SCP-294
scp_294_by_staticfactory-d4xwn6e.jpg

SCP-294 ในระหว่างการเก็บกู้

วัตถุ# SCP-294

ระดับ Euclid

มาตรการจัดเก็บพิเศษ: ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการจัดเก็บใดๆเป็นพิเศษสำหรับวัตถุ SCP-294 อย่างไรก็ตามอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับ 2 หรือสูงกว่า สามารถใช้วัตถุได้ตามปกติ (ดูเอกสาร SCP-294a) ปัจจุบันวัตถุตั้งอยู่ที่ห้องพักพนักงานชั้น 2 โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 เฝ้าดูการใช้งานตลอดเวลา

รายละเอียด: SCP-294 คือเครื่องกดกาแฟทั่วไป สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดไปจากปกติคือบนหน้าเครื่องมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ QWERTY ติดไว้ เมื่อนำเหรียญ 50 เซนต์หยอดลงในช่องใส่หยอดเหรียญและพิมพ์ชื่อเครื่องดื่ม จากนั้นจะมีถ้วยกระดาษ 12 ออนซ์วางอยู่และของเหลวจะถูกเทลงในนั้น ปัจจุบันได้ทดลองให้วัตถุลองจ่ายของเหลวไปแล้ว 97 รายการ (รวมไปถึง น้ำ,กาแฟ,เบียร์ และ โซดา ของเหลวที่กินไม่ได้ เช่น น้ำมันเครื่อง,กรดกัมมะถัน,สารทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งสารที่ไม่มีสถานะของเหลว เช่น ไนโตรเจน,เหล็กและกระจก) ซึ่งสารเหล่านี้วัตถุจะจ่ายออกมาเป็นของเหลวเสมอ เมื่อทดลองใส่คำว่า "เพชร" ลงไปปรากฎว่าวัตถุไม่สามารถจ่ายออกมาได้ นั่นแสดงว่าวัตถุจะสามารถจ่ายสารที่สามารถอยู่ในสถานะของเหลวได้เท่านั้น

เป็นที่ทรสบกันว่าเมื่อวัตถุถูกใช้ประมาณ 50 ครั้ง วัตถุจะไม่จ่ายสารใดๆออกมา คาดว่าวัตถุกำลังเติมสารด้วยตัวเองซึ่งใช้เวลาประมาณ 90 นาทีก่อนจะกลับมาทำงานอีกครั้ง และเมื่อสั่งให้วัตถุจ่ายสารที่มีฤิทธิ์กัดกร่อน แก้วกระดาษของวัตถุดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบตาม

หากมีการทดลองที่ให้วัตถุจ่ายสารที่มีอุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก เช่น เหล็กหลอมหรือไนโตรเจนเหลว ให้แจ้งล่วงหน้าเสมอ วัตถุถูกแนะนำให้ไปตั้งไว้ที่ ห้องพักพนักงานในชั้น 2 ของสถาบันเพื่อลดค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่ในสถาบัน หลังจากเหตุการณที่ 294-01 วัตถุถูกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 3 ตลอดเวลาเพื่อสังเกตการใช้วัตถุของเจ้าหน้าที่ในสถาบัน

เอกสารที่ SCP-294a (หรือเหตุการณ์ที่ 294-01): ในวันที่ 21 สิงหาคม 2005 เจ้าหน้าที่ ██████ ████ สั่งให้เจ้าหน้าที่โจเซฟ ██████ ใช้ SCP-294 กดกาแฟระหว่างพักประจำชั่วโมงในเวลา 9:30 นาทีโดยเหตุผลที่สั่งให้เจ้าหน้าที่โจเซฟไปกดให้เพราะ "อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง" เจ้าหน้าที่ ██████ ป้อนคำสั่งว่า "กาแฟ" (Cup of Joe) หลังจากป้อนคำสั่งลงไปเจ้าหน้าที่โจเซฟเริ่มมีเหงื่อไหลออกมาจำนวนมาก เขาเริ่มบ่นว่าเวียนหัวก่อนที่จะล้มลงและหมดสติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โจเซฟได้ถูกส่งไปปฐมพยาบาล ทีมแพทย์ได้เก็บถ้วยของเหลวที่วัตถุได้จ่ายออกมาและทำการตรวจสอบ พบว่ามีในถ้วยมีส่วนผสมของ เลือด,เนือเยื่อและของเหลวจากส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถยืนยันจาก DNA ได้ว่าเป็นของเจ้าหน้าที่โจเซฟ

เจ้าหน้าที่██████ได้ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บจนหายเป็นปกติด้วยพักผ่อนและการฟื้นฟูหลอดเลือดเป็นเวลา 4 อาทิตย์และยืนยันได้ว่าไม่พบอาการบาดเจ็บใดๆอีกด้วยการตรวจ X-Ray และ CAT Scan เจ้าหน้าที่ทั้งสองถูกตำหนิอย่างหนักและได้มีการแนะนำให้จัดชุดรักษาความปลอดภัย ณ ตำแหน่งที่ SCP-294 ตั้งอยู่

ภาคผนวกที่ [SCP-294f] : หลังจากนักวิจัย ██████ อ่านเอกสาร 294a ได้มีการร้องขอให้มีการทดลองความสามารถการดึงของเหลวจากระยะไกลของวัตถุ

ภาคผนวกที่ [SCP-294f]: การทดลองนี้คือการสั่งใหัป้อนคำว่า "สารคัดหลั่งของ SCP-075" และการทดลองนี้อยู่ภายใต้ความควบคุมของ O5-[ข้อมูลปกปิด] สารที่วัตถุจ่ายออกมานั้น สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของ SCP-075 จริงๆโดยที่แก้วกระดาษนั้นไม่สึกกร่อนตาม 2 ชั่วโมงต่อมาได้รับรายงานเหตุการณ์ที่ [075-07] (ดูภาคผนวกที่ SCP-075m) ว่าการกักกันของวัตถุนั้นรั่วไหลเกือบจะพร้อมกันกับการทดลองนี้และปลุกให้ SCP-075 อยู่ในสภาวะตื่นตัว เมื่อทำการตรวจสอบ สามารถระบุได้ว่าจำนวนสารคัดหลั่งที่ 075 ปล่อยออกมานั้น ตรงกับจำนวนที่ SCP-294 จ่ายออกมา หลังจากนั้นมาตรการพิเศษได้ถูกนำมาใช้จนสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ สารคัดหลั่งนั้นหายไปหลังจากเหตุการณ์นี้

ภาคผนวกที่ [SCP-294i]:
นักวิจัยได้ทดลองป้อนคำสั่งว่า "ทอง" วัตถุได้จ่ายทองคำเหลว 1 ถ้วยออกมา เมื่อลองทำการจ่ายสารที่มีมูลค่านั้นวัตถุยังคงจ่ายสารนั้นไเป็นของเหลวเหมือนเดิม

ภาคผนวกที่ [SCP-294j]: นักวิจัย(ยืนอยู่ ณ ระยะที่ปลอดภัย)ได้ทดลองป้อนคำว่า "ไม่ใช่น้ำ" (anti-water) ลงไป วัตถุเริ่มส่งเสียงระยะหนึ่งและปรากฏคำว่า "จ่ายไม่ได้" นั่นสามารถสันนิฐานได้ว่า วัตถุนั้นมีขอบจำกัดในการจ่ายสารและไม่สามารถดึงสารที่อยู่มิติหรือจักรวาลอื่นได้

ภาคผนวกที่ [SCP-294k]: นักวิจัยได้ทดลองป้อนคำว่า "เพชร" ซึ่งวัตถุส่งเสียงระยะหนึ่งแล้วแสดงคำว่า "จ่ายไม่ได้" และยังคงแสดงผลลัพท์นี้ไปเรื่อยๆเมื่อสั่งให้จ่ายสารที่เป็นของแข็ง เนื่องมาจากเพชรเป็นผลึกคาร์บอน นักวิจัยจึงทดลองใส่คำว่า "คาร์บอน" วัตถุได้จ่าย คาร์บอนเหลว 1 แก้ว ซึ่งดูแล้วไม่มีทางใดๆได้เลยที่จะเปลี่ยนคาร์บอนเหลวเป็นเพชรได้ จึงคาดว่าสารที่วัตถุจ่ายออกมานั้น ไม่สามารถบิดเบือนโมเลกุลหรือเปลี่ยนสถานะได้เลย

ภาคผนวกที่ [SCP-294m]:การทดลองความสามารถในการดึงสารจากระยะไกลของวัตถุได้ถูกอณุมัติ ได้มีการนำสารหลายๆชนิดนำมาผสมกันโดยมี น้ำยาฟอกขาวยี่ห้อ ███████ ,โคล่ายี่ห้อ █████ ██ ███ █,ผงยา Med-Rx,และเครื่องเทศเป็นส่วนผสม และนำสารผสมจากส่วนผสมข้างต้นไปไว้ห่างกับวัตถุเป็นระยะ 25 เมตร เมื่อทำการป้อนชื่อของส่วนผสมลงไป วัตถุได้จ่ายสารที่ต้องการออกมา เมื่อกลับไปตรวจสอบสารผสม ส่วนผสมที่ถูกป้อนลงไปนั้น ได้หายไปจากขวดบรรจุเดิม

ภาคผนวกที่ [SCP-294o-01]: นักวิจัย███ ██████ ได้ทำการทดลองโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ระดับ 4 โดยการทดลองนั้น นักวิจัยได้ป้อนคำว่า "เครื่องดื่มที่ดีที่สุด" วัตถุได้จ่ายสารจำนวนหนึ่งที่ดูเหมือนกับโคล่าออกมา นักวิจัยตรวจดูแล้วทราบว่ามันคือเครื่องดื่มผสมที่เขาดื่มในงานปาร์ตี้สละโลดและซึ่งเขาได้บอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในชีวิตเขา เขาจำได้เพียงว่ามันเป็นเหล้ารัมผสมโคล่าเท่านั้น หลังจากนั้นการทดลองทั้งหมดให้มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อศึกษาว่าวัตถุนั้นรับรู้ข้อมูลยังไง

ภาคผนวกที่ [SCP-294o-01a]: ในกรณีเดียวกันกับ ภาคผนวกที่ [SCP-294o-01] เจ้าหน้าที่ ██████ ได้พิมพ์คำว่า "เครื่องดื่มที่ดีที่สุด" วัตถุได้จ่ายสารสีดำและมีครีมโฟมเป็นท็อปปี้งซึ่งบนถ้วยมีรูปของผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 2 คนกำลังนอนเล่นริมชายหาดและดื่มเบียร์กันซึ่งเจ้าหน้าที่ ██████ เป็นหนึ่งในนั้นภายหลังยืนยันได้ว่ามันคือ เวียนนา ลาเกอร์ เขาได้ยืนยันว่าเวียนนา ลาเกอร์ที่เขาดื่มกับเพื่อนของเขาริมชายหาดครั้งนั้นคือ เวียนนา ลาเกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเขา หลังจากนั้นสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าวัตถุมีความสามารถในการอ่านความคิดของผู้ดื่มเพื่อสนองความต้องการได้

ภาคผนวกที่ [SCP-294q-01]: ผู้ทดลองได้ป้อนคำว่า "เครื่องดื่มสมบูรณ์แบบ" วัตถุได้จ่ายสารที่มีสีลาเวนเดอร์และไม่มีกลิ่นออกมา เมื่อผู้ทดลองดื่มสาร ผู้ทดลองเกิดอาการตกใจสักพัก และหลังจากนั้นผู้ทดลองได้ฆ่าตัวตายและทิ้งโน้ตไว้ว่า "ผมขอโทษแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับดูเล็กลง" ส่วนผสมของสารนั้นไม่สามารถระบุได้และการป้อนคำขอสารประเภทนี้ได้ถูกห้ามโดยเด็ดขาด

ภาคผนวกที่ [SCP-294t-01]: ผู้ทดลองได้ป้อนคำว่า "อะไรก็ได้ที่แคสซี่น่าจะชอบ" วัตถุส่งเสียงประมาณ 3 วินาทีก่อนที่จะจ่ายแก้วเปล่าออกมาโดยข้างแก้วมีรูปแก้วโซดาทั่วๆไปพิมพ์อยู่และในแก้วมีสารสีดำอยู่ในแก้วและมีวิปครีมเป็นท็อปปิ้งเมื่อนำให้ "SCP-085" ดู เธอบอกว่ามันคือมิลค์เชคช็แลตกล้วยและเธอบอกว่า "อร่อยมาก"

ภาคผนวกที่ [SCP-294w]: นักวิจัยได้ทดลองป้อนคำว่า "ดนตรี" วัตถุได้จ่ายน้ำอัดลมสีใส่รสคล้ายๆกับเหล้าเมื่อดื่มเข้าไป เขาเริ่มบอกว่า "รู้สึก" แต่ "ไม่ได้ยิน" เสียงจังหวะอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเต้นตามได้อย่างคล่องแคล่ว หลังจากนั้นได้มีการทดลองเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมต่อไป

ภาคผนวกที่ [SCP-294ab]: ในระหว่างการกักกันรั่วไหลครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ ████ และเจ้าหน้าที่อีก 4 คนเข้ามาหลบในห้องพักโดยที่เจ้าหน้าที่████ เป็นคนเดียวที่ไม้ได้รับบาดเจ็บใดๆ เจ้าหน้าที่ ████ ป้อนคำว่า "ความรู้ด้านการแพทย์" วัตถุจ่ายของเหลวใสสีเขียวออกมา เมื่อเจ้าหน้าที่ ████ ดื่มเข้าไป เจ้าหน้าที่ ████ เริ่มทำการรักษาบาดแผลของเจ้าหน้าที่ที่เหลืออย่างคล่องแคล่วตามหลักสูตรการพยาบาลของสถาบัน ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ ████ ไม่มีความสามารถด้านนี้อีกต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้างของเหลวแบบเดิมขึ้นมาอีกรอบก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้คาดว่ามันเป็นมารตการฉุกเฉินเฉพาะตัวของวัตถุเพื่อป้องกันตัววัตถุเอง

ภาคผนวกที่ [SCP-294ac]: ดร.████ ป้อนคำว่า "เรื่องราวทั้งชีวิต" วัตถุได้เริ่มส่งเสียงออกมาพร้อมกับส่ายอย่างรุนแรงเป็นเวลา 3 นาทีก่อนจะจ่ายสารสีดำเข้มและมีลักษณะข้นหนืดออกมา เมื่อดื่มเข้าไป ดร.████ ได้ยืนยันว่าเขาจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาทั้งหมดได้ เมื่อทำการทดลอง ดร.████ กลับเข้าไปที่ออฟฟิสและกลับมาใน 48 ชั่วโมงพร้อมกับชีวประวัติของเขาความยาว 538 หน้ากระดาษ

ภาคผนวกที่ [SCP-294ad]: นักวิจัยได้ลองพิมพ์คำว่า "เซอร์ไพรส์ฉันสิ" วัตถุจ่ายแก้วทึบพร้อมกับน้ำธรรมดา หลังจากนั้นไม่นานจู่ๆน้ำก็ร้อนขึ้นด้วยตัวเองด้วยอุณหภูมิประมาณ 200 องศสเซลเซียส เมื่อผู้แก้วถือสั่น น้ำก็ระเหยเป็นไอทันทีและกระจายน้ำเดือดออกเป็นระยะ 2 เมตร

ภาคผนวกที่ [SCP-294af]: นักวิจัยป้อนคำว่า "เลือดของพระเยซู" วัตถุได้สั่นและแสดงวลีบนหน้าจอว่า "Hic est enim Calix Sánguinis mei" และจ่ายถ้วยกระดาษใบหนึ่งพร้อมกับไวน์องุ่นประมาณ 0.21 ลิตร

ภาคผนวกที่ [SCP-294ag]: นักวิจัยป้อนคำว่า "เลือดของสไมโลดอน'',"เลือดของนกพิราบสื่อสาร" และ "เลือดของโทมัส เจฟเฟอร์สัน" วัตถุแสดงคำว่า "จ่ายไม่ได้" ติดกัน 3 ครั้ง

ภาคผนวกที่ [SCP-294ah]: ได้มีการนำคำแนะนำเกี่ยวกับคำที่จะป้อนให้วัตถุแก่คลาส-D ผู้ที่มีไอคิว 99 และมีความสงสัยต่ำ คลาส-Dได้พิมพ์คำว่า "เลือดของ canis lupus" วัตถุได้จ่ายเลือดออกมา 1 ถ้วยซึ่งยืนยันได้ว่ามันคือเลือดของหมาป่า ต่อมาพิมพ์คำว่า "น้ำลายของ equus ferus caballus" และได้รับ ของเหลว 1 ถ้วยพร้อมยืนยันได้ว่าคือน้ำลายของม้า ต่อมาพิมพ์คำว่า "ปัสสาวะของ phascolarctos cinereus " และได้รับของเหลว 1 ถ้วย สามารถยืนยันได้ว่ามันคือปัสสาวะของหมีโคล่าและพิมพ์คำว่า " น้ำไขสันหลังของ phoberomys pattersoni" และได้รับสารจำนวนหนึ่งขณะนี้สารอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งPhoberomys Pattersoni ได้สุญพันธ์ไปในระหว่างปลายยุคไมโอซีนประมาณ 8 ล้านปัีก่อน

ภาคผนวกที่ [SCP-294ai]: ดร.คิง ป้อนคำว่า "ตัวนำยิ่งยวดในอุณภูมิห้อง" และได้รับน้ำแอปเปิ้ลพร้อมเมล็ดลอยอยู่ 1 ถ้วย

[การทดสอบอื่นๆกับ SCP-294 รออนุมัติ]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License