SCP-303-TH
rating: +24+x
303-th.jpg

SCP-303-TH-1

วัตถุ# SCP-303-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-303-TH ถูกเก็บเอาไว้ในห้องที่เป็นโรงจอดรถภายในพื้นที่ของไซต์-██ ที่ประตูห้องใช้การกดรหัสในการเปิดเท่านั้น

ไม่อนุญาตให้บุคลากรเข้าถึงหรือนำ SCP-303-TH ออกมาจากที่กักกันอย่างเด็ดขาด รวมทั้งยกเลิกการทดสอบทั้งหมด การเคลื่อนย้าย SCP-303-TH นั้นต้องใช้รถลากเท่านั้น และห้ามติดเครื่องยนต์ของ SCP-303-TH เป็นอันขาด

รายละเอียด: SCP-303-TH-1 เป็นรถดับเพลิง 10 ล้อ ที่บรรจุน้ำได้ 10,000 ลิตร ที่ดูจากภายนอกแล้วไม่พบถึงความผิดปรกติหรือแตกต่างจากรถดับเพลิงชนิดเดียวกัน SCP-303-TH-1 นั้นไม่ได้อยู่ในรายการการซื้อรถดับเพลิงของ██████████ ไม่เคยมีการเติมน้ำหรือน้ำมัน และใช้น้ำได้โดยไม่มีวันหมด เช่นเดียวกับความยาวของสายยางและบันได การตรวจสอบ SCP-303-TH-1 นั้นยังคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเปิดตัวถังได้และการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบภายในก็พบเพียงแต่น้ำเต็มอยู่ในถังเท่านั้น

ความผิดปรกติของ SCP-303-TH-1 จะปรากฎขึ้นตั่งแต่เริ่มติดเครื่องยนต์ เมื่อสตาร์ทรถด้วยกุญแจที่ติดมากับตัวอย่าง1 ไฟหวอของรถจะติดขึ้นมาทันทีและไม่สามารถปิดได้จะกว่าจะเสร็จภารกิจกู้ภัย หลังจากนั้นจะมี SCP-303-TH-2 ที่สวมชุดพนักงานดับเพลิงสีเหลือง-ดำ2 ไม่มีโลโก้หรือตราของหน่วยใดๆบนเสื้อ จำนวน 3-5 คน ปรากฎตัวออกมาใกล้ๆกับตัวรถด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฏ จำนวนคนจะขึ้นอยู่กับภารกิจ SCP-303-TH-2 จะขึ้นมาบน SCP-303-TH-1 และสั่งให้เจ้าหน้าที่ขับไปยังจุดที่มีไฟไหม้ แต่หากไม่มีคนขับ SCP-303-TH-2 ก็จะมาขับเอง และบางครั้งก็ไล่ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันลงไปจากรถ

SCP-303-TH-2.jpg

SCP-303-TH-2

SCP-303-TH-2 จะใช้วิทยุสื่อสารในรถติดต่อกับศูนย์ดับเพลิงที่ไม่ทราบอยู่เกือบตลอดเวลาเพื่อหาเส้นทางไปยังสถานที่ที่มีเหตุไฟไหม้ เมื่อถึงจุดหมาย SCP-303-TH-2 จะลงจากรถเพื่อทำการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในอาคาร หลังจากเสร็จภารกิจ SCP-303-TH-1 และ -2 จะกลับมายังจุดเดิมที่มีการสตาร์ทรถเกิดขึ้น ก่อนที่ SCP-303-TH-2 จะหายตัวไปเมื่อไม่อยู่ในสายตา

อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการสตาร์ท SCP-303-TH-1 จะต้องมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆตัวอย่างในระยะทางประมาณ 3-10 กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นบ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และหากใน 10 กิโลเมตร นั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลย พวกต้นไม้หรือพื้นที่ว่างๆก็จะเกิดไฟไหม้ขึ้นเลยด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฎ

ถึงแม้ว่า SCP-303-TH-2 จะทำงานได้ยอดเยี่ยม แต่ก็มีบางครั้งที่ผิดพลาด ทำให้ SCP-303-TH-2 บางคนติดอยู่ในอาคารที่ไฟไหม้และเสียชีวิต การเสียชีวิตของ SCP-303-TH-2 คนใดคนหนึ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมาก ส่งผลให้ไม่สามารถสตาร์ท SCP-303-TH-1 ในครั้งต่อไปได้อยู่หลายเดือน

ภาคผนวก: ██/██/2010 อาคาร 7 ของไซต์-██ ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ชั้น 2 และ 3 หลังจากที่มีการทดสอบสตาร์ท SCP-303-TH-1 โชคดีที่อาคารนั้นเป็นที่เก็บของและเอกสารเก่า และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ภายหลังจากนั้นก็มีคำสั่งจากผู้อำนวยการไซต์ ไม่อนุญาตให้ทดสอบอะไรกับ SCP-303-TH-1 อีกต่อไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License