SCP-275

วัตถุ# SCP-275

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุจะต้องถูกกักกันไว้ ณ ห้องขังใต้ดินขนาด 6 เมตร x 6 เมตร (20 ฟุต x 20 ฟุต) โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะลิฟท์แบบแขวนเหนือหัวเท่านั้น SCP-275 ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบอำนวยความสะดวกใดๆที่อยู่ในสถาบันได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภับอย่างน้อย 2 คนจะต้องประกบติดวัตถุโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องพกแก็สยาสลบติดตัวทุกครั้ง

ห้ามบุคคลากรทุกคนช่วยเหลือ SCP-275 ในการทำรัายตัวเองเด็ดขาดหรือช่วยในการกระทำที่จะทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างได้รับอันตรายไปด้วย นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับ 4 เท่านั้น

สิ่งที่ร้องขอ:

 • พรมสำหรับสวดมนต์(อนุมัติ)
 • คัมภีร์อัลกุรอ่านหนึ่งเล่ม (อนุมัติ)
 • อาหารอิสลาม (อนุมัติ)
 • ไปแสวงบุญที่นครเมกกะ (ไม่อนุมัติ)
 • พริกในทุกๆ วันที่มีค่าความเผ็ดน้อยไม่น้อยกว่า 1,000,000 สกอลวิล(การได้รับการอนุมัตินั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ดี )
 • ตัดผมตามปกติ (อนุมัติ)
 • ทำร้ายร่างกายด้วยถ่านร้อน (ไม่อนุมัติ)
 • ขอใหัเจ้าหน้าที่เฆี่ยนเธอ (ไม่อนุมัติ)
 • ขอให้เจ้าหน้าที่แทงเธอด้วยมีด (ไม่อนุมัติ)
 • ขอให้เจ้าหน้าที่ตีด้วยของแข็ง (ไม่อนุมัติ)
 • ขอให้เจ้าหน้าที่ยิงเธอ (ไม่อนุมัติ)
 • ขอให้เจ้าหน้าที่ช็อตเธอด้วยไฟฟ้า (ไม่อนุมัติ)
 • ขอให้เจ้าหน้าที่เผาเธอ (ไม่อนุมัติ)

รายละเอียด: SCP-275 คือผู้หญิงที่ไม่มีวิธีการใดที่สถาบันจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเธอได้ SCP-275 อ้างว่าเธอถือกำเนิดในตะวันออกลาง เกิดและเติบโตในช่วงที่อาณาจักรออตโตมันเข้าครอบครอง โดยเด็กกำพร้าเร่ร่อนไม่มีและความทรงจำก่อนหน้าที่เธอจะอายุได้ 10 ปี ตัวอย่างอ้างว่ามีอายุร้อยหกสิบแปด (168) ปี แม้ว่าเธอจะดูเหมือนคนอายุสามสิบก็ตาม ตัวอย่างสูง 1.63 เมตร (5 ฟุต 4 นิ้ว) และหนัก 190 กก. (419 ปอนด์) รูปร่างของ SCP-275 นั้นสมส่วนและสุขภาพดี ผมและตาสีน้ำตาล พูดภาษาของพวกตะวันออกกลางได้อย่างคล่องแคล่วและภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย

SCP-275 มีการกินและนอนหลับเป็นปกติแบบมนุษย์ทั่วไป อย่างไรก็ตามร่างกายของเธอสามารถทนต่อการบาดเจ็บทางร่างกายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือใช้อุณหภูมิที่สูงมากก็ตาม โดย SCP-275 จำได้ว่า เนื้อของเธอไม่เคยมีความเสียหายใด ๆ และผิวของเธอไม่เคยถูกเจาะหรือมีรอยขีดข่วนใดๆ เลย

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าสสารส่วนใหญ่ในร่างกายของ SCP-275 นั้นประกอบไปด้วยสสารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทั่วไป แต่สถาบันชื่อว่าสสารที่เป็นองค์ประกอบนั้นถูกแทนที่ด้วยสสารที่มีความแข็งแรงมากกว่า ในขณะที่ผิวหนังของ SCP-275 นั้นประกอบไปด้วยสสารที่เป็นโลหะหนักหลายจำนวน ปัจจุบันสถาบันไม่สามารถเก็บตัวอย่างของเนื้อเยื่อจากวัตถุได้อันเนื่องมาจากผิวที่ไม่สามารถเจาะทะลุได้

สถาบันได้ทำการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ผิวหนังของ SCP-275 แต่ไม่เป็นผล อันเนื่องมาจากผิวหนังของวัตถุนั้นพบสสารที่ทำให้คลื่นวิทยุไม่สามารถผ่านไปได้ เป็นเหตุให้สถาบันไม่สามารถมองเห็นภายในได้และยังป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีอีกด้วย ผลการทดลองจากเซลล์ที่มาจาก ปัสสาวะ,ของเสีย และเลือดประจำเดือนนั้น พบว่าเซลล์เหล่าประกอบไปด้วยพอลลิเมอร์ชนิดแข็ง โดยที่จำนวนของพอลลิเมอร์นั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งที่นำของเสียเหล่านั้นมาทดลอง

ความผิดปกติที่ "ไม่สามารถทำลายได้" นั้นยังส่งผลต่อทุกส่วนประกอบภายนอกของเธอด้วย อย่างเช่น ผมและเล็บ วัตถุระบุว่าผมและเล็กของเธอนั้นไม่ถูกตัดมาตั้งแต่อายุ 14 สถาบันจึงต้องจัดให้มีการตัดผมและเล็บสัปดาห์ละครั้งด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ขนาด ███-วัตต์ ส่วนเล็บเท้าและมือให้ใช้ดครื่องเจียระไนแบบหักมุมในการตัด

สภาพร่างกายของเธอนั้นมีอัตราเจริญเติบโตช้ากว่ามนุษย์ทั่วไปถึง 1 ใน 4 ของอายุมนุษย์ คาดว่ามาจากสภาพร่างการภายนอกนั้นปกคลุมไปด้วยสสารที่กล่าวไว้ข้างต้น และความหนาแน่นของมัน ช่วงประจำเดือนของเธอนั้นมีระยะเวลา 6 เดือนต่อครั้ง โดยการเกิดประจำเดือนของเธอนั้นจะมีระยะเวลา 3-4 สัปดาห์

สภาพจิตใจของ SCP-275 ได้รับการอธิบายโดย ดร.กลาส ว่าเธอมีความ"กังวล"เป็นอย่างมาก เพราะสภาพที่ผิดปกติของเธอทำให้เธอไม่สามารถรับความรู้สึกทางกายภาพเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้ โดยเธอได้สร้างพฤติกรรมทำร้ายตนเองเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกดังกล่าว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License