SCP-332
332.jpg

ภาพถ่ายของ SCP-332 ก่อนเกิดเหตุการณ์ 332-A ผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหน้านั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

วัตถุ# SCP-332

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ได้จัดตั้งสถานีสังเกตการณ์ 55-B เพื่อจับตาดูและศึกษา SCP-332 ได้รื้อรั้วที่เคยใช้กักกันผลกระทบแบบประจำที่ของ SCP-332 ออกแล้วและทดแทนด้วยสถานีวิจัยซึ่งมีไว้สังเกตการณ์ SCP-332 ในสภาพสงบนิ่งโดยเฉพาะ

เมื่อ SCP-332 เข้าสู่สถานะการทำงาน บุคลากรในศูนย์ทุกคนจะต้องตรวจสอบระยะเวลาและความดังของเสียงที่เกิดจาก SCP-332 จากภายในพื้นที่สังเกตการณ์กันเสียงจนกว่าการทำงานจะสิ้นสุดลง ให้คุมตัวพลเรือนที่ถูกผลกระทบไว้โดยไม่มีกำหนดโดยปิดบังว่าเป็นโรคระบาด

ให้ทำการเฝ้าระวัง SCP-1833 ตลอดเวลาเผื่อในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด: SCP-332 เป็นคลาสวงดุริยางค์ของเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล ในปี 1976 ตั้งอยู่ในเมือง [ข้อมูลถูกลบ] วงดุริยางค์ประกอบไปด้วย 30 คน ที่เป็นที่รู้จักว่าเป็น SCP-332-1 ถึง -30 ตัวอย่างทั้ง 30 ของ SCP-332 สวมใส่เครื่องแบบของวงดุริยางค์และเครื่องดนตรีที่ผลิตก่อนปี 1976 คำว่า "Syncope Symphony" ได้รับการจารึกลงบนเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น SCP-332 จะไม่แสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยปกติและจะยืนอยู่กับที่อยู่ในใจกลางของอดีตสนามฟตบอลเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ในบางครั้งบางตัวอย่างของ SCP-332 เป็นที่ทราบกันว่าจะเริ่มดิ้นรนกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนจะกลับไปยืนประจำที่ปกติของพวกเขา สาเหตุของพฤติกรรมนี้เป็นไม่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างของ SCP-332 ไม่เคยพยายามที่จะสื่อสารกับบุคลากรของสถาบัน ดูเหมือนว่าตัวอย่างของ SCP-332 จะไม่รู้สึกหิว เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาณจากสภาพอากาศ และอยู่ในสถานที่เดียวกันนี้มานานกว่า 30 ปีโดยไม่ทุกข์ร้อนจากผลกระทบในเชิงลบ

ทุก ๆ 48 ชม. SCP-332 จะเริ่มต้นการทำงาน SCP-332 จะปล่อยเสียงออกมา ถ้าคนใดได้เข้าสู่พื้นที่ ๆ นอกเหนือการยกเว้นหรือถ้าเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ระหว่าง 15 และ 80000 เฮิร์ตในพื้นที่ SCP-332 จะทำการเดินขบวนไปยังรอบ ๆ พื้นที่ปริมณฑลของสนามฟุตบอลเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล ในช่วงเวลา 15 ถึง 45 นาที จากนั้น SCP-332 จะไปอยู่ที่กลางสนามและเล่นเพลงแต่ละเพลง เพลงที่ถูกเล่นโดย SCP-332 จะแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงยอดนิยมที่อยู่ในช่วงปี 1967-1973 เสียงที่ออกมาจาก SCP-332 มีความสม่ำเสมอกันตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่และค่อย ๆ เบาลงทันทีที่เสียงอยู่นอกพื้นที่

ผู้ทดสอบที่ได้ยินเพลงที่เล่นโดย SCP-332 พวกเขาจะพยายามหาเครื่องดนตรีที่อยู่ใกล้ ๆ กับพวกเขาและเข้าร่วมเล่นกับ SCP-332 ผู้ทดสอบที่ได้รับผลกระทบนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP-332-B) จะบอกว่ารู้สึกเกิดความวิตกกังกลอย่างมาก หากไม่สามารถที่จะหาเครื่องดนตรีได้ภายใน 10 นาทีเมื่ออยู่ใต้อิทธิพลของ SCP-332 ถ้าพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมกับ SCP-332 ได้ภายใน 10 นาที พวกเขาจะเริ่มร่วมไปเดินขบวนกับวงดุริยางค์และเริ่มทำท่าเลียนแบบเครื่องดนตรีในขณะที่พวกเขาเดินร่วมขบวน และพยายามที่จะทำเสียงให้คล้ายกับ SCP-332 ตัวอย่างของ SCP-332-B ที่เข้าร่วมกับ SCP-332 จะทำการเดินขบวนและเล่นจนกว่าพวกเขาจะหมดสติเพราะความเหนื่อล้าหรือความหิว ในจุดนี้พวกเขาจะถูกเหยียบโดย SCP-332-B และ SCP-332 เมื่อมี SCP-332-B เข้าร่วมกับ SCP-332 จำนวน 10 คน ระยะของผลกระทบก็จะเพิ่มขึ้นอีก 300 เมตร ผลกระทบเหล่านี้จะขยายออกไปจนกว่า SCP-332-B จะหยุดหรือตาย ณ จุดนี้ SCP-332 จะหยุดการทำงานโดยทันที

SCP-332 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก 332-A เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ SCP-332 ได้ถูกใช้งานในครั้งแรก ในระหว่างที่เปิดการทำงานจนมาถูกปิดการทำงานลงโดยเอเย่นของสถาบัน ทำให้ 332-A ต้องเสียชีวิตไปประมาณ 40% ของจำนวนพนักงานและนักเรียนในเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล โรงเรียนได้ถูกปิดตัวลงโดยอ้างเหตุการณ์ไฟไหม้ นักเรียน และผู้รอดชีวิตได้ถูกลบความทรงจำระดับ B การกักกัน SCP-332 ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อ 7/19/1976 และถูกจัดให้เป็น Euclid

ภาคผนวก 332-A: SCP-332 ถูกค้นพบในเมืองเดียวกับ SCP-1833 และ SCP-814 ที่ถูกค้นพบอยู่ในหอประชุมเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล นอกจากนั้นและ SCP-1423 ก็ได้มาจากนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ 322-A การวิจัย "Syncope Symphony" ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก 332-B: สำเนาจากเหตุการณ์ 322-A

ในระหว่างที่ได้เริ่มทำความสะอาดพื้นที่ของ SCP-332 ได้มีการค้นพบกับกล้องวิดีโอ 16มม จากบริเวณหน้าต่างชั้นแรกของอาคารเรียนของเคิร์กลอนวูดท์ไฮสคูล ถึงแม้สำเนาวิดีโอนี้จะมีความเสียหายอย่างมาก แต่มันก็ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ 332-A ทั้งหมด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License