SCP-2771
DisneyPoint.jpg

สัญลักษณ์การชี้ที่ถูกต้องตามขั้นตอน 366-Tutella.

วัตถุ #: SCP-2771

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้จัดบุคลากรติดอาวุธอย่างน้อย 15 นายที่ผ่านการฝึกอบรม “ขั้นตอน 366-Tutella .ประจำการในพื้นที่ในระยะใกล้กับ SCP-2771 ตลอดเวลา. หาก SCP-2771-1 ปรากฏขึ้นในบริเวณอื่นของสถาบันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องชี้เป้าหมายไปที่ตำแหน่งของพื้นที่- 2771 บนแผนที่ จนกว่าพวกวัตถุจะหายไป

รายละเอียด: SCP-2771 เป็นปรากฏการณ์ที่มักปรากฎกับสถานที่ลับของสถาบัน กลุ่มของ SCP-2771-1 พยายามที่จะลักพาตัวบุคคลากรติดอาวุธของสถาบัน หากเจ้าหน้าที่ขัดขืน, ทำการขัดขวางมิให้ SCP-2771-1 ลักพาตัวเจ้าหน้าที่สถาบันหรือพยายามจับกุม SCP-2771-1 ส่งผลให้วัตถุปรากฏตัวเพิ่มขึ้นในสถานที่นั้นๆและในสถานที่ของสถาบันอื่นๆอีกด้วย

โดยทั่วไป SCP-2771-1 คือ สิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ซึ่งไม่พบความผิดปกติใดๆ วัตถุจะสวมเครื่องแบบซึ่งถูกตัดเย็บอย่างหยาบๆคล้ายกับเครื่องแบบทางยุทธวิธีสีเขียว. SCP-2771-1 สื่อสารด้วยการชี้นิ้วชี้และนิ้วกลาง หรือเปล่งเสียงที่บ่งบอกถึงความรำคาญ, ความข้องใจ หรือ ไม่ไว้ใจ

SCP-2771-1 จะพยายามทำให้เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ของสถาบันให้เหมือนกับเครื่องแบบของวัตถุ โดยใช้ ชอล์ก, สี และ ผ้ากระสอบ. จากนั้นวัตถุจะเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ของสถาบันโดยวิธีการที่ไม่รู้จักไปยัง SCP-2771-2

SCP-2771-2 เป็นพื้นที่ทะเลที่มีด่านตรวจและมีลักษณะถนนที่เป็นลูกรัง,คดเคี้ยวและเป็นลูกคลื่น. เจ้าหน้าที่ที่ถูกลักพาตัวจะถูกบังคับนั่งภายในด่านตรวจและพบกับ ”นักเดินทาง”เป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง ก่อนจะถูกส่งกลับไปยังสถานที่ที่ถูกลักพาตัว

หากเจ้าหน้าที่ที่ถูกลักพาตัวนั้นมีปฎิสัมพันธ์กับนักเดินทางด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลัก “ขั้นตอน 366-Tutella” ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลักพาตัว ถูกไล่ออกและถูกพาตัวกลับมาโดย SCP-2771-1 ที่แสดงท่าที่ไม่พอใจ และ SCP-2771-1 จะเริ่มลักพาตัวเจ้าหน้าที่สถาบันคนอื่นที่อยู่บริเวณรอบๆนั้น หากเกิดผิดพลาดระหว่างมีปฎิสัมพันธ์กับนักเดินทาง แต่ทว่าอยู่ในระหว่างกระทำ “ขั้นตอน 366-Tutella” ไม่ทำให้ถูกส่งกลับทันที

ขั้นตอน 366-Tutella

บุคลากรที่ถูกลักภาตัวและถูกบังคับให้ภายในด่านตรวจของ SCP-2771-2 จะต้องอยู่ในด่านตรวจจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกมา. “นักเดินทาง” นั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และมักจะผ่านมาเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่จะเริ่มนั่งตรงหน้าและยื่นชื้นส่วนกล้ามเนื้อให้. การปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องนั้นแสดงไว้ด่านล่าง. การชี้ทิศทางควรใช้ชี้นิ้วและนิ้วกลางทับในลักษณะคู่กันและชี้ไปยังทิศทางต่างๆ ,วางนิ้วโป้งทับนิ้วก้อยและขดนิ้วก้อย. และให้รายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกบันทึกหลังจากถูกบังคับให้ออกทันที

หากนักเดินทางกระทำ ให้ตอบสนองด้วยการ ผลลัพธ์
ยื่นบัตรประจำตัวที่มีรูป กัดและกินบัตรประจำตัวส่วนหนึ่ง, ห่อส่วนที่เหลือด้วยฟอยล์, และส่งคืนให้นักเดินทาง ผ่านสู่คนถัดไป. เจ้าหน้าที่ระบุว่าบัตรประจำตัว “กรอบ” และ “ขม”
แสดงเงินตราสกุลต่างๆให้1 เลื่อนเงินไปใต้ต้นแขน, จากนั้นชี้ไปที่ทางบนถนน ผ่านสู่คนถัดไป. SCP-2771-1 จะแบ่งเงินอย่างเท่าๆกันกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกลักพาตัว
แสดงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับนักเดินทาง จ้องไปที่นักเดินทางและมองหาความคล้ายคลึงกันประมาณ 15 วินาทีจากนั้นส่งคืนวัตถุและชี้ไปที่ทางบนถนน ผ่านสู่คนถัดไป.
นักเดินทางเริ่มฉีกผิวหน้าของตนเองจากเปลือกตาด้านล่าง แสดงความไม่พอใจโดยไม่ใช้เสียง, จากนั้นชี้ไปที่ทางบนถนน ผ่านสู่คนถัดไป.
นักเดินทางเคลื่อนเข้ามา พร้อมยกถาดอาหารหรือเครื่องแก้วขึ้น เลียนิ้วและถูขอบถาดอาหารหรือเครื่องแก้ว. หากนักเดินทางไม่ตอบสนอง ให้แสดงอาการข้องใจโดยไม่ใช้เสียง, จากนั้นชี้ไปที่ทางบนถนน ผ่านสู่คนถัดไป.
ยิ้ม โจมตีนักเดินทางด้วยปืนพก ถนนบน SCP-2771-2 จะขยายออกเป็นเกลียวและกลืนกินนักเดินทางที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต. ผ่านสู่คนถัดไป
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License