SCP-321

วัตถุ# SCP-321

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-321 ถูกเก็บไว้ในห้องกักกันทั่วไปซึ่งมีที่จับติดไว้ทั่วเพื่อช่วยจากที่กระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอ ให้ตรวจสอบสภาพความเสียหายของหัวใจเทียมทุกเดือน SCP-321 จะได้รับอาหารวันละสามมื้อ โดยงดเว้นอาหารแข็ง ขณะนี้มีพนักงานสามนายได้รับหน้าที่ดูแล SCP-321 เป็นการชั่วคราว ให้ SCP-321 ออกกำลังกายและทำกายภาพบำบัดวันละ 3 ชั่วโมง เวลาที่เหลือจากนั้น นอกจากใช้ทดลองแล้วก็จะอยู่ในห้อง แม้ SCP-321 จะพูดไม่ได้ ก็ให้ตุ๊กตายัดนุ่นไปหลายตัว

รายละเอียด: SCP-321 เป็นมนุษย์เพศหญิง เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 18██ ขณะนี้ SCP-321 สูง 3.1 เมตร หนักประมาณ 110 กิโลกรัม เส้นผม ดวงตา และผิวหนังของเธอนั้นไม่มีเมลานิน เธอพูดไม่ได้ แต่ส่งเสียงได้ เธอถูกพิสูจน์แล้วว่ามีปัญหาในการรับรู้สภาพรอบตัว SCP-321 มีระดับสติปัญญาต่ำและปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ช้า

SCP-321 เป็นลูกที่เสียชีวิตขณะคลอดของนักวิจัยผู้ช่วย อดัม █████ กับภรรยา ผู้ช่วยเภสัชกร เอเวอลีน █████ อดัมนั้นได้ใช้ SCP หลายๆตัว รวมทั้ง [ข้อมูลปกปิด] เพื่อชุบชีวิตลูกสาวของตน เขาทำสำเร็จ แต่เธอก็ถูกสถาบันเก็บมาเพื่อทำการตรวจสอบ และได้รับรหัส SCP ในภายหลัง

ในเวลาไม่นานก็ทราบว่า SCP-321 มีความสามารถในการฟื้นตัว อาการบาดเจ็บของเธอนั้นหายเร็วกว่าปกติถึงห้าเท่า ซึ่งในตอนนั้นเธอก็ได้รับการระบุเป็น SCP-321 ร่างกายของ SCP-321 มีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไปประมาณครึ่งหนึ่ง แต่แม้เธอจะมีพัฒนาการช้า ร่างกายของเธอก็โตขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีร่างกายที่โตกว่ามนุษย์ที่บันทึกไว้แล้วก็ยังไม่หยุด ในตอนนี้ เชื่อว่าความสามารถในการฟื้นตัวของ SCP-321 มาจากการเพิ่มจำนวนผิดปกติของสเตมเซลล์ ซึ่งเป็นผลจากการสัมผัสกับ [ข้อมูลปกปิด] ตอนที่เธอเสียชีวิต

ในช่วงต้นปี 19██ หัวใจของ SCP-321 ก็ถึงขีดจำกัด เธอสูงเกินกว่าที่ระบบไหลเวียนโลหิตจะทำงานได้เต็มที่ ในระหว่างนั้น SCP-321 ถูกจับตัวไว้เพื่อให้อยู่ในสภาพที่หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปถึงสมองได้ ถึงกระนั้น ก็มีอาการเน่าเปื่อยและลักษณะที่แสดงถึงขีดจำกัดด้านการรักษาตัวของ SCP-321 เนื่องจากบาดแผลที่ได้รับนั้นจะไม่สมานตัว ในปี 1948 ก็ได้เริ่มการสร้างหัวใจเทียมของ SCP-231 เพื่อต่ออายุของเธอออกไป และเสร็จสมบูรณ์ในปี 19██ ซึ่งอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเธอก็ฟื้นตัวหลังจากนั้น

SCP-321 มีสติปัญญาต่ำมาก กิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องลำบากสำหรับเธอ และต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี เพื่อสอนเรื่องใหม่ๆอย่างการใช้ช้อนส้อมกินอาหาร แม้เส้นเสียงของ SCP-321 จะเติบโตสมบูรณ์ เธอก็ไม่สามารถเรียนรู้การพูดได้ แต่จะร้องไห้หรือส่งเสียงที่ไม่มีความหมายเหมือนเด็กที่อายุน้อยกว่าหกเดือน

31 กรกฎาคม 18██: ขอให้ถอนกสถานภาพ SCP ของ SCP-321 - นักวิจัยผู้ช่วย อดัม █████
ไม่อนุมัติคำร้อง – O5-█

10 มกราคม 18██: ขอให้ถอนสถานภาพ SCP ของ SCP-321 – ผอ.บุคลากร อดัม █████
ไม่อนุมัติคำร้อง – O5-█

3 พฤษภาคม 19██: เราไม่อาจศึกษาอะไรเพิ่มเติมจาก SCP-321 ได้อีกแล้ว เสนอให้ถอนสถานภาพ SCP ของ SCP-321 – ผอ.ศูนย์ อดัม █████ ศูนย์-04
ไม่อนุมัติคำร้อง – O5-█

31 มิถุนายน 19██: ให้ถอนสถานภาพ SCP ของ SCP-321 แล้วส่งเธอกลับไปหาครอบครัว คำสั่งมีผลบังคับใช้ในทันที – O5-12
ไม่อนุมัติคำร้อง ให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ อดัม เธอไม่ใช่ ไม่เคยเป็น ลูกสาวของคุณ ถ้าคุณพยายามทำอีก ผมจะเรียกประชุมคณะกรรมการ แล้วคุณจะถูกปลด – O5-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License