ภาคผนวก 336-01: จากการทดสอบที่ผ่านมาได้มีการระบุถึงความผิดปกติในลักษณะของสิ่งนั้นบนบุคคลที่โครโมโซม Y แสดงรูปแบบ Cohen Modal Haplotype1 ในตัวอย่างของ SCP-336-01 ที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์จะไม่เกิดการผสมด้านกายภาพ นอกจากนี้แล้วตัวอย่างเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงสติปัญญา และสัญชาตญาณที่มีจำกัด รวมทั้งพูดภาษาจากตัวต้นกำเนิดได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะถูกเก็บเอาไว้สำหรับการศึกษาในระยะยาว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License