SCP-2941

วัตถุ# SCP-2941

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ตัวอย่างที่รู้ทั้งหมดของ SCP-2941 นั้นให้เก็บแยกกันไว้ในห้องกักกันชีวภาพแบบโดดเดี่ยวเต็มรูปแบบภายในศูนย์กักกันชีวภาพ 103 ตัวอย่างควรจะได้รับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เหนือหัวโดยตรงเป็นเวลาสี่ถึงหกชั่วโมง ตัวอย่างแต่ละตัวของ SCP-2941 จะต้องถูกตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงทุกวันเพื่อยืนยันว่าตัวอย่างมีกำลังใจอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสาร 2941-M-5) หากวัดได้ว่าตัวอย่างมีระดับกำลังใจที่สูงกว่าค่ามาตรฐานในการกักกันแล้วจะต้องรายงานไปยังหัวหน้าโครงการในทันที หากการบั่นทอนกำลังใจแบบมาตรฐานไม่ได้ผลแล้ว โปรดดูเอกสาร 2941-DM-1 เพื่อเตรียมการรับมือระดับ B

หลังจากเหตุการณ์ 2941-3-2 ให้จำกัดการปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2941 ไว้เฉพาะนักวิจัยระดับ 3 เท่านั้น นอกจากนั้น การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง SCP-2941 มายังแผนกวิจัยของศูนย์ 103 และกลับไปนั้นจะต้องดำเนินการผ่านเส้นทางซึ่งได้รับอนุมัติแล้วและไม่มีการสัญจรของบุคลากรสถาบันคนอื่นๆ

รายละเอียด: SCP-2941 เป็นรหัสรวมของกลุ่มประชากรผักและผลไม้ที่ผิดธรรมชาติ ตัวอย่างของ SCP-2941 นั้นมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ไม่ผิดปกติเพียงผิวเผินเท่านั้น พฤติกรรมและรูปแบบการเติบโตของพวกมันนั้นแตกต่างจากผักและผลไม้ที่ไม่ผิดปกติ ตัวอย่างของ SCP-2941 นั้นมีประสาทรับรู้ที่จำกัด สามารถเคลื่อนที่ได้ และนอกจากนั้นบางตัวอย่างยังสามารถพูดได้อีกด้วย แม้ว่าจะยังไม่ทราบว่าตัวอย่างของ SCP-2941 สามารถเปล่งเสียงได้อย่างไรก็ตาม

ภายใต้เงื่อนไขของการกักกันที่เหมาะสมนั้น ขนาดทางกายภาพของตัวอย่างแต่ละตัวของ SCP-2941 จะสอดคล้องกับชนิดของตัวอย่างนั้นๆ ทว่า เมื่อตัวอย่างใดๆของ SCP-2941 ได้รับการแสดงความรักทางวาจาหรือสัมผัสก็จะเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนในเชิงบวกใดๆก็มีผลเช่นเดียวกัน ตัวอย่างยังแสดงลักษณะนี้ออกมาเมื่อทำกิจกรรมซึ่งมีความสุข จากการทดลองในศูนย์และแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นยังไม่พบขีดจำกัดของการขยายตัวของ SCP-2941 การบั่นทอนกำลังใจอย่างเหมาะสมนั้นจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากตัวอย่างใดๆที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เดี่ยวๆในช่วงเวลาตั้งแต่สามถึงห้าชั่วโมงก็จะเริ่มโตขึ้นในอัตราที่เห็นได้ชัด คณะนักวิจัยของสถาบันได้มีสมมติฐานว่าตัวอย่างแต่ละตัวของ SCP-2941 นั้นมีภาพลักษณ์ในเชิงบวกอย่างมากของตนเอง ซึ่งจะต้องทำการยับยั้งไว้ตลอดเวลา

ภาคผนวก A: รายการของตัวอย่าง SCP-2941 ซึ่งขณะนี้ถูกกักกันแล้ว1

รหัสตัวอย่าง ชนิดของตัวอย่าง ข้อมูล
SCP-2941-1 แอปเปิลแดง (Malus domestica) กลไกความสุขหลักนั้นเคยขึ้นอยู่กับการกลิ้งเป็นวงอยู่ในห้องกักกัน จนกระทั่งนักวิจัยสามารถเกลี้ยกล่อมให้ SCP-2941-1 เชื่อว่าการเคลื่อนไหวใดๆจะทำให้หนอนขนาดใหญ่ที่อยู่ในตัวมันตื่นขึ้น ให้คอยย้ำอย่างชัดเจนว่าการเอาหนอนออกมาจาก -1 นั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของสถาบัน
SCP-2941-2 ผักชีล้อม (Foeniculum vulgare) สิ่งกระตุ้นกำลังใจหลักนั้นมาจากการเล่น "จ๊ะเอ๋" โดยอยู่ใต้แผ่นผ้าที่ใหญ่พอจะคลุมตัวมันได้มิด จากนั้นก็ให้ดึงผ้าดังกล่าวออกอย่างเร็ว จากการทดลองนั้นพบว่ากำลังใจของ SCP-2941-2 จะถูกบั่นทอนมากที่สุดเมื่อผ้าดังกล่าวถูกปล่อยให้คลุม -2 ไว้อย่างนั้นโดยไม่ช่วยดึงในขณะที่มันพยายามกลิ้งออกมา ในขณะนี้นั้น -2 เคยติดอยู่ใต้ผ้านานที่สุดสิบหกวัน ซึ่งตามที่แบบจำลองการทดลองประเมินนั้นจะเป็นจุดที่กำลังใจตกต่ำที่สุด
SCP-2941-3 แตงฮันนีดิว (Cucumis melo) สามารถรับรู้ถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ๆได้เร็วมาก และจะพูดขอความเห็นถึงความกลมมนของมันเสมอ เพื่อให้ SCP-2941-3 เกิดความเข้าใจผิดน้อยที่สุด ให้นักวิจัยตอบคำถามทุกครั้งว่า "แกเป็นลูกบาศก์น่าเกลียด" เสมอ
SCP-2941-4 กล้วยหอม (Musa acuminata) พยายามอวดความสามารถในการทรงตัวเป็นแนวตั้งบนก้านของมัน ให้ทำการกักกัน SCP-2941-4 ในห้องกักกันชีวภาพที่ปรับแต่งให้พื้นเลื่อนขึ้นลงในมุมและทิศทางซึ่งไม่มีรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ -4 ทรงตัวได้
SCP-2941-5 พริกหยวก (Capsicum annuum) คอยพูดแสดงความเป็นห่วงตัวอย่างอื่นๆของ SCP-2941 อย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งนั้นให้บอก SCP-2941-5 ไปว่าตัวอย่างอื่นๆทั้งหมดนั้นบอกกับบุคลากรสถาบันอย่างชัดเจนว่าพวกมันอยากให้ -5 สนใจเรื่องของตนเองและไม่ต้องการความเป็นห่วงจากมัน
SCP-2941-6 มะนาวเปอร์เซีย (Citrus × latifolia) พบว่ากำลังใจของ SCP-2941-6 นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในห้องกักกันเงียบ นักวิจัยจะต้องทำการตรวจสอบทุกชั่วโมงว่าลำโพงซึ่งอยู่ในห้องกักกันชีวภาพของ -6 นั้นยังทำงานได้ดีและไฟล์เสียงที่หัวหน้าทีมวิจัยได้เลือกแล้วนั้นจะทำการเล่นวนโดยไม่เสียจังหวะที่ความดังอย่างน้อย 90db ในขณะที่เขียนรายงานนี้นั้น ได้เล่นเสียงมีดขูดกับขวดแก้วเป็นเวลาแปดสิบสี่วันแล้ว
SCP-2941-7 หัวเทอร์นิพ (Brassica rapa) คอยบอกอยู่ซ้ำๆว่าต้องการให้เรียกมันว่า"เทอร์รี"เท่านั้น ห้ามมิให้บุคลากรของสถาบันกระทำตามนั้นโดยเด็ดขาด แต่หากว่าจำเป็นจริงๆแล้ว ให้เรียก SCP-2941-7 โดยตรงอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนด้วยชื่ออื่นๆนอกจากเทอร์รี ชื่อที่บั่นทอนกำลังใจอย่างได้ผลที่สุดจนถึงตอนนี้ก็คือ "เฟอร์กุสสัน" "วิงดิง" และ "บัดซ์"
SCP-2941-8 เห็ดแชมปิญอง (2) (Agaricus bisporus) เนื่องจากว่าคู่นี้ได้แสดงออกว่าต้องการจะสามารถมองเห็นกันได้อย่างใกล้ชิด ให้เก็บ SCP-2941-8 แต่ละตัวอย่างแยกกันไว้ให้ห้องทึบที่อยู่ห่างกันอย่างน้อย 4 ม. หากว่าจำเป็นแล้ว ให้นักวิจัยสนทนากับตัวอย่าง -8 แยกกัน โดยให้เน้นไปที่ว่าตัวอย่างอีกตัวนั้นได้รับโอกาสให้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว แต่ได้ปฏิเสธด้วยความเต็มใจและมีความสุข
SCP-2941-9 ลูกท้อ (Prunus persica) ได้แสดงความไม่ชอบใจต่อการสัมผัสทางกายภาพใดๆจากบุคลากรสถาบัน นักวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา SCP-2941-9 นั้นควรจะบันทึกลงในแบบฟอร์ม 9C ว่าได้ใช้นิ้วสะกิด -9 ไปกี่ครั้งในระหว่างที่ทำงาน
SCP-2941-10 แตงแคนตาลูป (Cucumis melo) มีความต้องการที่จะเล่าเรื่องตลกให้พนักงานสถาบันฟัง การบั่นทอนกำลังใจนั้นจะได้ผลสูงสุดโดยการใช้มาตรการ 2941-10-α ซึ่งให้ SCP-2941-10 เล่าเรื่องตลกได้ตามที่มันต้องการ แต่หลังจากนั้นจะต้องแสดงความเห็นเป็นเชิงโกรธว่าเป็นเรื่องตลกที่วางโครงเรื่องได้แย่มาก และ -10 ก็ทำร้ายความรู้สึกของผู้ที่ฟังเรื่องตลกนั้นด้วย
SCP-2941-11 มะเขือยาว (Solanum melongena) ตั้งแต่ที่ SCP-2941-11 ได้อยู่ในการดูแลของสถาบันนั้น มันได้พูดอยู่ประโยคเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่า "วู้ฮู้ ฉันรักคุณ" จากการทดลองมากมายนั้น กำลังใจของ -11 จะลดลงมามากที่สุดเมื่อมันถูกตอบอย่างชัดเจนว่า "แกนี่น่าเอาไปโยนลงถังขยะ"

เหตุการณ์ 2941-3-2: เนื่องจากเกิดน้ำรั่วมากอย่างฉับพลันจากสวนแอนตาร์กติกของศูนย์-103 ซึ่งอยู่เหนือห้องกักกันของ SCP-2941-3 ขึ้นไปโดยตรงหนึ่งชั้น นักวิจัยรุ่นเยาว์เมทคาล์ฟจึงได้ตัดสินใจให้ย้าย SCP-2941-3 ไปยังห้องวิจัยที่ว่างอยู่ลึกลงไปตามทางเดินเป็นการชั่วคราว ในขณะเดียวกันนั้นเอง การทดลอง SCP-████ กับบุคลากรคลาส-D จำนวนสิบคนในวันนั้นก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นลง ในขณะที่เจ็ดคนที่เหลืออยู่ถูกพากลับไปยัง ที่พักคลาส-D ในศูนย์นั้นก็ได้สวนกับเมทคาล์ฟซึ่งกำลังเคลื่อนย้าย SCP-2941-3 ไปในทางตรงข้ามของทางเดินเดียวกัน D-34987 ได้ละเมิดมาตรการความเงียบระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยได้ยินจากระบบกล้องรักษาความปลอดภัยที่กู้คืนได้ในภายหลังว่าพูดเสียงดังว่า "โอ้โหแม่หนู แตงลูกกลมน่าเจี๊ยดีนะ!"

นักวิจัยรุ่นเยาว์เมทคาล์ฟ บุคลากรคลาส D เจ็ดคน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นำทางอยู่สองคน และพนักงานประจำศูนย์ของสถาบันอีกสิบสามคนซึ่งอยู่ใกล้ๆ ถูกอัดเละในทันทีเมื่อ SCP-2941-3 โตขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ของตัวอย่าง SCP-2941 การบั่นทอนกำลังใจ SCP-2941-3 ให้ลดต่ำลงมามากพอจะทำการกักกันได้อีกครั้งนั้นใช้เวลาแปดชั่วโมง และมาตรการฉบับปรับปรุงก็ได้ใช้งานในทันที

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License