SCP-300
scp300-2.png

{$caption}

วัตถุ#: SCP-300

ระดับ: Safe

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: SCP-300 ถูกจัดเก็บเอาไว้ภายในตู้ล็อคเกอร์รักษาสภาพวัตถุภายในไซต์-██ การทดลองใดๆ กับ SCP-300 จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักวิจัยระดับ 3 อย่างน้อย 1 คน การทดลองใดๆ กับวัตถุจะต้องทำการบันทึกข้อมูลหลังการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

รายละเอียด: SCP-300 ประกอบไปด้วยขวดน้ำหอมโบราณ (SCP-300-1) ขนาด 2.4 cc โดยภายในขวดมีของเหลวไร้สีอยู่ภายใน (SCP-300-2)

เมื่อทำการหยด SCP-300-2 จาก SCP-300-1 ลงบนจานสไลด์กล้องจุลทรรศน์แบบพื้นฐาน จะแสดงให้เห็นถึงฉากภาพเคลื่อนไหวที่แลเห็นได้ ในระหว่างที่ได้ทำการหยดวัตถุครั้งที่สองนั้นจะไม่แสดงภาพเคลื่อนไหว โดยภาพจะแสดงให้แลเห็นฉากป่าไม้ในช่วงยุควิคตอเรียของอังกฤษ

นานมาแล้ว ทางสถาบันได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของ SCP-300-2 แต่ล้มเหลวเนื่องจากเครื่องวัดค่าความเข้มข้นของแสงมีความคลาดเคลื่อน จึงทำให้การสร้างแบบจำลองทางโครงสร้างเคมีล้มเหลวโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ SCP-300-2 จะระเหยไปใน 2-8 ชั่วโมงหลังจากที่ออกมาจาก SCP-300-1 ถึงแม้จะมีความพยายามในการควบคุมสภาพของสารให้เสถียรหรือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดลองก็ตาม

SCP-300 ถูกขี้นทะเบียนเป็นครั้งแรกพร้อมกับ[ข้อมูลถูกลบ] ภายหลังจากที่ถูกเก็บกู้ได้จากห้องใต้หลังคาบ้านแถบ[ข้อมูลถูกลบ] ในอังกฤษ เมื่อวันที่ ██ /█/1863 หลังจากการโจมตีโดยตัวแทนของสมาคมเพื่อความมั่นคงและพิทักษ์สิ่งประดิษฐ์ผิดปกติ SCP-300 ได้อยู่ในการครอบครองของสถาบันเมื่อวันที่ ██/██/19██

ภาคผนวก 300-1: ผลสรุปการทดลอง

วันที่: ██/██/19██
ขั้นตอนการทดลอง: หยด SCP-300-2 1 หยด (ปริมาณ 0.07 cc) ลงบนจานสไลด์กล้องจุลทรรศน์ ทำการบันทึกวิดิโอประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนที่ SCP-300-2 จะระเหยเป็นไอ
ผลลัพธ์: ฉากภาพเผยให้เห็นถนนที่เป็นดินลูกรังและต้นไม้ไม่ทราบสายพันธุ์ จากการสังเกตสีของใบไม้บ่งชี้ให้เห็นว่าฉากดังกล่าวเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง มีลมพัดกระทบกับใบไม้เบาๆ รถม้าลากพร้อมคนขับและผู้โดยสารสองคนผ่านเข้ามาในฉาก ไม่มีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในฉาก

วันที่: ██/██/19██
ขั้นตอนการทดลอง: หยด SCP-300-2 1 หยด (ปริมาณ 0.08 cc) ลงบนจานสไลด์กล้องจุลทรรศน์ ทำการบันทึกวิดิโอประมาณ 5 ชั่วโมง
ผลลัพธ์: ฉากภาพเผยให้เห็นถึงฟารม์ในชนบท พบข้าวสาลีที่แลเห็นได้ซึ่งระบุถึงว่าในฉากเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อน พบครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่สองคนเเละเด็กสามคนที่อายุต่างกันกำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของฟารม์ที่สามารถสังเกตได้เป็นระยะ โดยเสื้อผ้าของครอบครัวดังกล่าวสอดคล้องกับช่วงเวลาก่อนหน้า

วันที่: █/█/19██
ขั้นตอนการทดลอง: หยดSCP-300-2 1 หยด (ปริมาณ 0.07 cc) ลงบนจานสไลด์กล้องจุลทรรศน์ ทำการบันทึกวิดิโอประมาณ 2 ชั่วโมง
ผลลัพธ์: ฉากภาพเผยให้เห็นถึงการตกแต่งภายในห้องพักที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี ภายในพื้นที่ที่แลเห็นได้มีเตาผิงไฟและเก้าอี้นวมหลายตัว ภายในฉากพบบุคคลสามคนซึ่งแต่งตัวดูดี ประกอบไปด้วยผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งแลเห็นได้จากการสนทนาในขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่าง โดยสันนิฐานว่าอาจเป็นขวดไวน์แดง การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของปากเพื่อการแกะบทสนทนายังไม่เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้ จากข้อมูลบางส่วนที่วิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึงการอภิปรายบทสนทนาทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นในช่วงปี 18██ ในช่วงยุควิคตอเรีย

วันที่: █/██/19██
ขั้นตอนการทดลอง: หยด SCP-300-2 2 หยด (ปริมาณ 0.15 cc) ลงบนจานสไลด์กล้องจุลทรรศน์ ทำการบันทึกวิดิโอประมาณ 3 ชั่วโมง
ผลลัพธ์: ภาพบันทึกจากวิดิโอมีความเบลอและไม่สามารถตีความได้ แม้จะมีความพยายามในการวิเคราะห์บางส่วนของวิดิโอ แต่ไม่พบข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์
การทดลองเพิ่มเติมของ SCP-300-2 ถูกจำกัดเพียงครั้งละ 1 หยดเท่านั้น

ภาคผนวก 300-2: เหตุการณ์ 300-012 ดร.█████ ถูกพบเป็นศพในห้องปฏิบัติการ C สาเหตุของการเสียชีวิตคือการยิงศีรษะตัวเอง

ภาพจากห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า ดร.█████ มีอารมณ์ทางเพศขณะทำการสังเกตวัตถุ จากบันทึกล่าสุดของ SCP-300 นั้นผู้สังเกตได้มีอาการตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ตัดสินใจหยิบอาวุธเพื่อจบชีวิตตัวเอง

เมื่อทำการตรวจสอบบันทึก มีการใช้เวลาวิเคราะห์วัตถุประมาณ 3 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ ██/█/19██ ภาพบันทึกเผยให้เห็นถึงหญิงสาวที่มีอายุประมาณ ██ ปี นั่งอยู่บนเก้าอี้นวมขณะกำลังปักเย็บเสื้อผ้าเเละกำลังนั่งฮัมเพลงอยู่คนเดียว การสืบสวนเพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดระหว่างผู้หญิงในฉากดังกล่าวกับภรรยาของ ดร.█████ ที่เสียชีวิตใน[ข้อมูลถูกลบ] ซึ่งรวมไปถึงไฝที่แลเห็นได้ที่ลำคอของผู้หญิงในฉาก การทดลองเกี่ยวกับ SCP-300 ถูกระงับชั่วคราวในระหว่างการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางจิตหรือผลกระทบด้านความทรงจำ

ภาคผนวก 300-3: พบข้อความจารึกที่ถูกเขียนด้านหลังของ SCP-300

"โลกในขวดแก้ว แด่นอร่าที่รัก"
AW-signature.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License