SCP-2662

วัตถุ# SCP-2662

ระดับ: Euclid Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: การกักกันของ SCP-2662 จะมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปในห้องกักกันโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นหลัก เพื่อการนี้หน่วยเคลื่อนที่พิเศษ เทา-9 (บอดี้การ์ดของนักวิวาท) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันสถานที่กักกัน SCP-2662 และทำการติดตามศาสนาใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูชา SCP-2662 หน้าที่ของหน่วย เทา-9 คือการใช้วิธีการที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อต้องจัดการผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาติ จะได้รับอนุญาติให้สังหารได้ตามความจำเป็น สมาชิกทุกคนของหน่วย เทา-9 จะต้องได้รับการทดสอบทุกครึ่งปี เกี่ยวกับการได้รับอิทธิพลด้านการครอบงำจิตใจ

เนื่องจากการกักกันของ SCP-2662 นั้นเป็นไปตามความสมัครใจของตัวมันเอง ซึ่งในปัจจุบันถูกกักกันในห้องกักกันตัวตนรูปร่างมนุษย์ขนาดใหญ่พร้อมมาตรการความปลอดภัยสำหรับตัวตนรูปร่างมนุษย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามรายละเอียดในเอกสาร0998-KA นอกจากนี้ SCP-2662 ยังได้รับอนุญาตให้ได้สำเนา1ฉบับของหนังสือพิมพ์รายวันที่มันต้องการ คอมพิวเตอร์และสามารถร้องขอเกมคอมพิวเตอร์มูลค่ารวมไม่เกิน50ดอลลาร์สหรัฐทุกเดือน

รายละเอียด: SCP-2662เป็นตัวตนทีมีความสามารถในการครอบงำจิตใจ(cognitohazardous) มีส่วนสูงประมาณ4เมตรและหนัก200กิโลกรัม SCP-2662 มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ และมีรยางค์มอลลัสกา(muscular hydrostats)คล้ายหนวดของสัตว์ในลำดับชั้นเซฟาโลพอด(ปลาหมึก)จำนวน20เส้นติดอยู่บริเวณหลัง รยางค์เหล่านี้สามารถขยับได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้ SCP-2662 สามารถทำกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ถึง10อย่างในเวลาเดียวกัน

ความผิดปกติหลักของ SCP-2662 คือผลกระทบจากการพบเห็นตัวตนนั้นซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่นการอยู่ในห้องเดียวกันหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2662 ทุกวัน ตัวอย่างที่มีการพบเจอกับ SCP-2662 เป็นระยะเวลา6เดือนหรือนานกว่านั้นจะมีความเสี่ยงที่จะรับรู้ได้ถึงความต้องการหรือความจำเป็นของ SCP-2662 และทำตามความต้องการนั้นเพื่อเติมเต็มความต้องการของตนเอง ตัวอย่างนั้นอาจมีอาการทรมานจากโรคกึ่งจิตเภทเนื่องจากความเครียด SCP-2662 นั้นไม่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่มีคะแนน MARS (Mind-Affecting Resistance Scale : ระดับความสามารถต่อต้านอำนาจทางจิต) ตั้งแต่2คะแนนขึ้นไป1

ความผิดปกติรองของ SCP-2662 คืออิทธิพลที่ก่อให้เกิดกลุ่มศาสนา/กลุ่มผู้ติดตามใหม่ขึ้น โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอัตราเดือนละ1ครั้ง ความผิดปกตินี้ไม่เป็นที่ต้องการของ SCP-2662 และก่อให้เกิดความทุกข์แก่ SCP-2662 เป็นอย่างมาก

กลุ่มศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นโดย SCP-2662 มักจะมีความพยายามที่จะบุกรุกเข้าไปในสถานที่กักกันเพื่อการทำพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยความรุนแรง หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ กลุ่มเหล่ามักมีการจัดการที่เป็นระเบียบอย่างมาก และมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวทุกครั้งที่เกิดความล้มเหลว อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการติดต่อกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับ SCP-2662 รายการเต็มสามารถอ่านได้ในเอกสาร 2662-I

เหตุการณ์ 2662-07: วันที่ ██/██/2003 กลุ่มศาสนาที่รู้จักกันในนาม “เดินตามบทสวด” ได้บุกเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-2662 ได้สำเร็จ

เหตุการณ์ 2662-13: วันที่ ██/██/2005 กลุ่มศาสนาที่รู้จักกันในนาม “คู่ชีวิต” ได้บุกเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-2662 ได้สำเร็จ

ภายหลังจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นพลเรือนที่แฝงตัวเข้ามา โดยไม่เป็นที่รู้จักของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่น ๆ

เหตุการณ์ 2662-78: วันที่ ██/██/2014 กลุ่มศาสนาไม่มีชื่อ ประกอบด้วยสมาชิกจาก D-class และสมาชิกหน่วยเคลื่อนที่พิเศษ เทา-9 จำนวน2นาย ได้บุกเข้าไปในห้องกักกันของ SCP-2662 ได้สำเร็จ SCP-2662 ได้รับการจัดระดับใหม่เป็นระดับ Keter เมื่อมีการตรวจสอบเหตุการณ์ 2662-78 เพิ่มเติม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License