SCP-266
SCP-266
SCP-266 ในห้องกักกัน

วัตถุ# SCP-266

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-266 ถูกเก็บไว้ในห้องปิดตายขนาด 10x10 เมตร โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิในห้องให้มากกว่าหรือเท่ากับ 48 องศาเซลเซียส ด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ การจะเข้าไปในห้องบรรจุต้องได้รับอนุญาตจากบุคลากรระดับ 2 ขึ้นไป และต้องใส่ชุดกันความร้อนตลอดเวลาที่มีปฎิสัมพันธ์

รายละเอียด: SCP-266 เป็นสสารจำพวกแก๊ซอิสระกลุ่มหนึ่ง มีการเรืองแสงตลอดเวลาซึ่งเป็นแสงสีม่วงหรือแดง ส่วนใหญ่แล้ว SCP-266 เมื่อเย็นเกินไป และจะเกิดปฎิกิริยาดูดความร้อนรอบ ๆ ตัวทันที แม้จะไม่มีระบบประสาทอย่างเห็นได้ชัด SCP-266 ดูเหมือนว่าจะตอบสนองต่อการกระตุ้นและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

SCP-266 ชอบความร้อนเป็นพิเศษ และจะตื่นตัวเพื่อหาต้นกำเนิดความร้อน ไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำขึ้นก็ตาม ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม SCP-266 ชอบความร้อนจากร่ายกายมนุษย์มากกว่า โดยไม่สนใจผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต เนื่องจากนิสัยการดูดพลังงานของ SCP-266 ร่วมกับการไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ทำให้เสียชีวิตด้วยอาการอุณหภูมิต่ำเฉียบพลัน ในตอนที่มันไม่แสดงความก้าวร้าว SCP-266 จะแสดงความไม่พอใจจนถึงขึ้นเป็นปฎิปักษ์เมื่อไม่ได้รับความร้อนที่เพียงพอ และเริ่มแสดงความสามารถในการทำลายข้าวของเมื่อไม่มีความร้อน สังเกตว่าการติดต่อกับมนุษย์ทำให้ SCP-266 สงบลงได้ คาดว่าเป็นความต้องการที่จะมีสังคม บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้รายงานมาว่าได้ยิน SCP-266 พูด (ข้อความที่ตัดตอนมาจากการสนทนาในบันทึก ได้เปิดเผยว่า SCP-266 มีความสามารถในการพูดในภาษาเกลิคพื้นเมืองที่เราไม่รู้จัก) และบางทีก็ได้พูดกลับ

SCP-266 ถูกพบใน █████,ไอร์แลน หลังจากมีรายงานท้องถิ่นบอกมาว่ามีเด็กเสียชีวิตอย่างลึกลับด้วยอาการอุณหภูมิต่ำเฉียบพลันในบ่อน้ำพุร้อน เหตุการณ์เหล่านี้ร่วมกับรายงานความเป็นไปของ "วิล โอ เดอะ วิสพ์" โดยชาวบ้านที่งมงาย ได้เป็นที่สนใจของ เจ้าหน้าที่ ███████ หลังทำการที่พบ SCP-266 เขาสามารถนำมันไปที่ไซท์-██ ซึ่งอยุ่แถว ๆ นั้นได้ เมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่███████ ได้แสดงอาการของภาวะอุณหภูมิต่ำเฉียบพลัน และถูกช่วยไว้ได้ด้วยความพยายามของ ดร.█████ และทีมงาน เนื่องจากความจำกัดของไซท์-██ SCP-266 จึงถูกส่งต่อไปที่ไซท์-19 ก่อนเพื่อความสะดวก

ภาคผนวก 226-A: บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างบุคลากรกับ SCP-266 พบคำและวลีในภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ควบคู่ไปกับภาษาของมัน ทฤษฏีที่ตั้งขึ้นในปัจจุบันคือคิดว่ามันเป็นเพียงการเลียนเสียงเหมือนนกแก้ว มีเอกสารเพิ่มเติมได้ขอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License