SCP-269-TH
rating: +15+x
ภาพการผ่าตัดของ D-97851 ขณะถูก SCP-269 ครองร่างถูกลบโดย O5-██

วัตถุ# SCP-269-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-269-TH จะถูกเก็บไว้ในถังสีน้ำเงินขนาด 20 ลิตร โดยมีสารละลายแอลกอฮอล์ อยู่ 3 ใน 4 ของถัง และตัวถังจะถูกเก็บไว้ที่ไบโอไซต์-7 ห้อง B3 โดยจะต้องมีการเปลี่ยนสารละลายแอลกอฮอล์ใหม่ทุกๆเดือนโดยบุคลากรระดับ 3 ขึ้นไป และจะต้องสวมหน้ากากและชุดป้องกันที่ทางองค์กรได้จัดไว้ให้ เมื่อต้องเข้าห้อง B3

หาก SCP-269-TH ได้หลุดออกมาจากถัง ให้ใช้บุคลากรระดับ 3 ขึ้นไป เข้าไปในห้อง B3 ทางเพดาน และจัดเก็บ SCP-269-TH โดยให้บุคลากรที่ทำการจัดเก็บระมัดระวังเป็นพิเศษ หากพลาดถูก SCP-269-TH เจาะเข้าทางหน้ากาก ให้ทำการยิงบุคลากรคนๆนั้นได้ทันที ทางเพดานของห้อง B3

รายละเอียด: SCP-269-TH เป็นสิ่งมีชีวิตขนาด 3x6 เซนติเมตร มีลักษณะคล้ายเห็บ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ถูกค้นพบที่ชายหาด ในรัฐ█████ ประเทศ████ โดยเกิดเหตุพบปลาตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากน้ำ และพยายามเคลื่อนไหวบนทราย และไล่กัดผู้คนบนชายหาด โดยเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ ได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ทันเวลาและได้จับปลาตัวนั้นกลับมายังศูนย์วิจัย พร้อมให้ยาลบความทรงจำระดับ C แก่ผู้ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ

จากการทดลองของ ดร.███ ทำให้ทราบว่า ในตัวปลานั้นมี SCP-269-TH อาศัยอยู่ โดยตรวจพบปัจจัยทางสรีรวิทยาของตัวปลา พบว่า ดวงตามีลักษณะเหมือนปลาที่ตายแล้ว และลิ้นของปลาถูก SCP-269-TH กิน และที่สำคัญ พบว่า SCP-269-TH บริเวณหลังของมันจะปล่อยเส้นประสาท และโยงเข้าไปเกี่ยวพันในสมองของปลา ซึ่งต่อมาพบว่า SCP-269-TH สามารถควบคุมสมองของปลาได้

ภาคผนวก-1: การทดลองโดยใช้บุคลากร D-Class:

ส่ง D-97851 ไปยังห้องโถงที่มีการควบคุม SCP-269-TH ไว้อย่างแน่นหนา ดร.███ ได้พูดทางไมค์บอกให้ D-97851 ปล่อย SCP-269-TH ออกมาจากที่กักกัน SCP-269-TH กระโดดเข้าปากอย่างฉับพลัน D-97851 ล้มลง ดิ้นทุรนทุรายพยายามเอามือล้วงเข้าไปในปาก จนกระทั่ง D-97851 หมดสติ

10 นาที ต่อมาพบ D-97851 ลุกขึ้น พร้อมโบกมือ แล้วทำ โอเค ใส่ที่กล้องวงจรปิด ดร.███ เข้าไปยังห้องโถงเพื่อจะสนทนากับ D-97851

ดร.███ : คุณโอเคหรือเปล่า?

D-97851 : ผมสบายดี

ดร.███ : คุณชื่ออะไร

D-97851 : ผม ████ ██ ไง ดร. จำไม่ได้เหรอ คุณพาผมมายังที่นี่ เพื่อให้ผมได้กินคุณไง!!!

D-97851 ได้ถูกจนท.กำจัด และทำการเอา SCP-269-TH ออกจากร่าง

ภาคผนวก-2: ดร.███ ได้ทำการผ่าตัด D-97851 เพื่อวิจัย SCP-269-TH โดยพบว่า SCP-269-TH อยู่ในปากของ D-97851 ในสภาพที่ไม่มีลิ้น และเมื่อผ่าหลังของ D-97851 ก็พบว่ามีเส้นประสาทของ SCP-269-TH โยงไปทั่ว กระดูกสันหลัง และเมื่อผ่าทุกๆส่วนของร่างกาย พบว่า เส้นประสาทของ SCP-269-TH ได้โยงเกี่ยวพันในทุกๆส่วนของ D-97851

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License