SCP-268-JP
file0001121336470.jpg

SCP-268-JP-██

หมายเลข: SCP-268-JP

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: ให้ทำการสืบค้นและเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคคลซึ่งตรงกับเงื่อนไขของ SCP-268-JP-A จากทะเบียนบุคคลของผู้รักษากฏหมาย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และสถานพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทำการค้นหา SCP-268-JP หากว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องหายตัวไปอย่างน่าสงสัยและให้ทำการลบความทรงจำผู้ที่อาจเป็นพยานบุคคลใดๆเพื่อปกปิดเรื่องราว บุคลากรของสถาบันที่มีระดับ 1 ขึ้นไปทุกคนและตรงกับเงื่อนไขของ SCP-268-JP-A นั้น ไม่ว่าขณะนี้จะมีหน้าที่ใดๆจะต้องรับรู้เรื่องคุณสมบัติของวัตถุและตระหนักถึงลักษณะของมันและต้องรายงานถึงการเผชิญหน้าที่เป็นไปได้

SCP-268-JP ที่เก็บกู้มาได้นั้นให้เก็บแยกกันไว้ในกรงขนาด 0.8 x 2 x 0.5 เมตรซึ่งอยู่ในห้องกักกันของศูนย์-81██ ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ SCP-268-JP หากว่าสามารถยืนยันตัว SCP-268-JP-A ได้แล้ว ให้นำกรงที่ใช้เก็บอกจากห้องแล้วดำเนินการตามมาตรการหลังการสืบสวนที่วางไว้ ให้นำ SCP-268-JP ซึ่งเสียลักษณะผิดปกติไปแล้วออกจากห้องกักกันก่อนนำไปเก็บรักษาไว้ในลิ้นชักเก็บของภายในศูนย์

ในขณะนี้ ให้ดำเนินมาตรการวายร้าย-268เพื่อเป็นการตอบโต้วัตถุ

ลักษณะ: SCP-268-JP เป็นชุดหนังสือหุ้มปกหนังสีดำและไม่สามารถประเมินจำนวนหน้าได้ บนปกจะมีประโยคเดียวซึ่งเป็นชื่อหนังสือ ในขณะนี้ สถาบันมีหนังสือดังกล่าวเก็บไว้ทั้งหมด ███ เล่ม

SCP-268-JP จะปรากฏขึ้นต่อหน้า1ของ"บุคคลซึ่งเคยได้รับการช่วยชีวิตโดยผู้ที่ช่วยไว้นั้นได้เสียชีวิตเพราะการช่วยเหลือดังกล่าว" (ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือว่า SCP-268-JP-A ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากช่วยเหลือนั้นจะเรียกว่า SCP-268-JP-B) ในตอนที่มันปรากฏขึ้นนั้น SCP-268-JP จะเขียนชื่อไว้ว่า "มหากาพย์แห่ง[คำบรรยายแบบใส่อารมณ์ถึง SCP-268-JP-B]ผู้ช่วย[คำบรรยายแบบใส่อารมณ์ถึง SCP-268-JP-A]" นอกจากหน้าแรกๆซึ่งเป็นบทนำที่บรรยายว่า SCP-268-JP-A ได้ช่วยชีวิต SCP-268-JP-B ไว่อย่างไรแล้ว หน้าที่เหลือทั้งหมดจะว่างเปล่า ระยะเวลาที่ SCP-268-JP จะปรากฏขึ้นนั้นไม่แน่นอนนัก มีตั้งแต่ไม่กี่เดือนจึงถึงสองสามทศวรรษนับจากเหตุการณ์การช่วยชีวิต ซึ่งเมื่อรวมกับการที่มีบุคคลจำนวนมากซึ่งตรงตามเงื่อนไขของ SCP-268-JP-A แล้วทำให้การคาดการและหยุดยั้งวัตถุก่อนการทำงานเป็นไปได้ยากมาก

เมื่อ SCP-268-JP-A สัมผัสกับ SCP-268-JP ที่ปรากฏขึ้นนั้น SCP-268-JP-A จะหายตัวไปในทันที ซึ่งยังไม่ทราบว่า SCP-268-JP-A ไปอยู่ที่ใดในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นทุก 24 ชั่วโมงจะมีเนื้อหาใหม่เพิ่มขึ้นใน SCP-268-JP ครั้งละบท ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ หากว่า SCP-268-JP เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเกินกว่าระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเล่มใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่ ลักษณะนี้ทำให้การทำลายหรือเผาวัตถุไม่มีผลแต่อย่างใด

เนื้อหาของบทที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะเริ่มเหมือนกันหมด นั่นคือ SCP-268-JP-A ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและ SCP-268-JP-B จะต้องเลือกว่าจะเสี่ยงชีวิตช่วยหรือไม่ จนถึงตอนนี้ จากคำบรรยายดูเหมือนว่า SCP-268-JP-A จะมีรูปลักษณ์และความทรงจำของในขณะที่หายตัวไป และ SCP-268-JP-B ก็จะมีสภาพที่บริบูรณ์และรูปลักษณ์กับความทรงจำของตอนที่เสียชีวิต ถ้า SCP-268-JP-B เลือกทำการช่วยเหลือแล้ว การช่วยชีวิตนั้นจะประสพความสำเร็จเสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบใด และ SCP-268-JP-A จะรอดชีวิตในขณะที่ SCP-268-JP-B จะเสียชีวิตเสมอ บทนั้นจะจบลงด้วยการชมเชยการกระทำของ SCP-268-JP-B และวงจรนี้ก็จะดำเนินไปอีกครั้งในบทถัดไป โดยสถานการณ์วิกฤตนั้นจะแตกต่างจากบทก่อนหน้าและ SCP-268-JP-B ก็จะต้องเลือกว่าจะเสี่ยงชีวิตช่วยหรือไม่อีกครั้ง อนึ่ง จากพฤติกรรมที่แสดงผ่านคำบรรยายนั้นสามารถอนุมานได้ว่ามีเพียง SCP-268-JP-B เท่านั้นที่จะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในบทก่อนๆได้ ในเรื่องยังมีตัวละครอื่นๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ และผู้ชมดูเหตุการณ์ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเพียงแต่พูดถ้อยคำที่กำหนดไว้แล้วและทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถทำการสนทนาที่เป็นเรื่องราวได้

หลังจากระยะเวลาที่ไม่แน่นอนนับตั้งแต่ที่หายตัวไป SCP-268-JP-A ที่เสียชีวิตแล้วจากสาเหตุต่างๆกันก็จะปรากฏขึ้นใกล้กับ SCP-268-JP ถึงตอนนี้ บทที่เพิ่มเข้ามาใน SCP-268-JP จะเป็นบทสุดท้ายซึ่งบรรยายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ SCP-268-JP-B ยอมแพ้และ SCP-268-JP-A เสียชีวิตในลักษณะเดียวกับที่พบศพ หลังจากที่บรรยายการเสียชีวิตแล้ว เนื้อหาของบทนั้นก็จะจบลงโดยบอกว่า SCP-268-JP-B "หายไปในหมอก" ชื่อหนังสือบนปกก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคเดียวซึ่งเป็นการดูหมิ่น SCP-268-JP-B และ SCP-268-JP ก็จะสูญเสียลักษณะผิดปกติทั้งหมดไป

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ SCP-268-JP จะสัมผัสกับ SCP-268-JP-A จึงได้ดำเนินมาตรการวายร้าย-268 เพื่อให้สำนักพิมพ์ ███ซึ่งเป็นบริษัทหน้าฉากของสถาบันออกนิตยสารและเผยแพร่หรือจำหน่ายหนังสือซึ่งเลียนแบบรูปลักษณ์และชื่อของ SCP-268-JP เป็นระยะ ซึ่งในบทความมากมายนั้นจะยกตัวอย่างของบุคคลซึ่งเคยช่วยชีวิตผู้อื่นหรือได้รับการช่วยชีวิตจากผู้อื่น และบรรยายถึงคนเหล่านั้นเป็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และดูหมิ่นอย่างมาก ทำให้โดนฟ้องร้องมาแล้วทั่วประเทศ ในขณะนี้ สาธารณชนถือว่านิตยสารฉบับนี้เป็นสิ่งที่อื้อฉาวมากและพึงหลีกเลี่ยง ทำให้สามารถลดรายงานการปรากฏตัวของ SCP-268-JP ลงมาได้ประมาณ 15%

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License