SCP-271
infectiousinscription.jpg
SCP-271

วัตถุ# SCP-271

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้เก็บ SCP-271 ไว้ในหน่วยกักกัน !12 ที่ ███ █ █████ ████████████████████ ██ ████ ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยวางไว้บนแท่นหินสูงหนึ่งเมตร (SCP-271-01) โดยอยู่ในทรงกลมกลวงทำจากแก้วผสมเหล็กหนา 5 ซม. ซึ่งมีน้ำอยู่เต็ม ให้ติดตั้งแม่เหล็กถาวรนีโอไดเนียม-████████ ไว้รอบๆห้อง (ขนาดมาตรฐาน) เพื่อใช้ดึงให้ทรงกลมนั้นลอยอยู่กลางอากาศและขับไล่ผู้บุกรุก ห้องนี้จะเสริมด้วยไพโรลิติคคาร์บอนเพื่อให้สนามแม่เหล็กคงอยู่แต่ในห้อง ประตูห้องนั้นไม่มียามเฝ้าและปลอมเป็นตู้เก็บของภารโรงธรรมดา โดยล็อกไว้ด้วยแผงใส่รหัสที่ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆซึ่งอยู่บนกำแพงห่างออกไปที่อีกมุมของทางเดินและดูเหมือนแผงปรับอุณหภูมิ ดร.Vg จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน การวิจัยทั้งหมดให้จำกัดเพียงการสังเกตการเท่านั้นจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่น หากมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะใช้การบังคับจากระยะไกลทำให้ทรงกลมแก้วนั้นแตกออกเพื่อให้เก็บกลับมาได้ง่าย

รายละเอียด: SCP-271 เป็นแผ่นกลมขนาดเล็กทำจากวัสดุไม่ทราบชนิดแต่มีลักษณะแบบโลหะ มีความกว้างมากกว่า 4 ซม.เล็กน้อยและมีรอยสลักเป็นสัญลักษณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นอักขระที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่ก็ได้ สัญลักษณ์เหล่านี้จะแพร่ระบาดไปสู่สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะค่อยๆปรากฏเหมือนถูกสิ่งที่มองไม่เห็นสลักลงไปบนพื้นผิว มันสามารถเล็ดลอดออกไปทางรูไม่ว่าจะมีขนาดเล็กแค่ไหนก็ได้ แต่ไม่สามารถผ่านของเหลวที่ไม่เป็นไอได้ สิ่งที่มีสัญลักษณ์นั้นอยู่เป็นเวลานานพอสมควรก็จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างในระดับโมเลกุลไปเป็นวัสดุแบบเดียวกับ SCP กระบวนการสลักและแข็งตัวนั้นทำให้สิ่งมีชีวิตเจ็บปวดมาก ทางเดียวที่จะเอาสัญลักษณ์นั้นออกได้ก็คือการทำลายวัตถุทิ้ง ซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจทำกับ SCP-271 เองได้

ในตอนนี้นั้น ทั้ง SCP-271 และ SCP-271-01 มีสัญลักษณ์หุ้มอยู่ทั่ว และดูเหมือนจะ "แหวกว่าย" อยู่เล็กน้อย ดร.Vg และผู้สังเกตการณ์คนอื่นๆอธิบายว่ามันดู "เหมือนคลื่นความร้อนที่อยู่ไกลๆ" หรือ "เหมือนจะไม่ได้อยู่ตรงนั้น" สัญลักษณ์พวกนั้นยังดูเหมือนจะมีการแตกตัวด้วย การศึกษาด้วยอุปกรณ์เพิ่มการมองเห็นทำให้พบว่ามันมีสัญลักษณ์ขนาดเล็กมากอยู่ภายในและรอบๆรอยสลักบนวัตถุทั้งสอง

SCP-271 เดิมเป็น SCP ที่ไม่รู้จักซึ่งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ 12 เก็บมาจากวิหารของศาสนจักรแห่งเทพผู้แตกหักเมื่อเร็วๆนี้ในตอนที่ [ข้อมูลปกปิด] มันเคยถูกเก็บไว้ในห้องของมันเอง โดยมีเอกสารระบุว่าให้เก็บผนึกไว้กว่าจะ "พร้อมที่จะทำการรวมตัว" เอกสารที่เก็บมาพร้อมกันนั้นยังระบุว่า [ข้อมูลปกปิด] ฐานตั้งของมันนั้นเป็นของเดิม ตามที่มีเขียนไว้อย่างละเอียดในห้องที่เคยใช้เก็บมัน ส่วนวิหารถูกทำลายทิ้ง แต่หลังจากที่ถูกศัตรูโจมตีตอบโต้อย่างต่อเนื่อง สมาชิกที่เหลือรอดของ MATF-12 จึงจำต้อง [ข้อมูลปกปิด] ตอนนี้สามารถทำการสื่อสารได้อีกครั้ง แต่ด้วยลักษณะของ SCP และศัตรูที่ตามหามันอยู่ทำให้ไม่สามารถเก็บมันกลับมาได้โดยง่าย จึงตัดสินใจว่าการซ่อน SCP-271 ไว้โดยเรียกได้ว่าไร้การป้องกันนั้นน่าจะดีกว่าการดำเนินภารกิจเก็บกู้อันสิ้นเปลือง MATF-12 ได้รับคำสั่งให้ปรับตนเองเป็น CU-!12 (เครื่องหมายอัศเจรีย์นั้นระบุถึงตำแหน่งที่อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัยของสถาบัน)

ภาคผนวก: ห้ามนำ SCP-271 เข้าไปในบริเวณที่มี SCP-882 อยู่อย่างเด็ดขาด

ประกาศเตือนภัย: ข้อมูลจากแหล่งข่าวแฝงตัวที่อื่นระบุว่า ณ วันที่ ██-██-████นั้นศาสนจักรรู้เรื่องของ CU-!12 และที่ที่ใช้เก็บ SCP-271 แล้ว และได้เตรียมการโจมตีอย่างฉับพลัน เราต้องทำทุกวิธีเพื่อไม่ให้ SCP-271 ตกไปอยู่ในมือของศัตรูโดยเด็ดขาด CU-!12 ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังและเตรียมการอพยพแล้ว และทีมเก็บกู้ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีตามการกำกับของเจ้าหน้าที่ดูปองต์ รายงานที่ละเอียดกว่านี้จะตามมาในภายหลัง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License