SCP-297
Rabbit_Vibrator_682_436364a.jpg

เอเย่นบีทริกซ์ แมดดอกซ์ ได้สาธิตวิธีการจัดการอย่างปลอดภัยกับ SCP-297

วัตถุ# SCP-297

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-297 ถูกเก็บไว้ในล็อคบ็อกตามมาตรฐานในการเก็บรักษาสิ่งของภายในโรงงานของไซร์ 19 เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งนี้ (เช่น ระเบิด สารเคมี สารชีวภาพต่าง ๆ และ มีมเอฟเฟค) ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ในขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานนั้น บุคลากรคนใดที่มีความต้องการจะใช้ SCP-297 ในการทดลองหรือมีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลจะต้องกรอกแบบฟอร์ม-32 และส่งไปให้หัวหน้าที่ดูแลเรื่องการวิจัยนี้

รายละเอียด: SCP-297 เป็นเครื่องสั่นหุ้มด้วยพลาสติกโปร่งใส ลักษณะของมันยาว 30 ซม. กว้าง 5 ซม. [ข้อมูลปกปิด] ได้พิจารณาตรวจสอบดูแล้วว่าโครงสร้างภายในของสิ่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมันมีเครื่องจ่ายไฟที่เหมือนกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงซึ่งจะจ่ายไฟออกมา 6 โวลต์ออกมา นอกจากนั้นแล้วยังสามารถควบคุมการเปิดปิดได้จากปุ่มที่อยู่ตรงฐานที่จับ ซึ่งมีฟังชั่นอยู่ 5 ระดับให้เลือกใช้ และมันก็สามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

เมื่อกดปุ่มฟังชั่นสูงสุดของ SCP-297 (ระบุว่า “ฆ่าตัวตาย”) ความถี่ในการสั่นสะเทือนที่เกิดจาก SCP-297 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวจเร็วเป็น 200,000 กิโลเฮิรตซ์ ถ้าส่วนปลายของอุปกรณ์ดังกล่าวสัมผัสกับวัตถุที่เป็นของแข็ง SCP-297 จะทำการเปลี่ยนความถี่ไปที่ทำให้เกิดวงจรการป้อนกลับ1 ประสานกันในเชิงบวก ทำให้วัตถุสูญเสียการยึดเกาะกันภายในเวลา 60 วินาทีหลังจากสัมผัสแล้ว เห็นได้ชัดเลยว่า SCP-297 มีผลกระทบที่รุนแรงถ้าเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างที่กล่าวมาได้

ในการทดลองกับ SCP-297 ให้ทำการสลายลูกบาศก์ขนาด 1 เมตร จากพื้นคอนกรีตให้เป็นผงได้ใน 10 วินาที ส่วนเวลาก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ

ภาคผนวก: ระหว่างการค้นพบ : SCP-297 ถูกเอาออกมาจากใต้พื้นคอนกรีตของอาคารจอดรถของอพาตเม้น 30 ชั้นแห่งหนึ่งใน ลอส แองเจอริส, แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ ██ - ██ - ████ ตามที่มีพยานแจ้งเข้ามาว่ามีอุปกรณ์บางอย่างโพล่ออกมาตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารที่ชั้น 30 พยานที่เห็นทั้งหมดได้ถูกกักตัวเอาไว้ ก่อนจะทำการเอาอุปกรณ์นั้นออกมาจากชั้นที่ 30โดยคนจากสถาบัน นอกจากนั้นยังพบว่ามีความเสียหายบนพื้นที่นั้น พร้อมกับของเหลวคล้ายสารอินทรีย์บางอย่าง (โดยระบุว่าของเหลวที่พบนั้นเป็นของเหลวในร่างกายของคน)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License