SCP-3008

วัตถุ# SCP-3008

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: สถาบันได้ทำการซื้อศูนย์การค้าซึ่งมี SCP-3008 อยู่มาและดัดแปลงเป็นศูนย์ ██ แล้ว ทั้งนี้ได้เปลี่ยนเส้นทางถนนสาธารณะที่ตัดผ่านหรือมายังศูนย์ ██ ทั้งหมดแล้ว

ให้เฝ้าระวังทางเข้าของ SCP-3008 ไว้ตลอดเวลา ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปใน SCP-3008 นอกจากเพื่อการทดลองที่ได้รับอนุมัติจากนักวิจัยอาวุโสแล้ว

มนุษย์ที่ออกมาจาก SCP-3008 นั้นให้คุมตัวไว้และทำการสอบถามก่อนทำการลบความทรงจำ โดยอาจจะต้องสร้างเรื่องปิดบังก่อนทำการปล่อยตัว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ใน SCP-3008

ตัวตนอื่นๆที่ออกมาจาก SCP-3008 นั้นให้กำจัดทิ้ง

รายละเอียด: SCP-3008 เป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นของอิเกีย บริษัทค้าเครื่องเรือนที่มีชื่อเสียง บุคคลที่เข้าไปใน SCP-3008 ทางทางเข้าหลักและออกไปพ้นระยะสายตาจากประตูนั้นจะถูกย้ายตำแหน่งไปยัง SCP-3008-1 การเปลี่ยนสถานที่นี้โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้ของเหยื่อเลย พวกเขามักจะไม่รู้ตัวเรื่องนี้จนกว่าจะพยายามกลับมายังทางเข้า

SCP-3008-1 นั้นเป็นพื้นที่ซึ่งคล้ายคลึงกับภายในของร้านเครื่องเรือนอิเกียซึ่งยืดออกไปจนพ้นขอบเขตทางกายภาพที่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ของอาคารพาณิชย์นั้นได้ การตรวจวัดในขณะนี้บ่งชี้ว่ามันมีพื้นที่อย่างน้อย 10 ตารางกิโลเมตรโดยไม่มีจุดสิ้นสุดที่มองเห็นได้ในทิศทางใดๆ ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันจากการใช้เลเซอร์วัดระยะทางนั้นทำให้คาดคะเนว่าพื้นที่นี้อาจจะไม่มีที่สิ้นสุด

SCP-3008-1 นั้นมีพลเรือนไม่ทราบจำนวนที่ติดอยู่ภายในอาศัยอยู่ก่อนจะทำการกักกัน จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้บ่งชี้ว่าพวกเขาได้สร้างอารยธรรมขั้นพื้นฐานภายใน SCP-3008-1 ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างชุมชนและสร้างแนวป้องกันเพื่อป้องกันตัวจาก SCP-3008-2

SCP-3008-2 เป็นตัวตนแบบมนุษย์ซึ่งอยู่ใน SCP-3008-1 ขณะที่ดูเผินๆแล้วเหมือนมนุษย์พวกมันก็มีสัดส่วนของร่างกายที่ไม่สอดคล้องกันและเกินจริงไปมาก โดยมักจะได้รับการบรรยายว่าสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไป พวกมันไม่มีจุดสังเกตแบบหน้าตาและที่พบเห็นทั้งหมดนั้นจะสวมเสื้อสีเหลืองกับกางเกงขายาวสีน้ำเงินซึ่งเหมือนกับชุดพนักงานอิเกีย

SCP-3008-1 นั้นมีวงจรกลางวันและกลางคืนอย่างง่ายๆที่กำหนดโดยแสงไฟด้านบนภายในพื้นที่ซึ่งจะเปิดและปิดตามเวลาซึ่งสอดคล้องกับเวลาเปิดและปิดของร้านค้าเดิม ในช่วงเวลา"กลางคืน"นั้น SCP-3008-2 จะใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดภายใน SCP-3008-1 ในขณะที่มันใช้ความรุนแรงนี้สามารถได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อความซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึง "ขณะนี้ร้านปิดทำการแล้ว โปรดออกไปจากอาคารด้วย" เมื่อถึงเวลา"กลางวัน" SCP-3008-2 ก็จะกลับมาสงบในทันทีและเริ่มการเคลื่อนที่ไปตาม SCP-3008-1 โดยดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบ ในสภาพนี้พวกมันจะไม่ตอบสนองต่อคำถามหรือคำพูดอื่นๆ แต่จะตอบสนองด้วยการใช้กำลังหากว่าถูกทำร้าย

ภายใน SCP-3008-1 นั้นมีทางออกอยู่หนึ่งทางหรือมากกว่านั้น แต่ทางออกเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีตำแหน่งที่ตายตัว เมื่อเข้าไปใน SCP-3008-1 แล้วจึงออกมาได้ยากมาก การเข้าไปภายในอาคารทางประตูอื่นออกจากทางเข้าหลักหรือพังผนังของร้านนั้นจะเข้าไปยังพื้นที่ภายในซึ่งไม่มความผิดปกติของร้านค้าเดิม

ตั้งแต่ที่ได้ทำการกักกันนั้น มีบุคคล 14 รายที่สามารถออกมาจาก SCP-3008 ได้ ซึ่งหลังจากที่ทำการสอบถามอย่างถี่ถ้วนแล้วทุกคนก็ถูกลบความทรงจำแล้วปล่อยตัวไป

เหตุการณ์ 3008-1: ในเวลา 00:37 ของวันที่ ██/██/200█ มีมนุษย์เพศชายหนึ่งคนออกมาจาก SCP-3008 หลังจากนั้น 10 วินาทีก็มี SCP-3008-2 หนึ่งตัวตามมา SCP-3008-2 จับตัวและฆ่าชายคนนั้นได้ก่อนจะถูกบุคลากรติดอาวุธกำจัดทิ้ง เหตุการณ์นี้เป็นครั้งเดียวที่พบ SCP-3008-2 ออกมาจาก SCP-3008 ได้ทำการชันสูตรศพอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โปรดดูรายละเอียดใน ปูมการชันสูตร 3008-2

ชายคนนั้นได้พกสมุดบันทึกยี่ห้ออิเกียซึ่งดูเหมือนจะเป็นบันทึกช่วงเวลาที่เขาอยู่ใน SCP-3008-1 อยู่ด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License