SCP-334-TH
rating: -8+x

วัตถุ# SCP-334-TH

ระดับ: safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-334-TH อยุ่ในห้องกักกันในตึก15 โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรอื่นหรือสายแลน มันจะถูกเปิดเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผลกระทบถูกส่งไปยังคอมตัวอื่นในตึก หากมีความจำเป็นต้องปิด คอมตัวอื่นจะถูกย้ายออกไปและจะมีคอมอีกตัวถูกนำเข้ามาในห้องเพื่อให้รับส่งผลกระทบต่อและแน่ใจว่าคอมจะไม่มีการดับหรือเกิดปัญหา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล คอมที่อยุ่ในตึก15 จะมีไว้เพียงแค่พิมเอกสารรายงายเท่านั้น

รายละเอียด: ปัจจุบัน SCP-334-TH ได้ถูกทำให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ถูกเปิดเอาไว้ตลอดเวลา SCP-334-TH นั้นเป็นไวรัสคอมฯที่ไม่เป็นที่รู้จักที่เกิดขึ้นเฉพาะตึก 15 ของไซต์-██ เท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ได้ หรือใครเป็นคนนำไวรัสนี้เข้ามา แต่เป็นที่รู้กันว่า SCP-334-TH นั้นจะทำให้ข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตัวหนังสือเกิดความเสียหายอย่างหนักและไม่สามารถแก้ไขได้

SCP-334-TH นั้นมีลักษณะเป็น "แถบดำ" ที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้สำหรับปกปิดข้อมูลที่สำคัญของเอกสารลับทางราชการ แต่สำหรับคอมฯที่ติดเชื้อของ SCP-334-TH นั้น ทุกอย่างที่เป็นตัวอักษร ข้อความ และหมายเลข จะถูกแทนที่ด้วย "แถบดำ" ทั้งหมดโดยไม่จำว่าต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญหรือไม่ เมื่อคอมฯที่ติดเชื้อแล้วนั้น ภายใน 10 นาทีที่มันยังคงเปิดอยู่ "แถบดำ" จะค่อยๆปรากฏขึ้น โดยจะเริ่มจากบนหน้าเดสท๊อป และไปสู่โฟเดอร์ต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ และการปิดคอมฯที่มีปัญหาไม่ใช่ทางแก้ไขที่ถูกต้องเนื่องจาก SCP-334-TH จะสุ่มไปปรากฏบนคอมฯตัวอื่นๆที่อยู่ในตึกหากคอมฯที่ติดเชื้อเครื่องนั้นถูกปิดลง เป็นไปได้ว่าการติดเชื้อนั้นติดต่อกันทางสายไฟที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมฯทุกตัวที่อยู่ในตึก เนื่องจาก SCP-334-TH นั้นไม่มีผลต่อโน๊ตบุ๊คที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ

สำหรับคอมฯที่ติดเชื้อที่ถูกปิดการทำงานไปแล้วนั้น จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การตรวจสอบนั้นไม่ผลความเสียหายหรือชำรุดของอุปกรณ์ใดๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการนำฮาร์ดดิสที่ติดเชื้อไปกู้ข้อมูลในคอมฯตัวอื่น ก็จะติดเชื้อได้ด้วยเช่นกัน แต่นั้นไม่ได้ทำให้เกิด SCP-334-TH เพิ่มมากขึ้น

ภาคผนวก: SCP-334-TH ถูกพบภายในห้องเขียนรายงาน ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเขียนรายงานSCP-444-TH
คอมเครื่องนั้นถูกปิดโดยการตัดไฟทั่วตึกของผู้รักษาความปลอดภัยในตึกนั้นและพบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมี่ไฟล์โน้ตแพดที่่มีชื่อว่า "███(แถบดำ)" เขียนอยู่ ซึ่งมีข้อความในนั้นว่า"พวกนายอยากปกปิดข้อมูลกันมากใช่มั้ย?ได้เลย! ชั้นรอเวลานี้มานานแล้วscpพวกนายจะได้ปกปิดสมใจแน่ฮ่าๆๆ███(เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด)"ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือในองค์กรคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในตึก15ที่ไม่พอใจในการปกปิดข้อมูลของทางสถาบัน

"ถ้าพวกนายทำข้อมูลในคอมของฉันเสียหาย ฉันจะวาร์ปพวกนายออกนอกโลกซะเลย" -ดร.เบล

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License