SCP-291-TH
rating: +17+x
scp-291-th.jpg

ต้นไม้ที่เป็น SCP-291-TH

วัตถุ# SCP-291-TH

ระดับ: Keter Neutralized

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องด้วยผลกระทบของ SCP-291-TH จึงไม่สามารถเคลื่อนย้านออกจากพื้นที่เดิมได้ ทางสถาบันจึงได้มีคำสั่งให้สร้างกำแพงที่ทำจากอิฐ(ดิน)และหิน สูง 40 เมตร ปิดล้อมรอบเป็นวงกลมเอาไว้ โดยให้ห่างจาก SCP-291-TH ประมาณ 1 กม. และกำหนดให้เป็น Armed Bio-Containment Area-██ บริเวณกำแพงด้านในจะมีการติดตั้งท่อพ่นไฟ และท่อพ่นสารเคมีประเภท Glyphosate ที่มีความเข้มข้นสูง เอาไว้เป็นระยะ ๆ ตลอดแนวกำแพง

เมื่อใดก็ตามที่ SCP-291-TH ได้เข้ามาใกล้กับกำแพงในระยะ 6 เมตร เครื่องพ่นไฟและพ่นสารพิษจะทำงานโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 10 นาที หรือจนกว่าจะถูกกำจัด นอกจากนั้นแล้วจะมีการส่งทีมกวาดล้างเข้าไปภายในพื้นที่กักกัน เพื่อทำการลดปริมาณของ SCP-291-TH หากว่า SCP-291-TH มีจำนวนมากจนถึงระดับที่อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลได้

การวิจัยใด ๆ ถูกระงับอย่างถาวร สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-291-TH จะถูกกำจัดด้วยวิธีเผา และราดด้วยสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าพืช โดยไม่มีการฟื้นฟูใด ๆ

การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยจะทำโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในพื้นที่ และจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่กักกันโดยใช้เฮลิคลปเตอร์บินตรวจอยู่เหนือ SCP-291-TH ทุกสัปดาห์

รายละเอียด: SCP-291-TH มีลักษณะเป็นกลุ่มของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในสกุล Bombax ลำต้นที่โตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 30-40 เมตร มีกิ่งก้านสาขามากมาย และมีหนามแหลมอยู่ตามลำต้น

SCP-291-TH มีจำนวนประมาณ 40-50 ต้น ภายในพื้นที่ขนาด 3 ตร.กม. และมีทีท่าว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีอัตราการเพิ่มจำนวนอยู่ที่ 10 ต้นที่โตเต็มที่ภายในระยะเวลา 24 เดือน และ SCP-291-TH สามารถเคลื่อนที่ไปบนผืนดินได้ประมาณ 5 ซม.ต่อวันด้วยวิธีการที่ไม่รู้จัก

สิ่งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ได้สัมผัสกับ SCP-291-TH จะทำให้เกิดตุ่มที่คล้ายกับตาปลาขึ้นมาตรงบริเวณที่มีการสัมผัส และจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของวัตถุจนทั่วภายในเวลา 12 ชม. ก่อนที่ตุ่มจะเปลี่ยนมาเป็นการงอกของสิ่งที่เหมือนกับหนามของ SCP-291-TH วิธีการนี้ทรมานมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสูญเสียอวัยวะสำคัญ ๆ เช่น ลูกตา และอวัยวะภายในถูกทำลาย เนื่องจากการงอกที่เกิดขึ้นด้านใน และเสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน 20 ชม. การสัมผัสกับวัตถุที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในภายหลัง

SCP-291-TH ถูกค้นพบที่ █████████, ประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ก่อนที่ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในเขตอนุรักษ์กลายสภาพเป็นหนาม และตายลง และยังมีนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ ได้รับผลกระทบ และเสียชีวิตไปเป็นจำนวน ███ คน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ [ข้อมูลถูกลบ]

นอกจากนั้นแล้วยังทำให้ได้ค้นพบว่าส่วนที่เป็นดินหรือหินหรือบริเวณใดก็ตามที่มีส่วนประกอบของสองอย่างนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก SCP-291-TH

ภาคผนวก-1: เอเย่นเด███████ ได้รับผลกระทบจาก SCP-291-TH ที่บริเวณฝ่ามือข้างขวาได้ปรากฏตุ่มที่คล้ายกับตาปลาขึ้นมา เอเย่นเด███████ ได้ถูกนำตัวไปกักกันโรคภายในห้องขังเดียวสำหรับการเฝ้าสังเกตการณ์ที่ตั้งอยู่กลางผืนป่าทันที หลังจากผ่านไป 12 ชม. ตุ่มตาปลาได้แพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ สิ่งของที่อยู่ภายในห้อง และกำแพงกับผนังของห้องที่เป็นพลาสติกก็มีตุ่มตาปลาปรากฏขึ้นมา

เอเย่นเด███████ ได้เสียชีวิตหลังจากผ่านไป 15 ชม. มีของเหลวไหลออกมาจากทวารทั้งห้า และมีส่วนที่เป็หนามทิ่มแทงออกมาจากหน้าอกของเขา และภายนอกถูกปกคลุมไปด้วยหนามของ SCP-291-TH

ภายในเวลา 24 ชม. ห้องทั้งห้องได้กลายสภาพเป็นหนามทั้งหมดทั้งด้านในและด้านนอก ห้องกักกันโรคได้ถูกเผาทำลาย ราดด้วยกรด และสารเคมีโดยไม่ให้เหลือแม้แต่ซาก

ภาคผนวก-2: วันที่ ██-██-2014 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นท่ามกลาง SCP-291-TH คาดว่ามีสาเหตุมาจากความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงถึง 39 องศาฯ กิ่งไม้ของ SCP-291-TH อาจเกิดการเสียดสีกันจนก่อให้เกิดประกายไฟและลุกลามไปอย่างรวจเร็ว ทำให้กำแพงดินบางส่วนในเอเรียพังทลายลงมา ไฟได้ไหม้อยู่เป็นเวลา 5 ชม. ก่อนจะค่อยๆดับลง ทางสถาบันไม่มีมาตรการรับมือกับเหตุไฟไหม้หากเกิดไฟไหม้กับ SCP-291 เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มาก SCP-291-TH ไม่ได้ทนต่อไฟทำให้พวกมันตายทั้งหมด (ดู เหตุการณ์ 291-██-██-2014)

SCP-291-TH จึงถูกจัดให้เป็น Neutralized

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License