SCP-293
116014001_94d2044dc3.jpg
"นายพาสปอต" - วัตถุ SCP-293 ที่ได้รับผลกระทบ หลังจากเก็บกู้จากเจ้าของที่ฆ่าตัวตาย

วัตถุ# SCP-293

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: รายการใดที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293 จะถูกเก็บเอาไว้ในภาชนะทึบแสง และปิดผนึกเก็บเอาไว้เมื่อไม่ได้มีการทดสอบ รายการใดที่พบว่ามีผลกระทบต่อบุคลากร หรือวัตถุที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการทดสอบจะถูกทำลายโดยทันที
กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดความผิดปกติจากผลของ SCP-293 รายการที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องแจ้งไปยังศูยน์บัญชาการกองทัพโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บุคคลที่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับรายการที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293 จะต้องทำใน 30 นาทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ละครั้ง รวมถึงการจัดการทางกายภาพ การเฝ้าสังเกตการณ์ (ทั้งทางกายภาพ และทางกล้อง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ) การทดสอบ และกิจกรรมอื่น ๆ กับ SCP-293 ที่ได้รับผลกระทบ

บุคลากรที่ทำงานกับ SCP-293 ที่ได้รับผลกระทบนั้น จะต้องถูกส่งไปประเมินสภาพจิตอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์ ในสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์ และขยายเวลาไปเป็นสามสัปดาห์หลังจากที่ได้สิ้นสุดการมีปฏิสัมพันธ์แล้ว
บุคลากรทุกคนจะต้องถูกส่งตัวไปทดสอบเพิ่มเติมใดๆ ตามคำสั่งของหัวหน้าไซต์ บุคคลใดที่พบว่าได้รับผลกระทบจาก SCP-293 จะถูกนำตัวไปกักกัน และหากเกิดความผิดปกติจะถูกกำจัดโดยทันที

รายการใดที่ใช้ทำงานกับ SCP-293 แล้วได้รับผลกระทบจะถูกทำลายหลังจากนั้นในหนึ่งสัปดาห์

item%20178.jpg
วัตถุ# 103-293 : ที่เก็บกู้ได้จากการล้มเหลวในการกักกัน SCP-293

รายละเอียด: ในปัจจุบัน SCP-293 อยู่ในรูปแบบของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตน คำถามที่ถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่ามีหน่วยงานลับอยู่เบื้องหลัง SCP-293 ในแง่ของการตอบสนองต่อรายการ; อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีมูลความจริง
SCP-293 คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และตรวจพบมากที่สุดในกรณีที่มีการรบกวนโสตประสาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นปัญหาสัมคัญสำกรับการตรวจสอบ SCP-293 มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบรายการหรือบุคคลที่ได้รับ "เชื้อ" จาก SCP-293 โดยไม่มีการสังเกตในระยะยาว

SCP-293 เป็น "ข้อผูกมัด" มีลักษณะทางกายภาพ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รายการขนาดใหญ่อย่างเช่น รถยนต์ ต้นไม้ และอีกกรณีหนึ่งบ้านที่อยู่อาศัย และสิ่งที่ไม่รู้จัก
SCP-293 จะกระจายไปยังรายการใหม่หากพวกเขาปล่อยให้มัน (2 เมตรหรือน้อยกว่า) ใกล้ ๆ กับบ้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์
SCP-293 ไม่ได้ปรากฏว่าเป็น "ข้อผูกมัด" กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และผลกระทบจะปรากฏให้เห็นกับมนุษย์เท่านั้น ไม่มีใครรู้ว่า SCP-293 แพร่กระจายไปยังรายการชิ้นใหม่หรือสิ่งที่เป็นเกณฑ์ของ "ข้อผูกมัด" ได้ยังไง แต่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นของ "พันธะ" สำหรับรายการที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย/เคลื่อนย้ายด้วยมือของมนุษย์

ผลกระทบที่เกิดจาก SCP-293 จะกลายมาเป็นความหมกมุ่นกับรายการที่เป็น "ข้อผูกมัด" จากการสังเกตดูเหมือนว่ากระบวนการนี้จะเร่งขึ้น และการติดต่อทางกายภาพกับรายการอื่นที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293 รายการจะถูกนำออก และเป็นที่ต่อต้านต่อสังคม และเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับทุกคนที่พยายามจะสัมผัส หรือกำจัดมันทิ้ง
การกระทำนี้จะจะนำไปสู่การที่รายการถูกนำไปใช้เพื่อการ "ปกครอง" และทำกับมันราวกับว่ามันไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิต ความพยายามที่จะขัดขวางสิ่งเหล่านี้หรือเห็นว่ามันไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เกิดความกลัวที่รุนแรง ซึมเศร้า หรือโกรธ ที่กินระยะเวลานาน

ในหลายกรณีความครอบงำ และวัฏจักรพิธีกรรมของ SCP-293 ได้เติบโตจนถึงจุดที่ไม่สามารถเป็นปกติได้อีก จำเป็นต้องมีการติดต่อกับรายการที่ถูกผูกมัดโดย SCP-293 รายการจะแสดงเครื่องหมาย และข้อบกพร่องของการกระทำที่เรียบง่าย เช่น การทำอาหาร ความสะอาด หรือการนอน ใน 22% ของกรณีที่ไม่ได้เป็นอยู่ในการปกครองของ SCP-293 อาจจะมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล สร้างความเสียหาย และเชื่อว่าพวกเขาถูกสั่งให้ทำแบบนั้น ไม่ว่าจะทางใจ และการเสื่อมทางกายภาพ ทั้งสองอย่างนี้มักจะเกี่ยวข้องกับความตาย

ความพยายามที่จะถอนรายการออกจากวัตถุจะทำให้เกิดความรุนแรง หวาดกลัว ตีโพยตีพาย หรือหนึ่งในปัญหาทางจิตอื่น ๆ อีกมากมาย เกิดขึ้นเป็น "ครั้งคราว" ยังคงไม่มีที่สิ้นสุด ยกเว้นจะได้รายการกลับคืนมา หรือต้องใช้เวลาหลายเดือน วัตถุจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลอื่นที่มีรายการแบบเดียวกัน วัตถุมักจะฆ่าตัวตายภายหลังจากที่ถูกแยกออกจากรายกายในอีกหลายวัน หรือเกิดความสูบเสียกับรายการอื่นที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293

ปัจจุบันสถาบันได้มีรายการที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293 จำนวน 182 รายการที่ได้ถูกจัดเก็บเอาไว้ มันเป็นที่รู้กันว่า ณ เวลานี้อาจมีหลายรายการทั่วทั้งโลกที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-293 และหลายคำถามได้ถูกหยิบยกขึ้นไปเป็น SCP-293 และความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้หลายรายการของ SCP อื่น ๆ และพฤติกรรมบางอย่างของฆาตรกรต่อเนื่อง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License