SCP-317

วัตถุ# SCP-317

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-317-1 จะถูกรักษาสภาพไว้ในถังไนโตรเจนเหลว การขอตัวอย่างเนื้อเยื่อจาก SCP-317-1 ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกการวิจัยตัวอย่างเนื้อเยื่อของ SCP-317-1 ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการอันตรายทางชีวภาพระดับ 5

การตรวจสอบ SCP-317-2 ต้องทำภายในห้องปลอดเชื้อ การขอตรวจสอบ SCP-317-2 ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

SCP-317-3 ถูกแยกชิ้นส่วน แต่ละชิ้นจะถูกแยกเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆ █ แห่ง การขอตรวจสอบ SCP-317-3 ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบุคลาการระดับ 05 อย่างน้อย 2 คน ห้ามไม่ให้ชิ้นส่วนของ SCP-317-3 อย่างน้อย 2 ชิ้น อยู่ใกล้กันในระยะ 100 กม.ของแต่ละชิ้น

รายละเอียด: SCP-317-1 เป็นซากศพของสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ทรงภูมิปัญญา ซึ่งจากการระบุคร่าวๆพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รู้จักมาก่อนของไดโนเสาร์จำพวก Pachycephalosaurid ตัวอย่างเป็นสัตว์สองเท้า สูง 3 เมตร สวมเสื้อผ้าที่ทำมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ สวมแว่นสายตา ตัวอย่างทานพืชเป็นอาหารหลักและมีนิ้วมือที่ใช้หยิบจับได้

ระบบเผาผลาญพลังงานของตัวอย่างถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจนสูงกว่าบนโลก ดังนั้นตัวอย่างจึงสวมเครื่องช่วยหายใจเมื่อมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของมันเอง

การชันสูตรวิเคราะห์ทางชีวเคมี(ของสารรับสีในดวงตา, โครงสร้างแหล่งพลังงานของเซลล์, ยีนที่ใช้ในการแบ่งตัวของตัวอ่อน, เอนไซม์ที่ใช้สารสร้าง/สลายสารพิษในตับ)ยืนยันว่า SCP-317-1 มีบรรพบุรุษร่วมกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ รายงานการชันสูตรหาได้ในเอกสาร 317-B-685

ในช่วงเวลา 40 วันระหว่างที่มันเข้ามาอยู่ในการดูแลขององค์กร จนถึงวันที่มันตายเนื่องจากการติดเชื้อ Lactobacillus SCP-317-1 เรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยใช้ร่วมกันทั้งภาษามือ การออกเสียงแบบหยาบๆ และการวาด เอกสารบันทึกวีดีโอ 317-B-36 แสดงการสนทนากับ SCP-317-1 ภาพวาดโดย SCP-317-1 หาได้ในเอกสาร 317-B-42 (การเข้าถึงระดับทั่วไป : รูปแบบทางภาควิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, ปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างตัวมันเองกับบุคลากรในองค์กร, การแสดงถึงความรู้ด้านคณิตศาสตร์, การแสดงถึงความรู้ด้านเคมี, การแสดงถึงความรู้ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์,) และเอกสาร 317-B-58 (การเข้าถึงถูกจำกัด : แผงวงจร, แบบแผนเชิงกลศาสตร์, [-ข้อมูลถูกลบ-])

SCP-317-2 เป็นของใช้ส่วนตัวของ SCP-317-1 ได้แก่ เสื้อ ผ้าคลุม เข็มขัดใส่เครื่องมือ เครื่องมือ 6 ชิ้น แว่นสายตา หน้ากากออกซิเจน ถังออกซิเจนเปล่า 3 ถัง ถุงใส่เอกสารที่ทำจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่โดนไฟเผาบางส่วนพร้อมทั้งเอกสารภายใน และกล้องดิจิตอลที่โดนเผาจนอุปกรณ์ภายในเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้แล้ว

SCP-317-3 เป็นเศษซากที่เหลือจากการถูกเผาของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเครื่องควบคุมกาลเวลา SCP-317-1 พยายามที่จะซ่อมเครื่องนี้ในช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแลขององค์กร จากการทดสอบเบื้องต้นกับอุปกรณ์ที่ยังคงใช้การได้อยู่พบว่า [-ข้อมูลถูกลบ-] ดังนั้นการทดลองทุกอย่างถูกหยุดลงและ SCP-317-3 ถูกแยกชิ้นส่วน

หมายเหตุ: มันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพวกมัน ไม่สิ พวกเขา อารยธรรมที่มีเทคโนโลยีเช่นนี้ควรหลงเหลือร่องรอยบางอย่างไว้บ้างในบันทึกของลำดับชั้นหินสิ หากมันเคยมียุคของมนุษย์ในปัจจุบัน มาก่อนหน้าพวกเราแล้ว แล้วหลักฐานต่างๆมันหายไปไหนหมด? -ดร. █████

มันไม่ใช่แค่การขาดร่องรอยของรายงานซากฟอสซิล สายพันธุ์ของมัน Pachycephalosaurid สามารถพัฒนาสติปัญญาของมันได้ยังไง? พวกมันเป็นสัตว์ที่ธรมมดาที่สุดสำหรับสัตว์ในยุคครีเตเซียส ทำไมไม่ใช่ troodontid,ornithomimid, หรือ theropod ขนาดเล็กอื่นๆล่ะ? มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราพลาดมันไป -ดร.ม████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License